Дніпропетровський національний історичний музей

Інформаційні технології в музеї


Использование компьютерных технологий в изучении средневековых нарративных источников

Процесс интеграции технических и гуманитарных дисциплин, использование количественных методов и математического моделирования в исторической науке открыло новые возможности для текстологических исследований, изучения нарративных источников. В отечественной историографии существует значительное количество не атрибутированных средневековых сочинений. В фундаментальной работе Д.С. Лихачева «Текстология»...

Сайт Дніпропетровського історичного музею: аналіз інформаційної присутності в мережі Інтернет

Аналізуються перспективи представництва музеїв в мережі Інтернет, розкривається хід роботи по створенню та підтримці офіційного сайту Дніпропетровського історичного музею, а також наводяться основи його концепції, у порівняльних таблицях подаються статистичні дані по кількісним і якісним показникам, відвідуванню музейних Інтернет-ресурсів у...

Формування ІКОФОМ міжнародного форуму з питань музеології

П.С. Усенко, старший науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького. В статті розглянуто формування Міжнародного комітету з музеології (ІКОФОМ) при Міжнародній раді музеїв (ІКОМ), що відбувалось з кінця 1970-х рр. до початку 1990-х рр. Увага приділяється засновникам комітету,...

Сайт ДНІМ в Інтернеті: аналіз інтерактивних компонентів (на прикладі музейного форуму)

Мурадов Д.А., старший науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І.Яворницького. В публікації розкривається саме поняття – «форум»; аналізуються його плюси та мінуси в мережі Інтернет; розкривається хід роботи по створенню та підтримці форуму на сайті Дніпропетровського національного історичного музею....

Роль музейного вечера в пропаганде музейных коллекций

Просветительная деятельность музеев весьма разнообразна и широко известна специалистам: экскурсии, лекции, передвижные и стационарные выставки, встречи, праздники, тематические вечера. В практике работы Днепропетровского исторического музея широкое распространение получили циклы музейных музыкальных вечеров, цель которых познакомить посетителей с музейными коллекциями. Известно,...

Музей и средства массовой информации

Музей и средства массовой информации

Привлечь в музей посетителей, как взрослых, так и детей, пробудить в людях интерес к родному краю, к его истории и культуре, сделать так, чтобы окончательно не потухла тлеющая в них искра любознательности и не атрофировалась способность к восприятию прекрас­ного —...

Мітки:     

Використання комп'ютерних технологій в роботі Корсунь-Шевченківського заповідника

Дається аналіз використання комп’ютерних технологій в роботі Національного Корсунь-Шевченківського історико-культурного заповідника. Історико-культурний заповідник у м. Корсуні-Шевченківському був створений у 1994 р. на базі Музею історії Корсунь-Шевченківської битви. З самого початку його існування постало питання переведення його роботи на якісно вищий...

Основні напрямки розвитку інформаційної структури музеїв

В публікації представлено основні етапи розвитку інформаційної структури музейної установи на прикладі Державного природознавчого музею НАН Украї-ни, м. Львів. В різні періоди часу головна роль музейних установ, будь-якого профілю було ознайомлення відвідувачів з об’єктами музейного зберігання, відвідуючи експозиції, виставки у...

Музей і ЗМІ. З досвіду організації співпраці з мас-медіа Дніпропетровського історичного музею

Представлено аналіз роботи і взаємодії Дніпропетровського історичного музею із засобами масової інформації на сучасному етапі. Сьогодні в усьому світі Public Relations застосовуються у всіх сферах діяльності, адже успіх діяльності будь-якої організації все більше залежить від позитивного ставлення до неї оточуючих....

Методологічні підходи та особливості створення наукової концепції музейно-експозиційного об’єкту «курінь» в історико-культурному комплексі «Запорозька січ»

В статті розглядаються методи та прийоми побудови сучасного експозиційного середовища, обумовлені специфікою сприйняття, пануючими естетичними та стильовими критеріями нашого часу....

Мамай-фест як інноваційний музейний проект

Висвітлено особливості історико-культурологічного фестивалю як семіотичної моделі комунікації, визначено його статус в культурному ландшафті м. Дніпродзержинськ....

Експозиційне втілення персонологічних аспектів історії м. Дніпродзержинська на прикладі художньо-документальної експозиції «Л.І. Брежнєв та його час»

Пострадянська історична наука поступово починає відновлювати свій статус гуманітарної дисципліни, в центрі якої стоїть людина. В першу чергу це викликано тією обставиною, що справжній свій зміст історія отримує остільки, оскільки розглядає історію людей. Як справедливо зауважив Марк Блок: «Історія —...

До історії музейної справи на Придніпров’ї

Історія музейної справи і музеєзнавства — галузь досить розвинена. Існують узагальнюючі і конкретні історико-музейні праці, в яких розкривається актуальність і необхідність реконструкції історії як окремих музеїв, так і музейної справу в цілому1. Це дозволяє, не зосереджуючись на теоретичному обгрунтуванні, перейти...

Hosting Ukraine Creative Commons