Дніпропетровський національний історичний музей

Музейні каталоги


Козацькі старожитності. Каталог

Козацькі старожитності. Каталог

Каталог є плодом 20-річної роботи колективу ДНІМ (1993-2013 рр.). До видання увійшли всі музейні предмети, що належать до козацьких старожитностей 16-18 ст. і матеріалів, присвячених увічненню пам’яті про українське козацтво 19-20 ст....

На українському грунті: книжкова графіка М. Погрібняка. Каталог

На українському грунті: книжкова графіка М. Погрібняка. Каталог

До 130-ї річниці від дня народження М.С. Погрібняка. Перша спроба бібліографічного опису українських книжкових та періодичних видань, художньо оформлених і проілюстрованих художником-графіком М.С. Погрібняком (1885-1965). Каталог ілюстровано матеріалами з фондів ДНІМ та ДХМ, приватних колекцій В.В. Бінкевича, А.К. Фоменка....

«Музей і діти: дитячі програми, центри, музеї». Каталог

Каталог містить відомості про всеукраїнські музейні фестивалі, які відбулися протягом 10-ліття в Дніпропетровську, на базі ДНІМ, за підтримки МКУ, ДОДА та ДОР. Основний зміст видання присвячений 4-му Всеукраїнському музейному фестивалю 2015 р. Подано перелік та інформацію про музеї, які є...

Хранители вечности («Каменные бабы»). Каталог

Хранители вечности (

Каталог презентує колекцію кам'яної пластики яка зберігається у фондах історичного музею. А це найбільше зібрання не тільки на Україні, але і в Європі - 89 статуй! В колекції музею є і найдавніші статуї епохи раннього металу (ІІІ - ІІ тис....

Перелік української літературно-художньої періодики 1940-х -першої пол. 1950-х рр.

Перелік української літературно-художньої періодики 1940-х -першої пол. 1950-х рр.

Перелік української літературно-художньої періодики 1940-х -першої пол. 1950-х рр. у фондах ДНІМ та НБ ДНІМ Вогні Придніпров’я: Літературно-художній та громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ: Видавництво «Зоря», 1948. – № 1. – 183 с. – Тираж 10 000 (укр., рос. мовами). ДНІМ КН-5735...

Вотуми у зібранні ДНІМ. Каталог

Вотуми у зібранні ДНІМ. Каталог

Автор-укладач: Н.О. Степаненко, старший науковий співробітник ДНІМ. Редакційна колегія: Н.І. Капустіна (голова редколегії), директор ДНІМ; В.М. Бекетова, заст. дир. ДНІМ, к.і.н.; Т.І. Зворикіна, головний зберігач ДНІМ. Науковий консультант: О.Б. Островський, д.і.н., провідний науковий співробітник Російського етнографічного музею, Санкт-Петербург. Фотографії, дизайн,...

Меморіальний будинок-музей академіка Д.І.Явор­ницького: Каталог

Меморіальний будинок-музей академіка Д.І.Явор­ницького: Каталог

Редактор: Д.М. Бондар Фото: С.І. Просяка, С.М. Голубкова Перкова А.І. Меморіальний будинок-музей академіка Д.І.Явор­ницького: Каталог. — Дніпропетровськ, 1990. — 16 с. Серед пам’яток історії нашого народу є дорогий для дніпропетровців будинок, у якому жив і працював видатний український вчений-історик, археолог,...

Фарфор (комплект открыток с текстами)

Фарфор (комплект открыток с текстами)

Упорядник та автор статті: Г.Ф. Шамрай Фото: С.С. Крячка, В.О. Моруженка Художній редактор: О.Г. Олешкевич Літературний редактор: В.Г. Погребняк Технічний редактор: Т.С. Татаренкова Мистецтво, 1984 м. Київ, вул. Золотоворітська, 11 Тираж 19.000, 11 листівок, Замовлення № 3-1275...

Рушники з фондів ДІМ (комплект листівок)

Рушники з фондів ДІМ (комплект листівок)

Упорядники: Т. Зворикіна, М. Підосинова Фото: О.Шпак «ВАТ» Дніпрокнига, 2005 м. Дніпропетровськ, 49000, пр. К. Маркса, 60 Друкарня видавництва «Зоря» 49051, вул. Журналістів, 7. Тираж 3000, Зам. № 5-8718 Полотняний оберіг «Хай стелиться тобі доля цим рушником», — казала матір...

Запорізькі реліквії в колекції ДІМ

Запорізькі реліквії в колекції ДІМ

Склали: колектив авторів історичного музею Автор тексту: Ченцова Н.В. Дніпропетровськ, 1990...

Єгипетські старожитності. Каталог.

Єгипетські старожитності. Каталог.

