Дніпропетровський національний історичний музей

Проблеми музеєзнавства


Сторінка 4 з 8« Перша...23456...Остання »

Науково-освітня робота: пошук і перспектива

Культурно-просвітницька функція музею має свою реалізацію через науково-освітню роботу, форми якої за останні 10 років значно змінились. Традиційно до музею завжди йшли відвідувачі, щоб ознайомитись з експозицією, або подивитись виставки. Наприкінці 1980-х рр. музей мав свого відвідувача, переважно туристичні групи....

Виставка в музеї – «подія чи повсякденність»?

Музей етнографії та художнього промислу (далі – МЕХП), створений у 1951 р. на основі об’єднання Міського промислового музею та Музею Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Його фонди сьогодні нараховують біля 83 тисяч: експонатів. Постійно діюча експозиція розташована у двох будинках...

Виставка як важливий засіб формування експозиції музею історії запорозького козацтва

В сучасних умовах трансформування соціально-економічного, політичного і духовного життя українського суспільства значно зростає роль і значення музею як соціального інституту, основними функціями якого є виявлення, вивчення і збереження культурно-історичних, наукових цінностей в формі музейних предметів, а також популяризації їх. В...

Музейная выставка – праздник или повседневность?

Выставочная работа музея, являясь одной из основополагающих видов музейной деятельности, состоит из многих направлений и форм. Как правило, значительная часть музейной коллекции находится в фондах. Фондовые выставки создаются для систематической демонстрации коллекций музея. За последние несколько лет посетители ДИМ познакомились...

Комунікативний центр інформації – важливий етап розвитку музейництва в Україні

На сьогоднішній день активна збиральницька діяльність музеїв (звичайно крім сучасного мистецтва) відійшла дещо на другий план. Значною мірою це обумовлено важким економічним становищем в Україні, браком коштів на закупівлю експонатів і т.д. Зараз пріоритетними напрямками залишаються наукове опрацювання фондових колекцій...

Скансен — діюча експозиція музею

Окультурений ландшафт архітектурно-дендрологічного парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва з різноманітним рельєфом, що оточує плесо рокинівського ставка ще з 60-х років, коли вперше було порушено питання про створення на Волині музею просто неба, чекав розміщення тут стародавніх архітектурних споруд. З 1990...

Русские в Эстонии: опыт изучения и показ в экспозиции музея

В 1990 г. в Историческом музее Эстонии были организованы выставки «Немцы в Эстонии» и «Евреи в Эстонии». Впервые была предпринята попытка показать национальные меньшинства Эстонской республики 1919–1940 гг. Политическим проблемам этих национальных меньшинств было уделено довольно много внимания и места...

Експозиційне відтворення повсякденного життя мешканців катеринославщини в українській державі (1918 рік)

Практика експозиційної діяльності музеїв у минулому і сьогодні підтверджує тенденцію посилення інтересу істориків і широкої громадськості до проблем історії культури, зокрема форм її повсякденно-побутового виявлення. Однак, якщо ще 10–15 років тому історія побуту висвітлювалася лише як своєрідний фон глобальних історичних...

Революція: погляд з 1990-х рр. (з досвіду реекспозиції)

Актуальним для музеїв України залишається приведення експозиції до сучасних вимог. Історична частина експозиції Херсонського краєзнавчого музею була побудована у 1982 р., мала всі стереотипні недоліки, притаманні тому часові і потребувала вдосконалення і змін. Розробка плану вдосконалення експозиції згідно з загальною...

Проблемы экспонирования древней монументальной пластики в музее

Днепропетровский исторический музей ИМ. Д. И. Яворницкого обладает уникальной коллекцией древних каменных изваяний. Она насчитывает 80 статуй! Это памятники духовной культуры т. н. курганных народов,, населявших степи Евразии от эпохи раннего металла (III–II тыс. до н. э.) до средневековья. Самым...

