Дніпропетровський національний історичний музей

Напрямки наукової діяльності

 1. наукове опрацювання архівних документів, історичних джерел, що зберігаються в архівах, музеях, бібліотеках області, України, інших країн;
 2. організація і проведення власних історичних наукових досліджень тем, які не знайшли повного відображення в історичній і краєзнав­чій літературі;
 3. розроблення наукових і науково-популярних статей з наступним друкуванням їх у збірках наукових праць, особистих і колективних монографіях, газетах, часописах тощо;
 4. підготовка матеріалів наукових доповідей та повідомлень для виступів на міських, обласних, українських та міжнародних науково-історичних краєзнавчих конференціях;
 5. складання науково-історичних, наукових біобібліографічних довідок на діячів краю, події, що відбувалися, на міста, села, будинки, вулиці, площі і т.ін.;
 6. наукове опрацювання музейних предметів, що зберігаються в фондах Дніпропетровського історичного музею з метою введення їх до нау­кового обігу;
 7. створення наукових каталогів колекцій музейних предме­тів, що відносяться до історії України і краю;
 8. проведення музеєзнавчих наукових досліджень з музейної діяль­ності, а також з проблем побудови і підвищення ефективності музейної експозиції;
 9. розроблення наукових концепцій, тематичних структур та тематико-експозиційних планів експозицій та виставок;
 10. участь у створенні на основі новітніх науково-історичних досліджень та наукової документації нових наукових експозицій та вис­тавок;
 11. створення планів наукового комплектування історичних джерел (докумен­тів, фото, речових пам’яток), здійснення їх пошуку і зібрання;
 12. проведення наукових експедицій, відрядження в міста та сільські райони області з метою наукового комплектування матеріалів за тема­ми відділу;
 13. наукове опрацювання зібраних матеріалів, складання науково-уніфікованих паспортів, інвентарних карток;
 14. проведення тематичних та оглядових екскурсій, лекцій, занять, інших науково-просвітницьких заходів з метою популяризації історії краю;
 15. розроблення науково-методичних матеріалів до екскурсій за даними темами, підготовка текстів буклетів і путівників по музейній експозиції.

Результати наукових досліджень з історії краю і музейної колек­ції відтворюються в експозиційних залах музейного комплексу, друкуються в наукових збірках музеїв, наукових, архівних і вищих навчальних закладів Укра­їни.


Hosting Ukraine Creative Commons