Дніпропетровський національний історичний музей

Проблеми музейної педагогіки


Психолого-социологические исследования эффективности музейных программ и занятий для школьников

Музей как социальный институт реализует свои функции определенной социальной среде. Музейную аудиторию можно определить как совокупность посетителей, объединенных интересом к памятникам материальной и духовной культуры. Этот интерес выражается в активности по отношению к музею, т.е. в осознанных стимулах и мотивах...

Листи з 43-ого

МЕТА: Виховання поваги до подвигу тих, хто захищав нашу Батьківщину в р. Великої Вітчизняної війни, шанобливого ставлення до ветеранів. На основі оригінальних фронтових листів, що зберігаються в фондах музею пісень та поезії дати можливість дітям емоційно сприйняти той період. МЕТОД:...

Методика проведення практичних робіт студентів за курсом культурології в музеях Одеси

Статья посвящена одному из пока неразработанных направлений музейной педагогики высшей школы. Автор представляет новую целостную методику проведения практических занятий в музеях по вузовским культурологическим дисциплинам. В современных условиях растущей глобализации, утраты исторической и культурной преемственности музеи становятся одним из важнейших...

Програма для слухачів курсів підвищення кваліфікації Інституту післядипломної освіти: «Музейна педагогіка»

Програма спецкурсу музейної педагогіки розрахована на слухачів курсів підвищення кваліфікації при Запорізькому Інституті післядипломної освіти, має загальний обсяг — 22 години, з них лекційних -13 годин, практичних — 9 годин. Метою спецкурсу є розкриття теоретичних аспектів музейної педагогіки, психолого-педагогічної специфіки...

Як повернути дитину в музей, або як повернути музей дитині?

В статті розглядається досвід роботи Національного заповідника «Хортиця» у сфері апробації активних та інтерактивних форм роботи з відвідувачами....

Эстетическое воспитание детей средствами музея

Музеи, являясь своеобразными центрами нравственной и эстетической культуры, призваны передать накопленный человечеством опыт новым поколениям. При этом музейные работники должны не только обучать посетителей, но и пробуждать в них чувства и мысль, развивать не только созерцательное, но и активное, творческое...

Психолого-социологические исследования эффективности музейных программ и занятий для школьников

Музей как социальный институт реализует свои функции в определенной социальной среде. Музейную аудиторию можно определить как совокупность посетителей, объединенных интересом к памятникам материальной и духовной культуры. Этот интерес выражается в активности по отношению к музею, т. е. в осознанных стимулах...

Музейно-педагогічні програми з естетичного виховання дитячої аудиторії

Наводено аналіз теоретичних досліджень у напрямку культурно-освітньої діяльності музеїв мистецтва; розглянуто методологію музейно-педагогічних програм для естетичного виховання дітей; розкрито виховний потенціал музеїв мистецтв....

Музейна студія “Жива глина”

Фундатор Дніпропетровського історичного музею Дмитро Іванович Яворницький зібрав цінну і різноманітну колекцію історичних пам’яток, яка в подальші часи збільшувалась і потребувала урізноманітнення засобів її популярізації. У пошуку нових форм роботи в науково-просвітницькому відділі зародилася ідея створення студії ліплення. Музейна студія...

Музейна педагогіка та інтерактивні технології в контексті функціонування історико-культурного комплексу «Запорозька січ»: до постановки проблеми

Будівництво у межах Національного заповідника «Хортиця» історико-культурного комплексу «Запорозька Січ», розпочате у 2004 році, ставить перед нами завдання створення, в першу чергу, історичної  атмосфери, що зможе презентувати культуру запорозьких козаків, відобразити запорозьке козацтво як складне явище. [3, с. 5]. Це...

Можливості шкільного мінералогічного музею у розвитку творчої самодіяльності учнів

Представлений власний досвід вчителя щодо діяльності шкільного мінералогічного музею у розвитку творчої самодіяльності учнів, форми та методи організації пошукової та дослідницької роботи з учнівською молоддю, а також показана роль шкільних музеїв у формуванні особистості учнів....

Можливості співпраці кафедри українознавства з музеєм «Степова Україна»

Окреслено можливі напрямки спільної роботи викладачів кафедри та співробі-тників музею у справі навчання студентів будівельної академії з метою ближ-чого сприйняття історії України через історію краю як невід’ємну частину України та її історії....

Методика проведения практических работ студентов по курсу культурологи в музеях Одессы

Статья посвящена одному из пока неразработанных направлений музейной педагогики высшей школы. Автор представляет новую целостную методику проведения практических занятий в музеях по вузовским культурологическим дисциплинам....

З історії науково-просвітницької діяльності Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького

Ті соціокультурні функції, які в сучасному суспільстві виконують музеї, окреслились ще в епоху античності [249, 3-45], а саме: збір предметів які представляють культурну цінність; їх вивчення; популяризація, чи вірніше, освітньо-виховна функція. Нас цікавить саме освітньо-виховна функція. Нам здається цікавим простежити...

Другий всеукраїнський музейний фестиваль та актуальні аспекти розвитку музейної педагогіки

Подано аналіз сучасних проблем розвитку музейної педагогіки в Україні, які розглядались під час Другого Всеукраїнського музейного фестивалю....

Доцільність використання матеріалів краєзнавчого музею у викладанні історії України

У статті йдеться про необхідність застосування експозиції та інформації краєзнавчого музею в курсі історії України для наочного і поглибленого викладання навчального матеріалу, потребу попередньої підготовки до цієї форми заняття, а також підведення підсумків....

Добридень, музей!(театралізоване заняття в музеї для дітей 6-7 років)

МЕТА: 1. Ввести поняття «музею» як соціального інституту. 2. Навчити відрізняти музеї за фахом. 3. Познайомити з різними напрямками діяльності музею. МЕТОД: театралізація (Група дітей заходить у білий зал. Їх зустрічає богиня історії Кліо. Вона вдягнена в хітон, в руках...

Бабусиня скриня (заняття для початкової школи)

МЕТА: Ввести дітей у світ минулого. На основі експонатів, що зберігаються в музеї, дати загальне уявлення про основні елементи українського національного одягу як історичного свідотцтва народного побуту. Навчити дітей відрізняти національний одяг від сучасного, бачити їх історичний зв?язок . Дати...

«Педагогічний марафон» як форма ефективної організації взаємодії з учнями у музейному просторі

Проаналізовано форми, принципи і методи інтерактивної взаємодії з учнями у музейному просторі на прикладі проведення педагогічного марафону. Виокремлено головні етапи та особливості організації марафону у контексті формування відповідних освітніх компетенцій на засадах музейної педагогіки....

In vino veritas! (из истории горячительных напитков)

Список экспонатов Кратер Амфора Килик Канфар Пелика Ойнохойя Блюдо Потир Ендова Братина Кубок Бокалы для шампанского Стаканы Стопы Бокалы Фляга Графин Рюмки серебряные Бульотка Получив приглашение на сегодняшнюю гостиную, Вы прочли ее название и, наверняка, улыбнулись. Согласна, тема волнующая. А...

Мітки:         
Hosting Ukraine Creative Commons