Дніпропетровський національний історичний музей

Історія України і краю у XX ст.


Розкуркулення всупереч марксизму (Документована хроніка)

У свідомості багатьох громадян зі словом «розкуркулення» пов’язуються події початку 1930-х рр., коли здійснювалася політика суцільної колективізації. Але це не зовсім так. Архіви свідчать, що розправу над заможними селянами сталінське керівництво готувало заздалегідь, з року в рік посилюючи тиск на...

Репрессии в 1930-е годы на Днепропетровщине (по материалам Службы безопасности)

Тема репрессий 30-х годов, несмотря на громадное количество публикаций, недостаточно разработана современной историографией. Это можно объяснить рядом причин, в т. ч. малодоступностью необходимых для исследователей комплексов документов, сложностью в определении подлинности сведений, которые в них содержатся, конфиденциальностью информации, становящейся подчас...

Репрессии 30-х годов в промышленности и сельском хозяйстве Днепропетровщины (по документам архива СНБ)

В связи с работой над перестройкой экспозиции музея по советскому периоду возникла необходимость в поиске новых материалов, которые бы отражали малоизвестные и ранее засекреченные страницы из истории нашего края. Хранилищем таких материалов по периоду 30-х гг. явился архив СНБ, где...

Продовольча програма СРСР 1982-1990 років: шляхи реалізації в Дніпропетровській області

На базі фондових матеріалів Дніпропетровського історичного музею зроблено аналіз реалізації Продовольчої програми СРСР 1982-1990 рр. у Дніпропетровській області....

Проблеми вивчення новітньої історії України 1943-1991рр. (На прикладі реекспозиції музею історії м.Дніпродзержинська)

Досліджуваний період охоплює майже півстоліття в істо­рії в цілому і зокрема, міста Дніпродзержинська. З одного боку — невеликий відрізок часу, з другого — це завершаль­ний, як виявилося, період так званої «радянської історії України», а точніше — панування партійно-державної бюро­кратії ленінсько-сталінського...

Про перейменування вулиць м. Катеринослава-Дніпропетровська в 1920-1930 роках

Відгриміла громадянська війна, перемогла Радянська влада. Зрозумілим стало прагнення нової влади по можливості швидше усунути капіталістичні пережитки — замінити приватну власність суспільною, буржуазну культуру соціалістичною, старі назви міст і вулиць на нові. Назви останніх змінювалися особливо швидко, бо змінити назви...

Про генезу та історико-правове забезпечення літосчислення міст Дніпропетровської області

Одним з питань національно-культурного відродження українського народу є визначення його ролі в освоєнні території своєї держави. З цим пов’язано і усунення перекручень у дослідженнях виникнення і розвитку існуючої системи розселення в Україні, результати яких широко використовуються і державними органами вищого...

Центральна Рада і наш край

Останнім часом все частіше і частіше ми звертаємося до нашого минулого — історії України. І тут визначне місце посідає Центральна Рада, роль якої з позицій сьогодення переосмислюється. Діяльність Ц. Р., яка очолила рух за національне відродження України та заклала основи...

Фінансова та податкова політика місцевих органів влади в Катеринославі в 1918-1920 рр.

Однією з маловідомих сторінок в історії нашого краю і міста Дніпропетровська (Катеринослава) є розвиток місцевої фінансово-податкової служби з моменту її виникнення до сьогодення. Реконструювати певні етапи становлення і функціонування губернських, міських органів фінансів та податкових установ вдалося завдяки пошуковій роботі,...

Письма юного екатеринославца начала ХХ века (из эпистолярного наследия Евецких).

Семейные архивы — ценный исторический источник, который передает неповторимую прелесть человеческих отношений, приоткрывает духовный мир людей прошлых эпох, приближает их к потомкам. Именно семейные архивы располагают сведениями, которые отсутствуют в любых официальных документах, но только эта информация делает историю живой...

