Дніпропетровський національний історичний музей

Проблеми музеєзнавства


Сторінка 3 з 812345...Остання »

Каталогізація фондів (з досвіду роботи Музею історії м. Дніпродзержинська)

Музей історії міста Дніпродзержинська існує 40 років. Фонди довоєнного музею, який існував з 1927 р. як музей історії революції, в період окупації були повністю знищені. Зараз ми маємо фонди, які скомплектовані після повторного відкриття музею в 1959 р. Тобто, в...

К вопросу о комплектовании фондов музея по теме: «развитие народного образования на Днепропетровщине»

Днепропетровский исторический музей им. Д.И. Яворницкого один из старейших на Украине, сокровищница многих реликвий мировой, украинской и отечественной истории. За свою 150-летнюю историю он превратился в один из научно-просветительных центров Украины. Документальные и вещественные коллекции музея насчитывают 220 000 единиц,...

Проблеми комплектування фонду народної іграшки

Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України – багата скарбниця пам’яток традиційно побутової культури та народного мистецтва українців, а також зразків декоративно-ужиткового мистецтва багатьох народів світу. Історія музею своїми початками сягає останньої чверті XIX ст., періоду заснування двох...

Комплектование материалов по проблемам общественно-политического развития России в 1990–1998 гг.

(Из опыта работы отдела экспозиции Государственного центрального музея современной истории России) Государственный центральный музей современной истории России, созданный в марте 1917 г., является сегодня одним из крупнейших депозитариев памятников российской цивилизации второй половины XIX–XX вв. Фонды музея насчитывают более 2...

Проблеми комплектування фондів на сучасному етапі

В самій назві цього повідомлення виявлено «ключеве слово» – проблеми. Дійсно, загальновідомі та випробувані часом форми комплектування фондів для багатьох музеїв стали проблематичними. Розглянемо ці форми у реаліях нашого часу. Отже, тематичне комплектування, що передбачало, наприклад, проведення експедицій за профільною...

Проблеми комплектування фондів національного заповідника «Xортиця»

Створений згідно постанові Ради Міністрів УРСР від 18 вересня 1965 року Державний історико-культурний заповідник на о. Хортиці був частиною Державної програми увічнення козацької слави. Як відомо, проект майбутнього меморіального комплексу передбачав спорудження музею історії запорозького козацтва та створення історико-етнографічного комплексу...

Ідентифікація музейних предметів технічними засобами

На протязі всього свого існування людство накопичує певну інформацію та, обробляючи її, набуває відповідного досвіду, який у формі оптимальних знань намагається передавати наступним поколінням. В свою чергу кожне наступне покоління систематизує отримані знання за відповідною схемою та добивається використання їх...

Семантика музейного предмета (на основі етнографічної колекції Музею історії м. Дніпродзержинська)

1. При експонуванні музейних предметів та їх інтерпретації в ході екскурсії в багатьох випадках враховується тільки їх утилітарна функція, побутове чи господарське призначення. 2. Дослідження О. Фрейденберг, В. Іванова, В. Топорова, Ю. Лотмана в галузі семіотики дають можливість зробити висновок,...

До питання про дослідження музеями історії міст і сіл

У 60–80-х роках музейні працівники брали активну участь у підготовці і виданні 26-томної «Історії міст і сіл Української РСР». Незважаючи на жорсткі ідеологічні обмеження Компартії, це була перша систематизована історія всіх міст, селищ міського типу, сіл – центрів сільських рад...

Музейний предмет як важливий елемент трансформації суспільних відносин України

В сучасних умовах пошуку українським суспільством виходів з кризи, що охопила всі сфери його життя, важливо визначити місце та роль музею, точніше музейного предмета в широкому розумінні, як концентратора минулого культурно-історичного досвіду етносу, що забезпечує сучасний процес трансформації соціального життя....

Деякі аспекти науково-дослідної роботи львівського історичного музею в умовах формування ринкової економіки

Формування ринкових відносин в Україні протягом кількох останніх років відчутно впливає на матеріальний та духовний стан суспільства, на процес державотворення. Соціально-економічні зміни в державі привели, починаючи з початку 90-х років, до різкого зменшення кількості глядачів у театрах, кінотеатрах, читачів в...

Науково-дослідна робота: напрямки, організація, планування

Музей історії запорозького козацтва на о. Хортиця є одним з структурних підрозділів Національного заповідника. Основними напрямками діяльності якого являється збереження і відновлення історико-культурного та природного середовища, вивчення історії запорозького козацтва, освітньо-виховна та популяризаторська робота. Ці напрямки об’єднують діяльність чотирьох наукових...

Музей та засоби масової інформації (ЗМІ) на сучасному етапі

Павлоградський музей народився в 1962 році. Задачі і цілі створення його були специфічними. «Народ повинен знати свою історію» – ось той девіз, під яким створювався музей, де центральною експозицією була – революційна. Вже у 1970 році музей носив назву Історико-революційного,...

Соціально-психологічне дослідження закономірностей і механізму сприйняття відвідувачами експозицій (на прикладі Чернівецького краєзнавчого музею)

В умовах реекспозиції, розпочатої у 1990 р. в Чернівецькому краєзнавчому музеї, музей діє та виконує основну форму своєї діяльності через стаціонарні виставки, які виконують пізнавальну та виховну функції, перш за все стосовно учнівської та студентської молоді. При відсутності експозиції виставочна...

Музей і відвідувач (соціально-психологічні дослідження в музеї)

За останнє десятиліття в нашому суспільстві відбулися кардинальні зміни, які не могли не відбитися на: становищі музеїв. Музейні співробітники зіткнулися з мізерним фінансуванням культури, серйозною конкуренцією з боку засобів масової інформації, змінився і якісний склад відвідувачів, а виходить і їх...

Народознавство і музей (із досвіду роботи музею історії м. Дніпродзержинська)

Що «Музей – це велична пам’ятна книга людства» – ця істина не викликає сумніву, але пам’ять не приходить сама по собі її треба накопичувати, її треба берегти і її треба передавати людям. А якщо це стосується музею — то відвідувачам....

Популяризація історії запорізького козацтва засобами музею: науково-просвітницька робота

У літопису України найзначнішу частину займають часи козацької вольниці, яка існувала майже чотири століття і, як відомо, саме козацька Січ мала вирішальне значення для становлення української держави, і тому це надзвичайно важлива тема у процесі формування світогляду народу. До того...

Нетрадиційні форми роботи з дітьми молодшого віку

Надзвичайно актуальним в наш час є завдання виховання музейними засобами підростаючого покоління,, перш за все дошкільників і молодших школярів, ба саме в цьому віці формуються основи людської особистості. На протязі останніх декількох років (з 1992 р.) в Рівненському краєзнавчому музеї...

Музей на переломі століть. Аудиторія музею в ХХІ ст.

Сьогодні ми не можемо не враховувати той факт, що кількісний показник відвідування музеїв вже не може бути основним критерієм оцінки роботи. Необхідне нове бачення методів роботи з відвідувачами (особливо з молоддю, дітьми), яке би базувалось на наукових психолого-педагогічнпх засадах. Для...

Нові напрямки науково-просвітницької діяльності музеїв

Національний заповідник «Хортиця» – це науково-дослідна, культурно-освітня та рекреаційна установа, яка здійснює охорону пам’яток історії та культури, природних об’єктів і комплексів, популяризацію знань про них, рекреаційне обслуговування населення. Частину завдань, що стоять перед заповідником, виконує і його культурно-просвітницький відділ. Головна...Сторінка 3 з 812345...Остання »


Hosting Ukraine Creative Commons