Дніпропетровський національний історичний музей

Бібліографії співробітників

Бібліографії співробітників Дніпропетровського національного історичного музею


Сторінка 2 з 212

Лазебник В.І. (бібліографія)

Лазебник В.І. (бібліографія)

Бібліографія Бібліографія книг та публікацій Валентини Лазебник 1980 Дорогие реликвии [Текст] / В. Лазебник // Днепр вечерний.– 1980.– 1 сент. Преданный революционер (К 110-летию И.Х. Лалаянца) [Текст] / В. Лазебник // Приднепров. магистраль.– 1980.– 7 авг. Юбилею посвящается (к 110...

Маркова Л.М. (бібліографія)

Маркова Л.М. (бібліографія)

«Первый отпор фашизму» (до 50-річчя національно-революцшної війни в Іспанії). 16 травня 1986р. Науково-методична розробка лекції «Трудящиеся Днепропетровщины в борьбе за мир и укрепление оборонной мощи СССР 1921-1941 гг. «Национальные связи». Вересень 1987 р. Тематико-еспознційний плану стаціонарної виставки «Жертви Сталінських репресій...

Аліванцева О.В. (бібліографія)

Аліванцева О.В. (бібліографія)

О.В.АЛІВАНЦЕВА БІБЛІОГРАФІЯ Наукові, науково-популярні статті та видання 1973 – 1993 1. Аливанцева Е. Мараглы консерт (Замечательный концерт) // Ленинчи (Азербайджан, г.Ленкорань). – 1973. – 1 февр. 2. Аливанцева Е. Мараглы тамашалар (Удивительный спектакль или Сказки дедушки Михея) // Бакинский рабочий...

Бекетова В.М. (бібліографія)

Бекетова В.М. (бібліографія)

Бібліографія Бекетової Валентини Михайлівни (1954 р.н.) – заступника директора з наукової роботи ДІМ, канд.іст.наук, заслуженого працівника культури ( з 1980 до 2015 рр.). Наукові публікації 1. Особенности историографических публикаций в 80-90-е годы Х1Х в. (по материалам журнала «Исторический вестник» за...

Зворикіна Т.І. (бібліографія)

Зворикіна Т.І. (бібліографія)

Летопись героического подвига // Днепр вечерний. 1981. 6 січня. Історичний музей – школі: Методичні рекомендації для системи народної освіти Дніпропетровської області. Дніпропетровськ. Дніпропетровськ, 1986. 23 с. Судьбой единой // Днепр вечерний. 1987. 25 грудня. З Особые заслуги // Днепр вечерний....

Тихонова М.М. (бібліографія)

ПУБЛІКАЦІЇ с.н.с відділу фондів Тихонової М. М. 1. Художні та стильові особливості літургійних предметів і тканин XVII-XIX ст. з фондів Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Книга ІІ. – Львів: Логос, 2004. –...

Архіпова Т.О. (бібліографія)

Джерела фотоколекції Катеринославського історико-археологічного музею // Спадщина. Дніпропетровський обласний державний архів. – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 1999. – с. 73. Фотографи Дніпропетровського історичного музею // Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи. Збірник тез доповідей та повідомлень міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-літтю...

Василенко Н.Є. (бібліографія)

...

Перкова А.І. (бібліографія)

Перкова А.І. (бібліографія)

В мире уникальных экспонатов // Культура і життя. — 1984. Его имя носит музей. К 130-летию со дня рождения Д. И. Яворницкого // Днепр вечерний. — 1985. — ноябрь. — с. 3. Збережено для нащадків // Зоря. — 1987. —...

Мартинова С.М. (бібліографія)

Фантастика як художній метод відображення життя (на прикладі творчості сучасних дніпропетровських письменників-фантастів) //Наукова конференція до Дня музею. –Дніпропетровськ. 1989. Каспыр С., Мазуренко І. Злітали чайками до неба // Зоря. – 1991. – 8 серпня Михайло Чхан. Чорний шлях. Поема з...

Мазуренко І.В. (бібліографія)

Мазуренко І.В. (бібліографія)

Мазуренко І. Відзначили ювілей Підмогильного // Прапор юності. – 1991. – № 15. – 7 лютого. Мазуренко И. “Без конфискации имущества за отсутствием такового” // Зоря. – 1991 Каспір С. Мазуренко І. Злітали чайками до неба  // Зоря. – 1991....

Єкшов В.В. (бібліографія)

«Гордість наша і слава» (до 152-річчя від дня народження Д.І. Яворницького) // Джерело, листопад 2007 року. «Т.Г. Шевченко в житті і спадщині Д.І. Яворницького» // Шевченкіана Придніпров’я. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2008. – с. 43–46. (у співавторстві з А.І. Перковою) –...

Шапаренко Т.І. (бібліографія)

А.Н. Поль и Дерптский университет. — С. 108-112 // В. П. Платонов. Человек-легенда: Александр Поль. — Д., 2002. Кореспондент Д.І.Яворницького Петро Ган // Грані, №5(43), 2005. – С.55-58. Новые материалы о предках и потомках Е.П.Блаватской //175 лет со дня рождения...

Тележняк К.О. (бібліографія)

1. «Милий дядечко» (З історії приватного життя академіка Д.І. Яворницького) // Гуменітарний журнал. – 2004. — № 1-2. – С. 185-187. 2. Д.І. Яворницький у стосунках з батьками // Грані. – 2005. — №5. – С. 29-31. 3. З особистого...

Старік О.В. (бібліографія)

Старік О. В. Дослідники некрополів з хрестами козацького типу // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. Випуск 1. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004. – С. 165-177. Старік О. В. До питання зображення козака-характерника в українському...Сторінка 2 з 212


Hosting Ukraine Creative Commons