Дніпропетровський національний історичний музей

Історія України і краю у XX ст.


Сторінка 6 з 6« Перша...23456

Документы правоохранительных органов как источник по изучению карательной политики советской власти на Украине в середине 30-х гг. (на примере Днепропетровской области)

В государственном архиве Днепропетровской области сохранились документы, раскрывающие деятельность правоохранительных органов республики в середине 30-х годов. По ведомственному признаку они подразделяются на документы, принадлежащие Днепропетровской областной прокуратуре, территориальным подразделениям ГПУ и НКВД республики, отделам управления мест заключений при НКВД Украины....

Документи з історії сільськогосподарських комун на Катеринославщині (1919-1920 рр.) в державному архіві Дніпропетровської області

З часів встановлення радянської влади на Україні почався практичний пошук правлячою партією і частково селянством нових форм землекористування, з тих пір починає свою історію одна з найперших форм колективних господарств — комуна, яка пізніше переросла в більш   крупні   колектив господарства...

Докладные записки органов госбезопасности как источник по общественно-политической жизни на Днепропетровщине в конце 20-х годов

Одной из задач современного этапа развития украинской исторической науки является переосмысление общественно-политической ситуации, сложившейся на Украине в конце 20-х годов, объективный, свободный от идеологических стереотипов и догм прошлого анализ процессов, проходивших в общественно-политической жизни того времени. Успешно решить данные задачи...

До питання про закриття релігійних споруд в м. Кам’янському в двадцяті роки (по матеріалах Державного архіву Дніпропетровської області)

Історія взаємовідносин державних і релігійних організацій в двадцяті роки — це трагічна історія боротьби з традиціями та гоніння на церкву в ім’я «світлого майбутнього». Основою церковної політики Радянської держави став декрет Раднаркому РРФСР від 1918 р. «Про свободу совісті, церковні...

До історії культурних товариств національних меншин у м. Дніпропетровську

Історія культурних товариств національних меншин у м. Дніпропетровську бере свій початок наприкінці 80-х — початку 90-х рр. XX ст. В результаті розпаду СРСР і отримання незалежності, в колишніх радянських республіках (в тому числі в Україні) починається процес зростання національної самосвідомості,...

Голод 1921 — 1923 рр.на Катеринославщині і рух допомоги міжнародної громадскості (нові підходи до вивчення проблеми).

Ще донедавна вважалося, що на відміну від голодомору 1932—1933 рр., який просто-напросто замовчувався офіційною радянською історіографією, голод початку 20-х років в Україні — принагідно відома драматична сторінка вітчизняної історії. І дійсно, написано про нього чимало, створена досить численна література. Проте...

Голодні роки (1946-1947) в Україні.

Подано аналіз соціально-економічної ситуації в Дніпропетровській області в 1946-1947 роках, висвітлено причини та наслідки виникнення голоду та його розповсюдження серед населення області, яка мала значний промисловий та сільськогосподарський потенціал....

Проблема висвітлення діяльності Дніпропетровської міської управи під час німецько-фашистської окупації 1941-1943 рр. в експозиції музею історії і розвитку місцевого самоврядування

Зроблено аналіз експозиції музею історії і розвитку місцевого самоврядування щодо висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Дніпропетровська часів німецько-фашистської окупації 1941-1943 рр., яка здебільшого представлена копійними матеріалами ДАДО....

Перші грошові знаки – творчий внесок Г. Нарбута в історію незалежної України початку ХХ ст.

На базі музейної колекції боністики Національного Києво-Печерського іс-торико-культурного заповідника розглянуто роль Г. Нарбута у створення перших паперових грошових знаків України початку ХХ ст....

На українському грунті (книжкова графіка М. Погрібняка у зібраннях ДІМ, ДХМ та приватних колекціях)

Дніпропетровський художник Микола Степанович Погрібняк був яскравою постаттю тієї генерації українського пореволюційного відродження, що майже вся була знищена за часів тоталітарного режиму. Він був серед тих митців, які повірили в революційне оновлення і своєю творчістю, глибоко національною, намагалися підтримати Радянську...

