Дніпропетровський національний історичний музей

Черепочки археологічні

«… Як археолог В. Петров охоплював тисячолітні масиви, проникаючи у взаємозв’язки різнорідних подій, культур, етносів, особливостей змін соціально-економічних формацій, руху народів, змішування їх і переплавлення в сучасні нації…».
В. Брюховецький

  1. Археологія: Збірник. ХІІ. – К.: АН УРСР. – с. 53 (Петров В. Зарубенецько-Корчуватівська культура Середнього Подніпров’я і синхронні культури суміжних територій).
  2. Археологічні пам’ятки УРСР: Збірник. Т. Х. – К.: АН УРСР. – с.155 (Петров В. До питання про ліпну кераміку з городищ Нижнього Подніпров’я ІІ ст. н. е.).
  3. Археологія: Збірник. Т. ХІV – К.: АН УРСР, 1962. – с.3 (Петров В. Ранньослав’янські пам’ятки корчацького типу.
  4. Археологія: Збірник. Т. ХV. – К.: АН УРСР, 1963. – с. 19 (Петров В. Імена скіфських божеств у Геродота).
  5. Археологія: Збірник Т. ХVІІІ. – К.: Наукова думка, 1965. – с. 3 (Петров В. Про зміну археологічних культурна території УРСР у V ст.).

Ковальова І.Ф. РОМАН В. ДОМОНТОВИЧА (В.П. ПЕТРОВА) «БЕЗ ҐРУНТУ» ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ ДНІПРОГЕСІВСЬКОЇ АРХЕОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ 1927-1932 РР. (ЗАВАНТАЖИТИ)

IMG_5576.jpg IMG_5600.jpg IMG_5874.jpg фото-петров-60-рр.jpg


Hosting Ukraine Creative Commons