Дніпропетровський національний історичний музей

Історія України і краю у XIX ст.


Foreign investment in Ukraine. The end of XIX — the beginning of the XX centuries

Foreign investment in Ukraine. The end of XIX - the beginning of the XX centuries

Nowadays Ukraine, considering the prospects for economic develop¬ment, associates them with integration into the European Economic Community. Therefore, the study of historical experience, which clearly gives us examples of successful economic cooperation between different European structures, both at the national...

The real history of ukrainian industrialization

The real history of ukrainian industrialization

On November 15,2017, a presentation of a book by Valentyna Lazebnyk "Steel in the Steppe: A View from Ukraine" was held at the press centre of the Ukrainian Crisis Media Centre (Ukrainian House in the European Square, Khreshchatyk St. 2)....

«Without any loss of time, promote the emigration of capital…»

In 1897, the Russian Empire was visited by the President of the French Republic, Felix Faure. It is unknown whether he visited Ukrainian lands, but he was informed about the rapid development of industry in the Kryvyi Rih-Donetsk region. Therefore,...

«Ukrainian Belgium» Or «the tenth Belgian Province»

«Ukrainian Belgium» Or «the tenth Belgian Province»

The first Belgian enterprises appeared in the territory of Ukraine in the 1880s, and these were horsedrawn trams in Odesa (1880) and Kharkiv (1883). And in total, 7 Belgian companies, which worked in the tramway business, started their activity in...

The plant of an Englishman, John Hughes, is the firstborn of Ukrainian metallurgy

The plant of an Englishman, John Hughes, is the firstborn of Ukrainian metallurgy

English entrepreneurial capital was the first one judging by the time of activity in Ukraine and was associated with John James Hughes, the founder of the modern regional centre of Ukraine – the city of Donetsk. It was the Hughes’s...

Івакін Ю.О. — лауреат премії ім.Т.Г. Шевченка за книгу «Шевченківський словник»

Івакін Ю.О. - лауреат премії ім.Т.Г. Шевченка за книгу «Шевченківський словник»

Івакін Юрій Олексійович (24.XII.1918 (6.I. 1917), м. Катеринослав, тепер Дніпро – 7. III 1983, Київ). Лауреат Державної премії Української РСР ім. Т. Г. Шевченка (1980) (у співавторстві) за «Шевченківський словник» у 2-х томах (1976-77)....

Тарас Шевченко на Придніпров’ї

Тарас Шевченко на Придніпров'ї

Перебування Т.Г. Шевченка на Катеринославщині припадає на кінець серпня і, головним чином, на першу половину вересня 1843 року....

Класичні дамські прикраси: віяло та рукавички

Віяло, що складається, було завезено до Європи з Китаю в ХVІ ст. і тоді ж воно з’явилося в Росії, але постійно увійшло в побут після петровських змін. Під час царювання Катерини ІІ воно стає невід’ємною частиною парадного та вечірнього туалетів....

Мітки:         

Регіональна історія та регіональна історіографія

Під регіональною історією розуміють найчастіше місцеву або локальну історію. Як різновид історичного дослідження вона має певну історичну традицію. Першопочатки локальної історії виникають у XVIII ст. у межах антикварного напряму. Локальні дослідження XVIII ст. були пов’язані із вивченням історії, статистики, географії...

В пошуках регіональних осередків української сус­пільної думки кінця XVIII — першої половини XIX ст.

Навіть послідовний підхід до української історії з позицій державницького напрямку не суперечить вивченню Історії України як синтезу історії і розвитку окремих її земель. Регіональний підхід можна вважати невід’ємною рисою української історіографії, що підтверджують новітні історико-історіографічні та методологічні роботи дніпропетровської дослідниці...

Про початок історико-археографічних дослідженнь на Катеринославщині

Початок краєзнавчих та історико-археографічних досліджень на Катеринославщині пов’язаний з іменем архієпископа Катеринославського, Херсонського і Таврійського Гавриіла (1781— 1858), якого Д.І. Яворницький називав першим дослідником історії Південної України. З 1828 по 1837 він був архієпископом у Катериносілаві, а з 1837 по...

Местный патриотизм и региональная история

В традициях краеведческой историографии закреплен метод выявления как можно более широкого круга «выдающихся», «известных» личностей, чья жизнь и деятельность, так или иначе, пересекалась с изучаемым краем. Своеобразным идеалом такого изучения может быть всерьез обговариваемый проект гранитно-мраморной карты, установленной где-нибудь рядом...

Скромний трудівник на ниві фольклористики (Г.А. Залюбовський (1836—1898)

Академік М.Ф. Сумцов у статті «Об этнографическом изучении Екатеринославской губернии» зазначив, що Катеринославщина, порівняно з іншими регіонами, мало вивчена в галузі фольклору та етнографії. Справді, до 70-х років XIX ст. записи народної творчості та етнографічних матеріалів у цьому краї відбувалися...

З історії Катеринославської Громади опікування жіночою освітою (1868—1888)

Метою цього повідомлення є розгляд становлення та розвитку однієї з благодійних організацій Катеринослава. Значний внесок у вивчення діяльності Громади зробив Губернський Статистичний комітет, який видавав Пам’ятні книги Катеринославської губернії, інформація з яких прислужилася джерельною основою для написання даного повідомлення. Історія...

Александра Акимовна Рындовская

История женского образования в нашем городе тесно связана с именем Александры Акимовны Рындовской, первой начальницы первой женской гимназии Екатеринослава. Помимо прямых своих обязанностей, педагогической работы, Александра Акимовна много и систематически уделяла внимание комплектованию гимназической библиотеки и созданию учебных кабинетов гимназии....

Іван Лучицький: його час та історичні погляди

Серед яскравої плеяди українських істориків, часи наукової зрілості котрих припали на кінець XIX — початок XX століття, ім’я Івана Лучнцького (1845—1918 рр.) не губиться, а, навпаки, займає особливе, окреме місце. Його творча спадщина після 1917 р. була піддана забуттю, і...

Матеріали до історії Катеринославського дворянства. Рід Малама

Перші згадки про рід Малам відносяться до 50-х років XVII ст., коли у Валахії були нобілітовані брати Григорій та Дмитро Малами. Син останнього Андріяш Малама у 1706 р. виїхав до Гетьманщини, де служив охочекомонним полковником у гетьмана І. Мазепи. Перед...

«Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии» как источник по истории Екатеринославской духовной семинарии

На протяжении более ста лет Екатеринославская духовная семинария играла значительную роль в научной, культурной и духовной жизни Екатеринослава. Она принадлежит к числу самых ранних учебных заведений нашего края. Большая часть источников по истории семинарии находится в фонде Синода в ЦГИА...

Невідомі сторінки історії духівництва (за матеріалами «Екатеринославских епархиальных ведомостей»)

Журнал «Екатеринославские епархиальные ведомости» (далі ЕЕВ) чималу частину своїх публікацій присвячував життю та побуту духівництва. Слід зазначити, що авторами та потенційними читачами цих журналів були лише самі члени цього стану. Коли один з авторів оприлюднював свідчення, які, на думку читачів,...

Из истории создания немецких переселенческих колоний на Екатеринославщине

Одним из направлений научной деятельности Д.И. Яворницкого было изучение истории заселения Юга Украины в XVIII—XIX вв. В работах академика встречаются упоминания о многонациональном составе населения Екатеринославщины. Однако по разным причинам тема эта, намеченная и очерченная в трудах патриарха украинской национальной...

Hosting Ukraine Creative Commons