Дніпропетровський національний історичний музей

Саповський Йосип Соломонович – дніпропетровський поет

Йосип Соломонович Саповський – дніпропетровський поет. Належав до літературної групи «Плавка» заводу ім. Г. Петровського. Друкувався в обласній та республіканській періодиці, журналах «Штурм», «Советская литература».
Й. Саповського було заарештовано 18 серпня 1937 р. З анкети дізнаємося, що поет народився 26 січня 1913 р. в Дніпропетровську, мешкав по вулиці Артемівська, б. 25, кв. 8; за фахом – інженер-будівельник, працював у Промстройпроекті архітектором.

фото-Ю.-Саповський.jpg саповский-дорога.jpg саповский-весна-сов-лит.-1936-сент---октяб.jpg ордер-на-обшук-Саповського.jpg

Напередодні арешту, 16 серпня він написав заяву в НКВС: «Наша контрреволюционная террористическая организация при Союзе Советских писателей Днепропетровска под руководством Н.Г. Чибураева ставила своїй задачей отделение Украины от Советского Союза и образование на ее территории буржуазно-демократической республіки под покровительством фашистской Германии». Дали в заяві він дає характеристики дніпропетровським письменникам, які нібито були контрреволюційні настроєні до радянської влади – це С. Ахматов, В. Чигірин, М. Шехтер, М. Строковський, М. Мінько, О. Шпота, О. Бейлінов, Д. Демереджі, Є. Горфін, Й. Пустинський, З. Тулуб.
Молодому поету намагалися довести причетність до контрреволюційній троцькістській організації молодих письменників Дніпропетровська, що ставила собі за мету боротьбу проти Радянської влади і відділення України від Радянського Союзу.
Виїзна сесія Військової Колегії Верховного Суду Союзу РСР у закритому засіданні, в місті Києві 29 жовтня 1937 р. винесла Й. Саповському смертний вирок. Наступного дня 24-річного поета було розстріляно. Реабілітовано 1959 р.

анкета-арешт.-Саповського.jpg анкета-арешт.-саповського-зворот.jpg заява-в-НКВС-Саповського.jpg заява-Саплвського-в-НКВС2.jpg постановление-о-привлечении-в-качестве-обвиняемого-Саповског.jpg вирок-Саповському.jpg приговор-саповському.jpg о-враге-народа-Саповском.jpg саповский-заключение.jpg справка-о-приведении-приговора-Ю-Саповський.jpg


Hosting Ukraine Creative Commons