Автори-упорядники: Фоменко І.А., Шамрай Г.Ф. Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Зворикіна Т.І. Рецензенти: С.Й. Бобилева, зав.каф. Всесвітньої історії ДНУ, к.і.н., Л.В. Тверська, заст. дир. Дніпропетровського художнього музею Дизайн та верстка: Ю. М. Малієнко Фото: Сергій Гуназа, Юрій Малієнко Каталог...

Листи з фронту. Каталог.

Листи з фронту. Каталог.

Автор-упорядник: Сацута В.М. Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Абросимова С.В. Рецензент: Васильєв П.М., генерал-майор, голова Дніпропетровської міської Ради ветеранів війни Дизайн, макет, верстка: Ю. М. Малієнко Даний каталог презентує численну збірку різноманітних поштових листів часів Великої Вітчизняної війни 1941-1945...

Олесь Гончар і Придніпров’я. Каталог.

Олесь Гончар і Придніпров'я. Каталог.

Автор-упорядник: Мартинова С.М. Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Аліванцева О.В. Комп’ютерний набір: С. Капустіна Дизайн та верстка: Ю. М. Малієнко Дніпропетровський історичний музей ім. Д. І. Яворницького Всеукраїнський благодійний фонд «Україна — ЮНЕСКО» До 90-річчя з дня народження О....

Каталог. Оружие.

Каталог. Оружие.

Составитель: О.В. Кузьмина Редактор: Г.И.Шевченко Каталог. Оружие. — Дн-ск: Промінь, 1967. — 102 с. Содержание: Введение      3 1. Русское холодное оружие      12 Оружие на древках, копья, пики      12 Бердыши      16 Алебарды      17 Эспонтоны      17 Штыки      18 Белое оружие (клинковое)      19...

Каталог. Нумизматика.

Каталог. Нумизматика.

Составитель: Г.Ф. Иосиков Редактор: А.Ф. Ватченко Таблицу монет подготовил: И.Е. Левшин Каталог. Нумизматика. — Дн-ск: Промінь, 1965. — 42 с. Содержание: От составителя      3 Монеты античные      11 Монеты русские (досоветский период)      35 Монеты СССР      57 Монеты иностранные      60 Медали русские...

Старопечатные кириллические издания в Днепропетровском историческом музее 1574-1800 гг.: Каталог

Старопечатные кириллические издания в Днепропетровском историческом музее 1574-1800 гг.: Каталог

Составитель: С.В. Абросимова Редактор: Л.Н. Сергеева Старопечатные кириллические издания в Днепропетровском историческом музее 1574-1800 гг.: Каталог — Днепропетровск: Облполиграфиздат, 1988. — 42 с. Содержание: Предисловие      3 Старопечатные книги кириллического шрифта      6 Указатель изданий по месту выхода, типографиям, печатникам и времени...

Каталог. Кераміка.

Каталог. Кераміка.

Упорядники: Н.М. Трушенко, О.В. Черних Редактор: М.О. Штейн Відповідальний за випуск: Г.І. Шевченко Каталог. Кераміка. — Дн-ськ: Промінь, 1964. — 102 с. Зміст: Від упорядників      5 І. Фарфоро — фаянсові вироби вітчизняного виробництва дожовтневого періоду      16 ІІ. Вітчизняні фарфоро —...

Каменные бабы: Каталог.

Каменные бабы: Каталог.

Составитель: Крылова Л.П. Редактор: Л.Н. Сергеева Крылова Л.П. Каменные бабы: Каталог. — Днепропетровск: Промінь, 1976. — 102 с. Содержание: Введение      3 К истории изучения вопроса      7 Антропоморфные стелы эпохи энеолита      14 Скифские каменные изваяния      24 Половецкие каменные изваяния      27 Мужские...

Пам’ятки писемності в збірці ДІМ: Каталог актових джерел ХVIII -ХIХ ст.

Пам'ятки писемності в збірці ДІМ: Каталог актових джерел ХVIII -ХIХ ст.

Упорядники: С.В. Абросимова, А.С. Журба Рецензент: П.М. Кулаковський, канд. історичних наук Каталог пропонується науковцям — історикам, музейним та архівним працівникам, усім, хто цікавиться історією, джерелознавством, археографією, спеціальними історичними дисциплінами. Каталог містить пам’ятки писемності (172 документа) ХVІІ — ХІХ ст. (1632-1878,...

Епістолярна спадщина академіка Д.I.Яворницького: Каталог

Епістолярна спадщина академіка Д.I.Яворницького: Каталог

Упорядники: С.В. Абросимова, А.І. Перкова, О.В. Піцик, А.С. Журба Редактори: Г.П. Калиниченко, С.В. Абросимова, А.І. Перкова Рецензенти: М.П. Ковальський, д.і.н., проф.; Г.К. Швидько, д.і.н., проф.; О.І. Журба, к.і.н. Даний каталог є інформаційно — довідковим виданням до комплексу епістолярної спадщини академіка...

Hosting Ukraine Creative Commons