Проблеми побудови експозиції з історії Буковини новітнього часу (період 1920–1930-х років)

Експозиція будь-якого музею повинна виконувати основне комунікативне призначення музею – донесення інформації про минуле країни, краю, міста до відвідувача через експоновані музейні предмети, науково-допоміжні матеріали, тексти. В цьому випадку історія новітнього часу складає для відвідувача музею не менший інтерес, ніж...

Нова експозиція з історії Буковини періоду входження її до складу молдавського князівства (XIV–XVIII ст.)

Серед експозиційних розділів по періоду середньовіччя та нового часу у Чернівецькому краєзнавчому музеї окреме місце посідає розділ, присвячений періоду перебування Буковини у складі Молдавського князівства. Складність побудови даного розділу зумовлюється також і тим, що в сусідній Румунії у м. Сучава...

До питання створення розділу «виникнення та формування запорозького козацтва» в новій експозиції Музею історії запорозького козацтва національного заповідника «Хортиця»

В музеї історії запорозького козацтва Національного заповідника «Хортиця» планується створення нової експозиції. Остання точніше відповідатиме назві установи, ніж нині діюча, яка виникла в результаті часткової реекспозиції музею історії міста Запоріжжя. Передбачається, що нова експозиція починатиметься розділом «Виникнення та формування запорозького...

До питання створення нових експозицій в краєзнавчих музеях

З позицій сьогодення більшість стаціонарних експозицій краєзнавчих музеїв має досить стереотипний вигляд. На наш погляд, одним з головних завдань музеєзнавців є побудова принципово нової моделі, яка б відповідала сучасним вимогам економічного, соціального і культурного життя і була б індивідуальною і...

Стаціонарна експозиція Національного музею історії Великої Вітчизняної війни: шляхи вдосконаленняСтаціонарна експозиція

Узагальненим символом народної пам’яті про переможців у битві з фашизмом став Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, який споруджено над Дніпром у Києві. За 20 років його відвідали 17 мільйонів чоловік із 170 країн. В реаліях сучасного життя, коли...

Павлоградський історико-краєзнавчий музей (до 50-річчя створення)

Павлоградський історико-краєзнавчий музей (до 50-річчя створення)

23 лютого 1962 р. в місті Павлоград відчинив двері для відвідувачів Павлоградський народний історико-революційний музей імені ХХІІ з‘їзду КПРС, який було створено завдяки ініціативі та наполегливості ветеранів громадянської та Великої Вітчизняної війн, колишніх комсомольських ватажків Кучеренка, Маслова, Перев‘язка, Караванченка, Рубановича,...

Тенденції створення наукової концепції Донецького обласного краєзнавчого музею

Добре відомо, що директивні методи керівництва музейним будівництвом у радянські часи призвели до появи численних обласних музеїв-близнюків з однаковою структурою експозиції, однаковою експонатурою тощо. Не уник цієї долі і Донецький обласний краєзнавчий музей, 75% експозиції якого на 1991 р. стандартно...

Экспозиционная деятельность музеев Украины: история, проблемы и перспективы развития (1917–1990-е гг.)

Наш мир представляет собой динамично развивающееся целое. Музей – это одновременно зеркало, отражающее прошлое, и окно в будущее. Он является частью все время меняющегося потока явлений культуры. Всякий опыт из истории музейного строительства сегодня будет иметь исключительную ценность ибо разработка...

Образно-средовое решение экспозиции – путь к активизации и повышению эффективности музейной коммуникации

1.         Как известно, суть музейной коммуникации заключается, по образному выражению известного французского музееведа Робера Бурга, в «диалоге между людьми, разделенными пространством и временем». Музей здесь выступает в качестве места, где проходит коммуникация. А экспозиции, выставки, лекции, кружки, публикации, аудиовизуальная и...

Рекреаційний аспект науково-освітньої діяльності музею історії м. Дніпродзержинська

В музеєзнавстві прийнято вважати, що музей — це місце діалогу між людьми, яких розділяє простір і час, спадщина, хоч і має своїм джерелом минуле — належить сьогоденню. І усвідомлюючи, що в сучасному неоднозначному світі як ніколи людині потрібні позитивні образи,...Сторінка 4 з 8« Перша...23456...Остання »


Hosting Ukraine Creative Commons