Дніпропетровський національний історичний музей

Проблеми музеєзнавства


Сторінка 6 з 8« Перша...45678

Тематична археологічна виставка: специфіка та особливості побудови

Стаття репрезентує виставку «Таємничий світ давніх ігор (V тис. до н.е. – ХІV ст. н.е.)» (2009 р.), виявляє ряд закономірностей та деякі особливості створення подібних експозицій....

Статистичний аспект науково-просвітницької діяльності музею

Зроблено статистичний аналіз організаційно-масової роботи, науково-просвітницьких заходів Дніпропетровського історичного музею за 2002-2008 рр....

Співпраця волинського краєзнавчого музею із музеями Польщі по вивченню та збереженню історико-культурної спадщини Українсько-Польського пограниччя

В статті висвітлено передумови виникнення та розвитку в сучасних умовах культурного співробітництва Волинського краєзнавчого музею із музеями Польщі як важливий напрямок діяльності музею. Проаналізовано програми і проекти, різноманітні форми і методи спільної діяльності, їх місце і роль в прикордонних українсько-польських...

Мітки:         

Соціологічні дослідження в музеї

Музей як соціальний інститут реалізує свої функції в певному соціальному середовищі. Музейну аудиторію можна визначити як сукупність відвідувачів, об’єднаних інтересом до пам’яток матеріальної і духовної культури. Цей інтерес відбивається у вияві ктивності щодо музею, тобто в усвідомлених стимулах і мотивах...

Роль музеев на общественных началах в культурном развитии г. Днепропетровска

В Днепропетровске насчитывается 38 музеев на общественных началах, из них 15 имеют звание «Народные». В них сосредоточены подлинные памятники материальной и духовной культуры — реликвии прошлого и настоящего нашего города. Общественные музеи посредством вещественных экспонатов, фотографий, документов, раскрывают основание и...

Роль Дніпропетровського історичного музею у функціонування соціуму

Музей є вища інстанція, що повинна і може повертати життя. Н.Д. Федоров. «Місто без музею все рівно, що людина без голови», — так образно говорив один чеський письменник. Отже, яка роль музеїв взагалі і Дніпропетровського історичного зокрема у функціонуванні міського...

Мітки:     

Реставрація пам’яток з фондової колекції національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Представлено історію та сучасний стан реставрації пам’яток з фондового зібрання Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 1920-2000 рр....

Проблеми і перспективи діяльності Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького на сучасному етапі

«Подобное учреждение, как общественный музей, могло бы играть одну из важнейших просветительных ролей, облагораживая и ум, и сердце человека…» Д.Яворницький [12] Історія Дніпропетровського історичного музею розпочалася в 1849 році, коли в місті Катеринославі за ініціативою губернатора А.Я.Фабра, при підтримці місцевого...

Постановка і вирішення засобами музейної експозиції проблемних питань з історії сучасної літератури Придніпров’я

На прикладі виставки «Свобода бути і свобода говорить», присвяченої літературі «дисидентського андеграунду» Придніпров’я, розглядається специфіка побудови експозиції з проблемних питань сучасної літератури і культури....

Перспективи розвитку Дніпропетровського історичного музею: ретроспективний аналіз музейних завдань та їх реалізації (до 160-річчя музею)

Зроблено аналіз перспективних планів розвитку Дніпропетровського історичного музею у різні періоди його історії (за 160 років) та їх реалізації, представлено напрямки подальшого розвитку музею на найближчу перспективу до 2015 р....

Оселя козацького батька (20 років з дня створення)

Будинок побудовано у 1905 р. Проектував його архітектор Л.А. Бродницький, друг Д.Яворницького. Площа фундаменту – 217 кв.м. Ідея створення музею в будинку вченого належала його дружині Серафимі Дмитрівні, яка була підтримана рішенням виконкому Дніпропетровської міської Ради депутатів трудящих “Про передачу...

Ожившие звуки (из истории звуковоспроизводящих аппаратов)

СПИСОК ЭКСПОНАТОВ 1-2. Музыкальные шкатулки. 3-4. Граммофоны. 5. Графонола. 6-8. Грампластинки. 9-10. Патефоны. 11. Радиола. (В зале звучат мелодии разных лет, оформление зала составляет звуковоспроизводящая аппаратура: граммофон, патефон, графонола, радиола и др. Начинается вечер.) ФОНОГРАММА «БОЙ ЧАСОВ» Музейный сотрудник: Добрый...

Общественные музеи учебных заведений Днепропетровской области: история, состояние, перспективы развития

Представлена история формирования сети общественных музеев учебных заведений Днепропетровской области, рассмотрены формы и виды их деятельности, перспективы дальнейшего их функционирования....

Обласний музей ім. О.М. Поля і проблема створення сільськогосподарського музею у Катеринославі

Ідея всебічного вивчення краю в природничо-науковому відношенні оформилася у 80-ті роки XIX сторіччя. Після створення земств на Півдні України, кращі їх представники дійшли висновку про необхідність вивчення природних, історичних і побутових умов губернії для більш раціонального й ефективного використання місцевих...

Мітки:         

Недержавні музеї – зберегти і підвищити роль в національно-патріотичному відродженні

Станом на 1 січня 1999 року в Хмельницькій області налічується 203 недержавних музеїв та музейних кімнат. Фондові колекції цих музеїв нараховують 147072 експоната, з яких 40422 оригінальних пам’яток нашої історії та культури. За своїм профілем недержавні музеї поділяються на: краєзнавчі,...

Науково-просвітницькі заходи та виставки в діяльності меморіального будинку-музею Д.І. Яворницького

Йдеться про науково-просвітницькі заходи, які організовуються та проводяться в стінах меморіального будинку-музею Д.І. Яворницького за останні роки. Підкреслюється роль виставкової діяльності будинку-музею у справі залучення відвідувачів до спадщини Д.І. Яворницького....

Науково-дослідна робота Черкаського обласного краєзнавчого музею

Представлені основні напрямки наукових досліджень Черкаського краю та музейної справи науковими працівниками Черкаського обласного краєзнавчого му-зею за останні п’ять років....

Науково-дослідна робота музею як головний чинник його подальшого розвитку

Порівняння музею з «айсбергом», більша частина: якого залишається під водою, тобто є невидимою, правомірне не лише по відношенню до його зібрання, а й до науково-дослідної роботи. Адже саме наукові дослідження співробітників музею, що базуються на багатому і різноманітному музейному зібранні,...

Нікопольський музей — від музею мистецтв до краєзнавчого

Представлено сторінки історії Нікопольського державного краєзнавчого музею наприкінці 20-х років ХХ ст., коли відбулася реорганізація музею, що призвела до занедбання вивчення минувшини краю....

Музейна персоналістика: теорія і практика музейної діяльності

Мабуть, не буде великим перебільшенням сказати, що людина насамперед є об’єктом, який становить інтерес історичної науки [1, 5], а звідси і відповідне відображення персоналій в музейній експозиції. Розвиваючи цю тезу, Марк Блок зазначав, що історія — наука про людей в...Сторінка 6 з 8« Перша...45678


Hosting Ukraine Creative Commons