Дніпропетровський національний історичний музей

Монастирна Г.С. (бібліографія)

1970 р.

 1. «Комунари» ( історія комуни «Маяк») //Радянське слово. -1970. — 8 січня. Тексти: «Сучасне і минуле м.Дніпропетровська», «Зростання добробуту радянського народу — головне завдання економічної політики партії».

1971 р.
Тематико-експозиційні плани:

 1. «Дніпропетровщина в роки відбудови і дальшого розвитку народного господарства ( 1946-1950 pp.)»
 2. «Дніпропетровщина в період завершення будівництва соціалізму [1951-1958 pp.)
 3. Лекція : «Сучасне і минуле Дніпропетровська»

1972 р.

 1. «Дніпропетровщина у братській сім’ї народів Союзу PCP» — повідомлення на науковій музейній конференції, присвяченій 50-річчю утворення СРСР.

1973 р.

 1. Тематико-експозиційнй план стаціонарної виставки » Катеринослав -Дніпропетровськ» 1921 — 1941 pp. 1974-1975 pp.
 2. Складання тематико-експозиційного плану нової експозиції Дніпропетровського історичного музею ім.Д.І. Яворницького «Дніпропетровщина 1921 —1941 pp.» 1976-1977 pp.
 3. Робота з художниками по створенню експозиції зали № 6 історичного музею.
 4. Методична розробка (зала № 6)
 5. «Борьба трудящихся Днепропетровщины за осуществление ленинского плана построения социалистического общества (1921-1941 гг.)»

1978 р.
Текст лекції:

 1. «Всенародное социалистическое соревнование, как проявление творчества трудящихся и его развитие на Днепропетровщине»

1979 р.
Текст лекції

 • «Трудящиеся Днепропетровщины в борьбе за осуществление ленинского кооперативного плана» (к 50-летию массового колхозного движения) (у співавторстві з В.М.Бекетовою),»Днепропетровский исторический музей им. Д.И. Яворницкого» путеводитель. Д., 1979. (у співавторстві з іншими науковими співробітниками музею)

1981 р.

 1. «Для майбутніх поколінь»// Світло жовтня. -1981. — 21 січня.

1982 р.

 1. «Потомкам в наследство» (Экспонаты мужества) //Днепровская правда. -1982. -7 января
 2. Текст лекцій : «Укрепление дружбы и всестороннее сближение народов СССР в период социалистического строительства на Днепропетровщине / 1921 —1941 рр./.
 3. Методична розробка «Днепропетровщина в братской семье народов СССР».

1983 р.

 1. Історична довідка «Розвиток стахановського руху в країні і на Дніпропетровщині і наявність матеріалів про це в Дніпропетровському історичному музеї»

1984 р.

 1. «Днепропетровский исторический музей им. Д.И. Яворницкого» путеводитель . Д., 1984. (співавтор).
 2. Текст лекції: «Стахановское движение — яркое проявление творчества трудящихся масс и его развитие на Днепропетровщине» (к 50-летию стахановского движения).
 3. «Триста експонатів, овіяних легендами»// Зоря. -1984. — 25 січня (у співавторстві з В. Прокудою).

1985р.

 1. «Днепропетровцы на Магнитострое и Кузнецкстрое» повідомлення на науково-практичній конференції, присвяченій Міжнародному Дню музеїв 16 травня 1985 р. 1986 р.
 2. Тематико-експозиційнй план «Дружба народів СРСР» (у співавторстві з науковими співробітниками музею).
 3. Текст лекції «Експонати дружби» (у співавторстві з Н. Шейміною). «Боец ленинской гвардии» (к 100-летию со дня рождения Г. Орджоникидзе) //Днепровская правда. -1986. — 23 октября. 1987р.
 4. «От Путивля — в бессмертие». Завтра исполняется 100 лет со дня рождения С.А. Ковпака //Днепровская правда. -1987. — 24 мая. Методична розробка «Дніпропетровщина в період соціалістичної індустріалізації народного господарства (1926-1941 рр.)».

1988 р.

 1. «Первый трудовой» (к 60-летию со дня учреждения ордена Трудового Красного Знамени) //Днепр вечерний. -1988. — 7 сентября.
 2. Текст лекції «Наследники великого почина» (к 70-летию со дня первого коммунистического субботника в депо Москва-Сортировочная, Московско-Казанской железной дороги и 60-летию массового первого коммунистического субботника в депо Москва-Сортировочная, Московско-Казанской железной дороги и 60-летию массового социалистического соревнования).
 3. Тематико-експозиційнй план пересувної виставки «Наследники великого почина».

1989 р.

 1. » Возвращаясь к истокам» (65-летию ленинского призыва в партию В.К.ГЦб.) //Днепр вечерний. -1989. — 28 января.

1990 р.

 1. Буклет до виставки «Це не повинно повторитися» (жертви сталінських репресій на Дніпропетровщині). — Д., 1990. (У співавторстві).

1995 р.

 1. Репресований колгосп (з історії села Комунарівка Покровського району Дніпропетровської області) //Регіональне і загальне в історії. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І.Яворницького та 90-літтю XIII археологічного з’їзду (листопад 1995 р.). — Д., 1995. — С.233-236.

Hosting Ukraine Creative Commons