Дніпропетровський національний історичний музей

Вивчення музейних колекцій


Сторінка 4 з 512345

Колекція плащаниць з фондів Дніпропетровського історичного музею: проблеми збереження і реставрації

Падано коротку характеристику колекції плащаниць кін. XVII – поч. XX ст. з фондів музею, проаналізований їх сучасний стан, розглянуті проблеми збереження й реставрації....

Козацька тематика в колекції живопису Дніпропетровського історичного музею

Метою даного повідомлення є висвітлення питання про склад і формування колекції живопису на козацьку тематику та її використання в експозиційній, виставоч­ній та популяризаційній діяльності музею. Одним із го­ловних джерел, що містять інформацію про колекцію, є музейні каталоги за 1905 та...

Каменная статуя первых веков нашей эры из коллекции ДИМ

Каменная статуя первых веков нашей эры из коллекции ДИМ

Дана характеристика и сделана попытка атрибуции каменной статуи первых веков н.э. – «гермы», которая была найдена Д.И. Яворницким в Екатеринославской губернии на ст. Висунь (сейчас Херсонская область) и вошла в состав коллекции каменной пластики Днепропетровского исторического...

Зібрання Народного музею історії Національного гірничого університету ім. О.М. Поля

У 1971 році Вчена рада першого в Україні вищого гірничого навчального закладу (тоді – ДГІ, а нині – НГУ) прийняла рішення про створення музею історії інституту. Повсякденне піклування цією справою було покладене на кафедру історії та політичної теорії (тоді –...

Зібрання Криворізького історико-краєзнавчого музею (1960-2003 рр.)

Нинішній рік в Україні проголошений роком культури, і в цьому ж році випов­нилося 25 років, як 18 травня відзначається міжнародний День му­зеїв. Рішення про заснування цього Дня було прийнято на 11 Гене­ральній конференції міжнародної ради музеїв у 1977 році. За...

З історії формування колекції слов’янських старожитностей ДІМ

Археологічне зібрання ДІМ містить знахідки майже всіх періодів давньої історії нашого регіону. Однією із основних являється колекція слов’янських старожитностей, до якої віднесені ранньослов’янські пам’ятки черняхівської культури та предмети часів Київської Русі. Найбільш рання можлива дата формування колекції у музеї —...

Елена Ган и Елена Блаватская. Неизвестный парный портрет

Бесценной реликвией создающегося в Днепропетровске Музейного центра Е.П.Блаватской и ее семьи является парный портрет, на котором изображены русская писательница Елена Андреевна Ган и ее старшая дочь Елена (тогда еще Ган, но в скором будущем – Елена Петровна Блаватская). В нескольких...

Екатеринослав на видовых почтовых открытках в коллекции музея

Появление почтовых открыток с видами городов имело огромное значение для современников XIX в., но поистине уникальное значение приобретают они для нас. Зримую летопись — картины истории города — не могут передать ни книжные описания, ни архивные документы. Слишком мало сохранилось...

До питання про персонологічні сторінки формування колекції коштовностей ДІМ

Від часів свого заснування Дніпропетровський історичний музей формувався не лише як сховище та оберігач інформації про історію та культуру краю, але і як осередок, навколо котрого гуртувалися видатні постаті Придніпров’я, які самі були складовою і творцями цієї історії, а також...

Проблеми створення каталогу портретного живопису діячів України й краю ХІV – поч. ХХ ст.

На підставі матеріалів дореволюційних музейних каталогів і повоєнних інвентарних книг розглянуто питання історії та загального опису портретної колекції історичних діячів ДІМ з метою подальшого створення каталогу портретного живопису. Інвентаризація, опис і каталогізація музейного зібрання є важливим структуроутворюючим елементом музейної справи....

До питання про історію формування збірки коштовних металів ДІМ. 1849-1939 рр.

Питання про фонд коштовних металів ДІМ є цікавим з по­гляду історії самого музею. Власне, історія музею — це насам­перед і є історія створення музейних збірок. Формування збірки коштовностей починається разом з історією створення всього ве­ликого музейного зібрання. Можна навіть сказати,...

Радянська порцеляна 1930-х років у фондах Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького

Радянська порцеляна 1930-х років у фондах Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького

Фонди Дніпропетровського історичного музею нараховують 23 предмети радянської агітпорцеляни 30-х років, вельми своєрідного та виразного документу свого часу. Відомо, що агітпорцеляна 20-х років (попередник порцеляни 30-х років), виробництво якої було дуже дороге, у масовий продаж не надходила, а використовувалась як...

До історії формування колекції пам’яток писемності Дніпропетровського історичного музею

Ця стаття є спробою реконструкції історії формування колекції пам’яток писемності, які складають значну частину музейного зібрання та висвітлити цікаві моменти з цього приводу. Деякі джерела вводиться у науковий обіг вперше....

Реликвии прошлого

Научно-популярная статья. «Все деревья, даже дуб, раскинулись, и тепло так, как у нас в июне; вообще с тех пор, как мы въехали в Екатеринославское наместничество, воздух и все вещи и люди переменили вид и все кажется живее», — писала Екатерина...

Герб міста та його використання в міському середовищі (за матеріалами ДІМ)

Процес міського герботворення, який охопив в останні роки Україну, пов’язаний з багатьма чинниками. Але перш за все з утвердженням нашої країни на світовій арені, виходом її у європейський культурний простір, де геральдичні традиції склалися протягом майже восьми століть, мають найширше...

Геральдична колекція Дніпропетровського історичного музею

Геральдична колекція Дніпропетровського історичного музею

Бурхливі події другої половини 80 — початку 90-х років XX століття на Україні, піднесення (національної свідомості, відродження історії, культури, народних традицій і звичаїв українського й інших народів, які її населяють, викликають великий інтерес науковців й широких верств населення до витоків...

Рушники А.І. Вільхової

Серед фондоутворювачів ДІМ немало дуже відомих та авторитетних колекціонерів — таких, як О. М. Поль, В. Я. Левенсон, О. Л. Красносельський, П. М Сочинський. Але ще більше таких, про яких прийнято казати «прості люди», які передавали музею часто не коштовні...

Семь волошских сорочек из фондов Днепропетровского исторического музея

Значительную и яркую часть этнографической коллекции Днепропетровского исторического музея (далее в тексте – ДИМ) составляют народные вышитые сорочки – явление уникальное и самобытное, прошедшее через века. Собирать их начал Д.И.Яворницкий. Формирование коллекции еще не закончилось, музей продолжает приобретать эти ценнейшие...

Старинные монеты в коллекции ДИМ

Старинные монеты в коллекции ДИМ

В последнее время все большее число людей начинает соби­рать и изучать старинные монеты. Каждая монета, найденная после долгих поисков — это еще один шаг в познании окружаю­щего мира. Столетия назад в разных странах появились люди, собирав­шие коллекции монет. Среди первых...

Тайны древнего Египта в музейной коллекции

Тайны древнего Египта в музейной коллекции

В 2007 году Днепропетровскому историческому музею имени Д.И. Яворницкого (ДИМ) исполняется 158 лет. Именно в 1849 г. в городе Екатеринославе возникает Общественный музей древностей Екатеринославской губернии. Инициаторами его создания выступили губернатор Андрей Яковлевич Фабр и директор местной гимназии Дмитрий Яковлевич...Сторінка 4 з 512345


Hosting Ukraine Creative Commons