Дніпропетровський національний історичний музей

Конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя»

16 листопада 2012 року відбулась VІІІ Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя» (до 80-річчя створення Дніпропетровської області).
В ній взяли участь понад 80 науковців і краєзнавців, серед них — викладачі ВУЗів, музейні працівники Дніпропетровська, Запоріжжя, Дніпродзержинська, Кривого Рогу, Новомосковського та Криничанського районів. Було заслухано і обговорено 57 доповідей і повідомлень з археології Дніпровського Надпоріжжя, історії міст і сіл області, суспільно-політичного, культурного і духовного життя Придніпровя, про видатних особистостей краю.
Шість доповідей зробили наукові співробітники ДНІМ ім. Д. Яворницького (В. Бекетова «Краєзнавчі студії С.В. Абросимової», В. Лазебник «Україна-Бельгія: історія взаємовідносин кінця ХІХ — початку ХХ ст. в контексті історичного краєзнавства», Д. Романчук «Матеріали до питання організації обласної влади на Дніпропетровщині в 1932 р.», Н. Шейміна «Проведення грошових реформ у СРСР 1922-1991 рр. (за музейною колекцією)», Л. Чирич «Історія футболу Дніпропетровщини: футбольна команда «Дніпро» (за матеріалами музейної збірки)», Л. Чурилова «Античний торс еліністичного часу з колекції ДНІМ»).
На конференції відбулась презентація нового видання «Епістолярної спадщини академіка Д.І. Яворницького: Листи друзів, приятелів і знайомих до Д.І.Яворницького» (вип. 6), цей збірник присвячений памяті С.В. Абросимової. Книгу представляли редактор і автори-упорядники — Н. Капустіна, В. Бекетова, Н. Василенко та Я. Тимошенко.


Hosting Ukraine Creative Commons