Дніпропетровський національний історичний музей

Наукові збірники


Роль музеїв у культурному просторі україни й світу (2009)

Роль музеїв у культурному просторі україни й світу (2009)

Упорядник: Бекетова В.М. Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Буланова Н.М., Рошко М.В. Рецензенти: Зеленська Л.І., професор, зав. каф. фізичної та економічної географії ДНУ, доктор педагогічних наук; Шаповалов Г.І., д.і.н., директор Запорізького обласного краєзнавчого музею. Верстка, дизайн: Малієнко Ю.М. Роль...

Видатні особистості: музейна персоналістика (2008)

Видатні особистості: музейна персоналістика (2008)

Упорядник: Бекетова В.М. Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Рошко М.В. Рецензенти: Зеленська Л.І., професор, зав. каф. фізичної та економічної географії ДНУ, доктор педагогічних наук; Буланова Н.М., директор Музею історії м. Дніпродзержинська, к.і.н. Верстка, дизайн: Малієнко Ю.М. Видатні особистості: музейна...

Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції (2005)

Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції (2005)

Упорядники: Капустіна Н.І., Гайда, Л.О. Рецензент: В.Б. Врублевська, доцент Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв України (Київ). Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Малієнко Ю.М. Фотографії: Ю.В. Воротніков, О.Я. Слуцкер, О.О. Шугуров, Д.В. Авер’янов, Ю.М. Малієнко, С. Гуназа. Верстка...

Скарби музеїв (2005)

Скарби музеїв (2005)

У збірнику подані статті та повідомлення наукових співробітників музеїв Дніпропетровської області з проблем комплектування, наукового вивчення, класифікації та систематизації музейних зібрань в цілому та окремих музейних колекцій. Книга буде корисною фахівцям з музейної справи, історикам, краєзнавцям, вчителям, студентам і учням....

Музей і місто (2003)

Музей і місто (2003)

Збірник презентує матеріали доповідей та повідомлень з проблем краєзнавства та музеєзнавства учасників обласної наукової конференції, присвяченої 225-річчю міста Дніпропетровська. В статтях розглянуті маловідомі сторінки з історії міст Придніпров'я, проблеми відтворення в експозиціях музеїв Дніпропетровської області місцевої історії та культурних традицій....

Музей на межі тисячолітть (1999)

Музей на межі тисячолітть (1999)

Збірка складається з тез доповідей та повідомлень з проблем музеєзнавства і музейної справи співробітників музеїв, вчених вузів та наукових установ України, Росії, Естонії, які брали участь у Міжнародній науковій конференції "Музей на межі тисячоліть:минуле, сьогодення, перспективи", присвяченій 150-літтю Дніпропетровського історичного...

Музей і майбутнє (1998)

Музей і майбутнє (1998)

До збірника увійшли доповіді та повідомлення, зроблені на науковій конференції до Міжнародного дня музеїв, яка відбулася у травні 1997 року....

Регіональне і загальне в історії (1995)

Регіональне і загальне в історії (1995)

До збірника увійшли тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І.Яворницького та 90-літтю ХІІІ Археологічного з'їзду....

З минувшини Подніпров’я (1995)

З минувшини Подніпров'я (1995)

До збірника увійшли матеріали наукових співробітників Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького, викладачів і студентів ДДУ, працівників служби Національної безпеки по Дніпропетровській області. Роботи є скороченим викладом доповідей, зроблених учасниками наукової конференції з музейної справи і краєзнавства, присвяченої Міжнародному дню...

Скарбниця ріднокраю (1993)

Скарбниця ріднокраю (1993)

Редактор: А.Ф. Снітко Скарбниця ріднокраю: Збірка матеріалів науково-практичної конференції з музейної справи і краєзнавства. Дніпропетровськ, 1993. — 130 с. Збірка складається зі статей і повідомлень наукових співробітників Дніпропетровського історичного музею, викладачів і студентів Дніпропетровського держуніверситету, працівників служби національної безпеки по...

Вчений-подвижник: життєвий шлях та літературна спадщина Д.І.Яворницького (1991)

Вчений-подвижник: життєвий шлях та літературна спадщина Д.І.Яворницького (1991)

Збірка наукових праць, матеріалів з проблем вивчення життєвого шляху, творчої спадщини у дослідженні історії Придніпровя визначного українського історика, археолога, етнографа, фольклориста і письменника, академіка Д.І.Яворницького....

Наш край: збірник праць з археології, історії та музеєзнавства (1971)

Наш край: збірник праць з археології, історії та музеєзнавства (1971)

Дніпропетровський історичний музей імені Д.І.Яворницького – один з найстаріших на Україні. «Наш край» – збірник праць, в яких розповідається про культурні багатства, зібрані в цьому та інших музеях області. У збірнику висвітлено також питання комплектування фондів, наукової та науково-освітньої роботи...

Hosting Ukraine Creative Commons