Катеринослав-Дніпропетровськ у біографії українського історика ХХ ст. Григорія Гербільського

Зроблена спроба відтворення катеринославсько-дніпропетровського періоду життя та діяльності знаного українського історика Г.Ю. Гербільського (1904-1991), коли він здобув освіту і розпочав трудову діяльність, працюючи в навчальних закладах міста, Дніпропетровському історичному архіві, Дніпропетровському крайовому історико-археологічному музеї, формувався як історик-краєзнавець. Хронологічні межі того...

Документи фонду 166 ЦДАВО України як джерело до історії музейництва Кам’янеччини 1920-х рр.

Присвячено аналізу та визначенню інформативних можливостей статистичних джерел до історії музейництва України в 1920-х рр. з фондів ЦДАВО України, а зокрема до історії Подільського природничоісторичного та Кам’янецького історико-археологічного музеїв. Базуючись на 8 звітах з діяльності музеїв, визначено основні напрями роботи...

Будинок академіка Д.І. Яворницького в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.

В будинку, що знаходиться в пров. Жовтневому № 5 м. Дніпропетровська, в якому у 1988 р. відкрито меморіальний буди-нок-музей вченого, Дмитро Іванович Яворницький прожив майже половину свого життя: з 1905 по 1940 рр. Пережив він тут дві революції, громадянську війну,...

Із слідчо-кримінальної справи № 370 Софії Терещенко

Розглянуто життєвий та творчий шлях художниці, етнографа, краєзнавця та музейного діяча - С.М. Терещенко, її внесок у дослідження Черкащини....

«Наша задача – вызвать чувство ненависти к прошлому»: історико-пропагандистська діяльність одеського відділення «Общества бывших полит-каторжан и ссыльнопоселенцев» та його музею у 1920-1930 рр.

Розглянуто основні напрямки діяльності Одеського відділення «Всесоюзного общества бывших каторжан и ссыльнопоселенцев» у галузі дослідження історії революційного руху ХІХ – початку ХХ ст. та пропаганді членами товариства свого бачення історії серед широких мас, здебільшого, шляхом розбудови власного музею...

Мітки:         

Видатні спортсмени Дніпропетровщини (за матеріалами музейного зібрання).

Дніпропетровщина протягом багатьох десятиріч була і є лідером фізкультурно-спортивного руху в Україні. В області створені прекрасні умови для занять фізкультурою і спортом: 86 стадіонів, 53 плавальних басейни, 1249 спортивних залів та понад 3000 спортивних майданчиків [6; 7]. На Дніпропетровщині діють:...

Історія місцевого самоврядування на Дніпропетровщині в персоналіях (1932-1941 рр.)

Причиною, що спонукала автора зайнятися даною темою, стала поява чисельної літератури, яка була надрукована на початку XXI ст. про діячів адміністративного апарату нашого краю за часів “кріпацького” та “капіталістичного” періоду, і навпаки, обмаль відповідної літератури про героїв цього «фронту» радянської...

Історія місцевого самоврядування в персоналіях (голови Дніпропетровської міськради 1920-1930 років).

У данній статті йдеться про діяльність працівників місцевого самоврядування, а саме — голів міської ради, за період з 1927 року по 1941-й рік. Що стосується труднощів, які автору довелося подолати у пошуках інформації, то вони були традиційні для сюжетів на...

Іменні комплекси представників сільськогосподарського виробництва Дніпропетровської області др. пол. ХХ ст. (в фондах ДІМ)

Дніпропетровщину здавна називають промисловим краєм. За даними 20-ти літньої давності в області знаходилося 52% всесоюзного видобутку залізної руди і 10% — всесвітньої, 76% світових марганцевих руд, третина металургії, було розвинуте машинобудування, інші галузі [4, 35]. Галузь сільського господарства  вважалася ледь...Сторінка 6 з 6« Перша...23456


Hosting Ukraine Creative Commons