Дніпропетровський національний історичний музей

Життя, діяльність Яворницького


До проблем формування культової колекції музею Д.І. Яворницьким

До проблем формування культової колекції музею Д.І. Яворницьким

Стаття І.С. Завалової щодо формування культової колекції Яворницьким ...

115 років як Дмитро Яворницький пов`язав свою долю з нашим містом

115 років як Дмитро Яворницький пов`язав свою долю з нашим містом

  Це сталося у 1902 році, коли приват-доцента Московського університету, відомого на всю Російську імперію історика та археолога, що спеціалізувався на історії козацтва, було запрошено на посаду директора новоствореного Катеринославського історико-краєзнавчого музею імені О. Поля.   Це запрошення не було...

Презентація «Словника української мови» Д.І. Яворницького

Презентація

3 листопада в 15:00 у стінах історичного музею, зала №5, відбулася презентація книги «Д.І. Яворницький. Словник української мови. Т.1»....

Проспект Дмитра Яворницького

Проспект Дмитра Яворницького

19 лютого 2016 р. указом міського голови центральний проспект м. Дніпра отримав ім’я видатного вченого, історика, археолога, етнографа, фольклориста, академіка ВУАН, фундатора Дніпропетровського національного історичного музею академіка Дмитра Івановича Яворницького....

Яворницький – літературний герой (віртуальна виставка)

Яворницький – літературний герой (віртуальна виставка)

“А що як і справді я характерник?” Яворницький – літературний герой. Віртуальна виставка на пошану академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855-1940)...

Як все починалось… службова записка Яворницького щодо реформування музейної галузі в республіці

Як все починалось... службова записка Яворницького щодо реформування музейної галузі в республіці

В науково-діловодному архіві нашого музею зберігається службова записка, яку направив академік Д.І.Яворницький, директор Катеринославського крайового музею (тепер – ДНІМ ім. Д.І.Яворницького у Дніпрі), у відповідь на лист Народного комісаріату освіти щодо реформування музейної галузі в республіці. Вважаємо цікавим ознайомити...

Д. І. Яворницький у творах сучасних дніпропетровських авторів

Як одна з найколоритніших постатей української культури Д. І. Яворницький є літературним героєм цілого ряду творів сучасних дніпропетровських авторів. Вчений з широким колом зацікавлень, людина незвичайної долі, з власними поглядами, думками і переживаннями – таким виступає він на сторінках їх...

Д. І. Яворницький в українській літературі 1950–2010-х рр.

Д. І. Яворницький в українській літературі 1950–2010-х рр.

Увага до постаті Д. І. Яворницького як громадянина, патріота, авторитетного вченого, дослідника історії Запорозької Січі, збирача і охоронця матеріальних скарбів та духовних цінностей українського народу, сучасника складної і героїчної доби значно активізувалася в українській літературі кінця 50-х – початку 70-х...

Д. І. Яворницький у творчості письменників 1920–1930-х рр.

Легендарна постать Д. І. Яворницького приваблювала українських письменників 20-30-х рр. Всі вони так чи інакше перетиналися з ним: відвідували краєзнавчий музей і будинок вченого (Остап Вишня, П. Й. Панч), мандрували Дніпровими порогами, листувалися з вченим (М. С. Пронченко, В. К....

Д. І. Яворницький в художній літературі 1880–1910-х рр.

З 1880-х рр., коли ім’я Д. І. Яворницького стало відоме широкому загалу громадськості, авторитетний, ерудований, творчо обдарований вчений завжди стояв у центрі літературного і культурного життя України. Очолюваний ним історичний музей в Катеринославі став осередком української культури, гордістю й окрасою...

Чи святкував новий рік та Різдво Дмитро Яворницький?

Чи святкував новий рік та Різдво Дмитро Яворницький?

Відповідь на це буденне питання, здавалося б, повинна бути простою і всім зрозумілою. Але насправді потрібно провести майже детективне розслідування і передивитися тисячі листів різних людей до видатного вченого. Адже Дмитро Яворницький особистих спогадів не лишив, а офіційні документи, звичайно,...

Матеріали до монографії Д.І. Яворницького про Івана Сірка

№ 1. 1664 року, березня 13 дня. Лист Сірка до царя Олексія Михайловича з повідомленням про успіхи походу за річки Буг і Дністер. Божою милістю, великому государю царю й великому князю Олексію Михайловичу, всїі Великої і Малої і Білої Росії...

Славетний запорозький отаман

У пантеоні української слави особливе місце займає постать кошового війська Запорозького Івана Дмитровича Сірка. В пантеоні, зрозуміла річ, мисленному, бо справжнього пантеону у нас немає, та й якби він був, просто нікого покласти туди з наших військових та політичних діячів....

Мифологизированная история Скифии в интерпретации Д. Яворницкого

История скифов, их ритуалы, обряды, религиозные представления, обычаи всегда были и есть объектом пристального внимания археологов, историков, лингвистов, поскольку скифская культура глубоко проросла в духовную историю Украины, в ее мифологию, фольклор, литературу. В числе исследований, представляющих значительный интерес, и малоизвестная...

Мотиви міфу про близнят в концепції запорозького козацтва Д. Яворницького

У понятті генезису історії суспільства — від античності до класичної епохи — домінуючою, як відомо, була міфологічна парадигма. Стосовно цієї проблеми історики (М. Барг), міфологи (Є. Мелетинський), літературознавці (Г. Гронцер) дійшли одностайної думки. Зазначимо, що до останнього часу більш послідовно...

Проблема родової людини у Д. Яворницького і М. Гоголя (спроба типологічного аналізу)

Зарождение украинского национального сознания, формирование менталитета — это, по Гоголю, сознание общерусское, соборно-православное, по Д. Яворницкому — народное. Для нового этноса очевидны два пути: родовой, в согласии с заветами, базирующимися на православной христианской ветви, и «западный» католический (и «западный» неверный,...

Типологічні аспекти історіософської і художньої кар­тини світу Д. Яворницького

Розуміння картини світу має загальнонауковий характер. Це поняття увійшло в гуманітарний вжиток з природнонаукових праць, головним чином з натурфілософії. Художня картина світу являє собою певну парадигму, що забезпечує концептуальну цілісність образу дійсності. Це пошук універсальної закономірності, яка обумовлює взаємозв’язок різноманітних...

Народна соціальна утопія у Д. Яворницького та М. Коцюбинського

Специфіка наукового і художнього мислення рубежу віків вимагала звернення до народної соціальної утопії. Осмислення граничної ситуації, що склалася як в суспільному житті, так і в народному бутті, типологічно передбачало вихід, з одного боку, на міфологічне мислення як первісної форми світосприйняття,...

Тип вченого-митця на рубежі віків (кінець XIX — початок XX ст.)

Тип вченого-митця — феномен культурно-цивілізаційного розвитку людства. Генезис цього типу в культурі Стародавньої Греції (Арат), коли ще не існувало чіткого розподілу на науку і мистецтво, і науковий підхід до природи був звичайним для людини того часу. Наука і мистецтво були...

Концепция казачества у Д. Яворницкого и А. Довженко (попытка типологического анализа)

Казачество, казацкая вольница, законы, быт, отношения к жизни на протяжении столетий волновали, интересовали ученых, историков, искусствоведов. Именно поэтому столь легко и просто связываются между собой на первый взгляд несовместимые историософские труды Д. Яворницкого и киносценарий А. Довженко «Тарас Бульба». Казак...

Hosting Ukraine Creative Commons