Дніпропетровський національний історичний музей

Твори Д.І. Яворницького

Твори Дмитра Івановича Яворницького.


До 170-річчя ДНІМ: Забута колекція старожитностей видатної людини Олександра Поля

До 170-річчя ДНІМ: Забута колекція старожитностей видатної людини Олександра Поля

До 170-річчя Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького представляємо Вашій увазі цікаву статтю Д.І. Яворницького “Забытая коллекция древностей замечательного человека Александра Поля”....

Бібліографія Д.І. Яворницького

Бібліографія Д.І. Яворницького

Хронологічний покажчик друкованих праць: 1882 р. Песни из Харьковской губернии // Халанский М. Образцы народного говора южной части Курской и северной Харьковской губернии. Песни сообщены из Курской губ. г. Зиборовским, учителем народного училища, из Харьковской — студентом университета г. Эварницким...

Іван Дмитрович Сірко

Іван Дмитрович Сірко

Редактор: А.С. Лук’яненко Художній редактор: Є.О. Ільницький Технічні редактори: К.П. Дворська, Ф.Н. Резник Коректори: Л.О. Юван, І.Ю. Павлоцька Іван Сірко: Зб.: Для серед. та ст. шк. віку. — К.: Веселка, 1992. — 151 с.: іл. — (Кошові Запорозької Січі) До...

Дніпрові пороги

Дніпрові пороги

Редактор: О.П. Моторіна Художник: О.М. Бузілов Коректори: А.Ф. Мевшина, Н.О. Таран Яворницький Д.І. Дніпрові пороги: Географ.-істор. нарис/ Худож. О.М. Бузілов. — Дніпропетровськ: Промінь, 1989. — 142 с.: іл. Книга відомого українського історика, етнографа і археолога, академіка Д.І. Яворницького є результатом...

Лекція: «Главнейшие моменты из истории запорожского козачества»

Лекція:

В оценке роли и деятельности южно-русского козачества С. М. Соловьев совершенно сходится с польскими историками. То есть Соловьев не только не видит в деятельности козаков никакой пользы, но усматривает в них страшный вред для государства и общества. Вот его подлинные...

Історія запорізьких козаків. Том 3

Історія запорізьких козаків. Том 3

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. 3 том. Київ: Наукова думка, 1993. – 557 с. Книга є найбільш повним історичним дослідженням, що охоплює період 1471 -1734 рр.. На багатому документальному матеріалі в популярній формі всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва. Третій том...

Історія запорізьких козаків. Том 2

Історія запорізьких козаків. Том 2

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. 2 том. Львів: видавництво «Світ».1991.- 457 с. Книга є найбільш повним історичним дослідженням, що охоплює період 1471 -1734 рр.. На багатому документальному матеріалі в популярній формі всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва. У другому томі висвітлюється...

Історія запорізьких козаків. Том 1

Історія запорізьких козаків. Том 1

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. 1 том. Львів: видавництво «Світ».1990.- 319 с. Книга є найбільш повним історичним дослідженням, що охоплює період 1471 -1734 рр.. На багатому документальному матеріалі в популярній формі всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва. У першому томі висвітлюються...

История города Екатеринослава

История города Екатеринослава

Составители: В. А. Сирота, В. С. Чернишов Яворницкий Д.И. История города Екатеринослава.-2-е изд., доп.-Днепропетровск : Січ, 1996.-277 с.: ил.-Текст на рус., англ. и нем. яз.-Прилож.: Усна оповідь Микити Лентійовича Коржа. Это второе издание очерка Д.И.Яворницкого об оснований города Екатеринослава (теперь...

Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу (частина ІІ)

Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу (частина ІІ)

Підготовка тексту і науково-довідкового апарату: С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко Під загальною редакцією Н. І. Капустіної. Технічний редактор: В.А. Усенко Коректори: Н.Н. Вєтрова, Н.В. Сукач Верстка та художнє оформлення: Ю. М. Малієнко Дніпропетровськ, 2005 Видавництво ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АРТ-ПРЕС»...

Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу (частина І)

Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу (частина І)

Підготовка тексту і науково-довідкового апарату: С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко Під загальною редакцією Н. І. Капустіної. Технічний редактор: В.А. Усенко Коректор: Л. В. Куценко Верстка та художнє оформлення: Ю. М. Малієнко Дніпропетровськ, 2005 Видавництво ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АРТ-ПРЕС» Текст...

Hosting Ukraine Creative Commons