Дніпропетровський національний історичний музей

Вивчення музейних колекцій


Сторінка 3 з 512345

Материалы к истории Днепропетровского исторического музея в начале 1900-1920 годов

Вводятся в научный оборот малоизвестные факты и документы из истории Днепропетровского исторического музея о взаимоотношениях музея и властных структур края 1900-1920-х годах, обнаруженные в Государственном архиве Днепропетровской области, а также в коллекции и научно-деловодческом архиве музея. Цель данного исследования ввести...

Внесок О.В. Бодянського в поповнення археологічної колекції Дніпропетровського історичного музею

Представлена загальна характеристика матеріалів археологічної колекції Дніпропетровського історичного музею (далі у тексті – ДІМ), зібраних О.В. Бодянським у 30-40-х роках ХХ ст., на тлі біографічних даних про відомого археолога-розвідника. Археологічний фонд Дніпропетровського історичного музею містить в собі багато колекцій –...

«Как говрят…»: из повседневной жизни екатеринославского дворянства ХIХ в. (по материалам эпистолярной коллекции музея)

В последнее время в историографии значительно актуализировалось исследование социальных, политических, интеллектуальных элит [1], в том числе в «формате» регионов. В частности, в исследовательском ареале оказались проблемы нобилитации и последующей эволюции дворянства Юга Украины [2]. С элитологией тесно связаны исследования и...

Портрети історичних діячів козацької доби у колекції ДІМ

Портрети історичних діячів козацької доби у колекції ДІМ

Музейна колекція портретного живопису на козацьку тематику охоплює переважно твори місцевого походження, більшість з яких за джерелами пов’язана з діяльністю Дмитра Івановича Яворницького. Визначний український вчений – історик, дослідник минувшини нашого краю, передовсім запорозьких часів, був засновником музейної колекції старовинного...

Писанки і мальованки в колекції Дніпропетровського історичного музею

Писанки і мальованки в колекції Дніпропетровського історичного музею

Писанки — цінний і дуже давній вид народної творчості. Писанкові орнаменти збереглися з глибокої давнини [1], це загальнопоширені знаки сонячного культу. Стефанія Гвоздевич та інші дослід­ники вважають, що значення писанок подвійне: значення самого яйця, яке носить в собі зародок півня...

Пам’ятні монети України у зібранні ДІМ: пізнавально-мистецький аспект

Пам’ятні монети України у зібранні ДІМ: пізнавально-мистецький аспект

Стаття присвячена одному з найцікавіших розділів нумізматичної колекції Дніпропетровського історичного музею – ювілейним та пам’ятним монетам незалежної України. Автор звертає увагу на художні особливості та інформативність цих музейних пам’яток....

Пам’ятки мистецтва та матеріальної культури стародавнього Єгипту у зібранні ДІМ

Пам’ятки мистецтва та матеріальної культури стародавнього Єгипту у зібранні ДІМ

Метою цього повідомлення є викладання результатів вивчення початкового періоду формування зібрання Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького і висвітлення ролі академіка Д. І. Яворницького як фундатора музею і збирача. Історія цього зібрання ще чекає планомір­ного та повного історико-архівного дослідження,...

Олена Петрівна Блаватська, її родина і Україна: невідомі матеріали з архівів, бібліотек та приватних колекцій

Ця робота є своєрідним оглядом, узагальненням рідкісних матеріалів і маловідомих фактів, зібраних в результаті досліджень в архівах, бібліотеках, а також приватних колекціях Дніпропетровська, Києва, Одеси, Полтави, Харкова, пов’язаних з життям і перебуванням О. П. Блаватської та її родини в Україні....

Огляд колекції музею історії Придніпровської залізниці

Центральний Народний музей історії Придніпровської залізниці було засновано на суспільних засадах Радою ветеранів війни та праці (28 чоловік) і відкрито 25 жовтня 1968 року. За клопотанням управління культури Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів, Постановою колегії Міністерства культури УРСР від 04.07.1969...

Мітки:             

Немецкие геральдические памятники в собрании Днепропетровского исторического музея

Немецкие геральдические памятники в собрании Днепропетровского исторического музея

На протяжении почти 150-летней истории Днепропетровского исторического музея (далее в тексте сокращенно – ДИМ) в нем сформировалась довольно многочисленная и разнообразная коллекция геральдических материалов. В настоящее время осуществляется ее научное описание и систематизация. Уже выявлены и описаны музейные предме­ты с...