Прийшли і талановиті студенти, і талановиті викладачі

Коли у січні 1896 р. за ініціативою міського голови І. Г. Грекова було розпочато клопотання про відкриття в Катеринославі гірничого інституту, проти цього виступив відомий педагог І. Я. Акінфієв, який заявив: «Міські кошти повинні йти на освіту мешканців міста, а...

Письменники Придніпров’я — жертви сталінських репресій (за матеріалами служби національної безпеки України по Дніпропетровській області)

В цьому році в Києві у видавництві «Радянський письменник» вийшла книга «…З порога смерті… Письменники України — жертви сталінського терору», яка є фундаментальним дослідженням авторського колективу в складі відомих письменників, літературознавців, журналістів. З ініціативи комісії «Меморіал», Спілки письменників України і...

Палаючий вітер Афганістану (пам’яті воїна-афганця Олексія Півторацького)

Афганістан — пам’ятна сторінка в біографіях героїв — молодих робітників, колгоспників, студентів. Гранітна велична стела зметнулася в блакитну лазур неба. Унизу, на граніті, викарбувані слова: «Воїнам-інтернаціона-лістам за самовіддане, безкорисливе виконання свого обов’язку». Цей пам’ятник стоїть в центрі селища Васильківка. Споруджений...

Підприємства харчової промисловості Дніпропетровщині (на основі фондів музею)

На основі аналізу музейної колекції ДІМ представлено віхи історія окремих підприємств харчової промисловості Дніпропетровщини: АТЗТ «Дніпропетров-ська кондитерська фабрика АВК», ВАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат», ВАТ АК «Комбінат «Придніпровський»....

Газета «Республіканець» як джерело з історії Катеринославщини доби Директорії

В архіві Дніпропетровського історичного музею зберігаються окремі номери і фрагменти газети «Республіканець»— органу Штаба Республіканських військ Катеринославщини. Вони являються неоціненним джерелом з історії України і Катеринославщини в грудні 1918 р. — січні 1919 р. Газета видавалася прихильниками Директорії. Збірка матеріалів...

Мітки:     

«Зроби свій вибір…» (учасники подій 1917-1920 рр. в Україні)

1917-1920 рр. ХХ ст. в історії краю та України були роками революцій, переворотів, національно-визвольних змагань та духовних потрясінь. Саме в цей бурхливий, карколомний період, були випробувані різні моделі соціального розвитку від національного до соціалістичного. А різні чинники: часта зміна влади,...

Освещение истории советского периода в документах органов государственной безопасности

Вновь созданная Служба безопасности Украины в своей деятельности руководствуется Законом о СБУ и, в частности, положением о гласности в работе органов государственной безопасности. История распорядилась так, что советские органы государственной безопасности с момента их возникновения наряду с естественными для специальных...

Опозиційна преса в русі опору (1960-1980 роки)

Стаття присвячена вивченню опозиційної української суспільно-політичної думки та підпільної преси у 60-80-тї роки XX століття на базі введених у науковий обсяг нових джерел....

О репрессированных немцах-священнослужителях в 30-е годы ХХ века (по материалам архива Днепропетровского областного управления Службы безопасности)

В настоящее время сотрудниками отдела истории религии Днепропетровского исторического музея ведется разработка новой религиоведческой экспозиции, где, согласно замыслу, большое внимание будет уделено проблеме церковно-государственных отношений в нашей стране. В этой связи одним из направлений научно-исследовательской работы отдела является изучение вопроса...

Некоторые аспекты карательной политики советской власти в начале 20-х гг. по материалам военных совещаний

В освещении общественно-политического положения Екатеринославской губернии начала 20-х гг. большую роль играют фонды ГАДО, касающиеся деятельности губернского и уездных военных совещаний. Материалы этих, практически не изученных фондов, позволяют проанализировать те отношения, которые установились между крестьянством Екатеринославщины и Советской властью в...

Hosting Ukraine Creative Commons