Дніпропетровський національний історичний музей

Вивчення музейних колекцій


Сторінка 5 з 512345

Фотоколлекция В.Д. Машукова в Днепропетровском историческом музее: проблемы атрибутации

Фотоколлекция В.Д. Машукова в Днепропетровском историческом музее: проблемы атрибутации

Деятельность В.Д. Машукова в Екатеринославской ученой архивной комиссии и архивные материалы Машукова как источник по истории религии края исследованы и освещены в работах А.Н. Фаримец [1,2].Предмет рассмотрения данного сообщения – фотоархив В.Д. Машукова и его фотоколлекция в Днепропетровском историческом музее....

Художні та технологічні особливості виробів металу зі збірки Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького (XVIII – XIX ст.)

“Церковна давнина України нам дуже мало знайома; спеціальних видань, присвячених їй, майже не існує. І в той час, коли пам’ятники народної поезії та літератури України є предметом наукових видань i досліджень – її художня давнина, можна сказати, в повному забутті....

Штейн (Шатров) М.А. и его коллекция бонистики в собрании Днепропетровского исторического музея им. Д.И. Яворницкого

Штейн (Шатров — литературный псевдоним) Михаил Александрович родился в Екатеринославе 7 (19 по н. ст.) февраля 1908 года. В июле 1924 года окончил трудшколу №1 г. Екатеринослава. Три года — с декабря 1927 г. по декабрь 1931 года — он...

Вотуми у зібранні Дніпропетровського історичного музею

Вотуми у зібранні Дніпропетровського історичного музею

Складовою частиною музейної збірки пам’яток народного сріблярства та групи культових предметів є колекція вотумів. Вона охоплює період від кінця XVIII до початку ХХ ст. Комплектування її розпочалося з тих часів, коли до 100-ліття Катеринославської духовної семінарії (1905 р.) при музеї...

Ґудзики часів російсько-турецької війни 1735-1739 рр. з фондової збірки національного заповідника «Хортиця»

Статтю присвячено характеристики ґудзиків з пам’яток 1735-1739 рр. знайдених на о. Хортиця та прилеглій території з фондової колекції національного заповідника «Хортиця». Ґудзики у всі часи були своєрідною «візитною карткою» володаря і розповідали оточуючим не лише про його майновий стан, а...

Мітки:

Возвращенные к жизни

Материалы знакомят с историей формирования музейной коллекции живописи Днепропетровского исторического музея, атрибуцией и реставрацией живописных памятников....

Автографи Станіслави Глинської (із колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького)

Автографи – унікальні рукописні джерела, які становлять цінність музейної колекції. Автограф (від гр. autos – сам і grapho – пишу) – власноручний авторський рукописний текст твору, а також лист, пам’ятний підпис або напис на книзі, журналі, листівці, фотографії, навіть просто...

Військовий одяг у фондах Дніпропетровського історичного музею

Військовий одяг у фондах Дніпропетровського історичного музею

Колекція військового одягу, яка склалася у Дніпропетровському історичному музеї, невелика в кількісно­му відношенні, але дає можливість простежити той дов­гий шлях, безліч змін і реформ, тобто головні етапи розвитку військової форми, в якій своєрідно відбиваєть­ся епоха з її соціально-політичними, економічними, культурними...

Мітки:                 

Листи Великої Вітчизняної війни в колекції ДІМу

Серед різноманітних історичних джерел по темі Великої Вітчизняної війни окремою групою стоять листи радянських людей часів війни. їх можна назвати найбільш людяними документами, які розкривають безліч різноманітних питань, але здебільшого висвітлюють духовний стан людини, в дуже важких умовах війни. Солдатські...

Мітки:         

Неизвестное о Елене Блаватской и ее семье из архивов и библиотек Петербурга

В центре научной концепции создающегося на базе ДИМ Музейного Центра Е. П. Блаватской и ее семьи — судьбы и наследие уникальной династии, три поколения которой — феномен отечественной и мировой истории. Новый музей будет посвящен главе семьи — государственному и...

Каталогізація музейного зібрання: проблеми та перспективи

“Музей є не зібранням речей, а собором осіб; діяльність його полягає не у накопиченні мертвих речей, а у поверненні життя залишкам того, що віджило, у реконструкції померлих по їх творіннях живими діячами”. М.Ф.Федоров Значні перспективи для подальшого розвитку всіх видів...Сторінка 5 з 512345


Hosting Ukraine Creative Commons