Народна вишивка Катеринославщини в зібранні Д.І. Яворницького

Розглянуто колекцію народної вишивки Дніпропетровського історичного музею, яка складається з 3000 одиниць музейних предметів....

Музичні інструменти в колекції ДІМ (до історії культурного життя краю)

Музичні інструменти в колекції ДІМ (до історії культурного життя краю)

Музика завжди у всіх народів була невід’ємною складовою культури, а музичні інструменти як її матеріальна частина є найяскравішим її відбитком. Дніпропетровський державний історичний музей має багату колекцію музичних інструментів, яка відбиває розвиток культури суспільства у дореволюційний і пореволюційний час взагалі...

Музейні раритети (картина М.Струннікова «Запорожець в бою»)

Майже 50000 музеїв налічується у світі, і в кожному з них працює хоч би 20 осіб (це в найменших), тому невипадково ЮНЕСКО був заснований Міжнародний день музеїв, щоб привернути увагу громадськості світу до проблем цієї галузі культурного життя. Музеї зберігають...

Музейні колекції як об’єкт археографічного дослідження

Однією з основних функцій музеїв є комплектування пам’яток, що стають в історичних та краєзнавчих музеях важливою складовою джерельної бази у царині гуманітарних досліджень. При цьому завдання полягає не тільки у виявленні та фізичній схоронності пам’яток, але й в наближенні останніх...

Медная утварь XVII в из фондов Днепропетровского исторического музея

Медная утварь XVII в из фондов Днепропетровского исторического музея

Неторопливый, основательный, целесообразный быт наших предков обеспечивался не только тяжелым трудом, но и удобной, красивой утварью. Медные ковши, ендовы, братины сделанные с большим вкусом и мастерством говорят об уважения мастера к своему труду и к людям, для которых он работал....

Люльки з колекції Д.І. Яворницького: вціліле і втрачене

Колекція люльок для паління була однією з перлин збірки козацьких старожитностей Дмитра Івановича Яворницького. Без люльки, як без коня, шаблі та кобзи ми не можемо уявити козака. Адже люлька — це не звичайний предмет, це – оберіг, талісман. Вона зігрівала...

Лозоплетіння в Україні та Дніпропетровщині (ХІХ – ХХ ст.)

В зібранні Дніпропетровського історичного музею зберігається чисельна і різноманітна колекція творів майстрів народної творчості, народних умільців ХІХ-ХХ ст. Етнографічний матеріал завжди цікавив Д. І. Яворницького, талановитого вченого-етнографа, збирача старожитностей. Він приділяв велику увагу збереженню і популяризації різноманітних видів народної творчості,...

Коллекции – коллекционеры, дары – дарители (по материалам Днепропетровского исторического музея)

Настоящая статья имеет целью познакомить с историей формирования собрания художественной керамики и стекла, коллекций изобразительного и декоративно-прикладного искусства Днепропетровского исторического музея им. Д. И. Яворницкого. Это стало возможным благодаря сохранившимся архивным материалам музея: инвентарным книгам и архивным описям; каталогам и,...

Колекція старожитностей архітектора О.Л. Красносельського у зібранні ДІМ (до 125-річчя від дня народження)

Колекція старожитностей архітектора О.Л. Красносельського у зібранні ДІМ (до 125-річчя від дня народження)

Средь садов и лесов неизведанных Беспокойно блуждает мой взор. Ищет он, рассекая пучины: Бронзу, мрамор, фарфор и картины О.Л. Красносельський Дніпропетровський державний музей ім.Д.Яворницького, заснований понад 150 років тому як зібрання старожитностей, постійно поповнювався за рахунок приватних колекцій місцевих збирачів...

Колекція подарунків Л.І. Брежнєва в контексті формування фондів Музею історії Дніпродзержинська

Колекція подарунків Л.І. Брежнєва в контексті формування фондів Музею історії Дніпродзержинська

Серед численних колекцій музею історії міста Дніпродзер-жинська однією з найбільш атрактивних та експресивних є колекція подарунків Л. І. Брежнєва. Усім відомо, що Дніпродзержинськ — мала батьківщина Леоніда Ілліча, людини, яка протягом 18 років очо-лювала одну з найвеличніших і наймогутніших імперій...Сторінка 3 з 512345


Hosting Ukraine Creative Commons