Дніпропетровський національний історичний музей

Твори Д.І. Яворницького

Твори Дмитра Івановича Яворницького.


Бібліографія Д.І. Яворницького

Бібліографія Д.І. Яворницького

Хронологічний покажчик друкованих праць: 1882 р. Песни из Харьковской губернии // Халанский М. Образцы народного говора южной части Курской и северной Харьковской губернии. Песни сообщены из Курской губ. г. Зиборовским, учителем народного училища, из Харьковской — студентом университета г. Эварницким...

Народний музей у Катеринославі

Народний музей у Катеринославі

Народній музей в Катеринославі, порівнюючи з другими російсько-українськими музеями, не є такий давній: він збудований в 1905 році заходами Катеринославського губернського земства на спомин місцевого земського діяча, О. М. Поля. О.М. Поль був в історії т. зв., Новоросійського краю дуже...

До 170-річчя ДНІМ: Забута колекція старожитностей видатної людини Олександра Поля

До 170-річчя ДНІМ: Забута колекція старожитностей видатної людини Олександра Поля

До 170-річчя Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького представляємо Вашій увазі цікаву статтю Д.І. Яворницького “Забытая коллекция древностей замечательного человека Александра Поля”....

Іван Дмитрович Сірко

Іван Дмитрович Сірко

Редактор: А.С. Лук’яненко Художній редактор: Є.О. Ільницький Технічні редактори: К.П. Дворська, Ф.Н. Резник Коректори: Л.О. Юван, І.Ю. Павлоцька Іван Сірко: Зб.: Для серед. та ст. шк. віку. — К.: Веселка, 1992. — 151 с.: іл. — (Кошові Запорозької Січі) До...

Дніпрові пороги

Дніпрові пороги

Редактор: О.П. Моторіна Художник: О.М. Бузілов Коректори: А.Ф. Мевшина, Н.О. Таран Яворницький Д.І. Дніпрові пороги: Географ.-істор. нарис/ Худож. О.М. Бузілов. — Дніпропетровськ: Промінь, 1989. — 142 с.: іл. Книга відомого українського історика, етнографа і археолога, академіка Д.І. Яворницького є результатом...

Лекція: «Главнейшие моменты из истории запорожского козачества»

Лекція:

В оценке роли и деятельности южно-русского козачества С. М. Соловьев совершенно сходится с польскими историками. То есть Соловьев не только не видит в деятельности козаков никакой пользы, но усматривает в них страшный вред для государства и общества. Вот его подлинные...

Історія запорізьких козаків. Том 3

Історія запорізьких козаків. Том 3

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. 3 том. Київ: Наукова думка, 1993. – 557 с. Книга є найбільш повним історичним дослідженням, що охоплює період 1471 -1734 рр.. На багатому документальному матеріалі в популярній формі всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва. Третій том...

Історія запорізьких козаків. Том 2

Історія запорізьких козаків. Том 2

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. 2 том. Львів: видавництво «Світ».1991.- 457 с. Книга є найбільш повним історичним дослідженням, що охоплює період 1471 -1734 рр.. На багатому документальному матеріалі в популярній формі всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва. У другому томі висвітлюється...

Історія запорізьких козаків. Том 1

Історія запорізьких козаків. Том 1

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. 1 том. Львів: видавництво «Світ».1990.- 319 с. Книга є найбільш повним історичним дослідженням, що охоплює період 1471 -1734 рр.. На багатому документальному матеріалі в популярній формі всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва. У першому томі висвітлюються...

История города Екатеринослава

История города Екатеринослава

Составители: В. А. Сирота, В. С. Чернишов Яворницкий Д.И. История города Екатеринослава.-2-е изд., доп.-Днепропетровск : Січ, 1996.-277 с.: ил.-Текст на рус., англ. и нем. яз.-Прилож.: Усна оповідь Микити Лентійовича Коржа. Это второе издание очерка Д.И.Яворницкого об оснований города Екатеринослава (теперь...

Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу (частина ІІ)

Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу (частина ІІ)

Підготовка тексту і науково-довідкового апарату: С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко Під загальною редакцією Н. І. Капустіної. Технічний редактор: В.А. Усенко Коректори: Н.Н. Вєтрова, Н.В. Сукач Верстка та художнє оформлення: Ю. М. Малієнко Дніпропетровськ, 2005 Видавництво ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АРТ-ПРЕС»...

Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу (частина І)

Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу (частина І)

Підготовка тексту і науково-довідкового апарату: С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко Під загальною редакцією Н. І. Капустіної. Технічний редактор: В.А. Усенко Коректор: Л. В. Куценко Верстка та художнє оформлення: Ю. М. Малієнко Дніпропетровськ, 2005 Видавництво ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АРТ-ПРЕС» Текст...

Hosting Ukraine Creative Commons