Дніпропетровський національний історичний музей

Курси підвищення кваліфікації у стінах історичного музею

25 листопада 2014 р. у стінах наукової бібліотеки Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницкього відбулися курси з підвищення кваліфікації. Гостем зустрічі був Ігор Святославович Нікітенко (кандидат геологічних наук, директор Народного музею ім. О.М. Поля при НГУ).
Доповідь І.С. Нікітенка складалася з двох частин: перша стосувалася загальних відомостей про мінерали, гірські породи та особливості їх розповсюдження в Україні та Середньому Придніпров’ї, друга була присвячена результатам мінералого-петрографічних досліджень археологічної колекції ДНІМ.

Науковий напрямок, яким займається І.С. Нікітенко, називається археологічна петрографія – дослідження кам’яних археологічних пам’яток за допомогою мінералого-петрографічних методів. Петрографічні дослідження дозволяють встановлювати, які гірські породи використовувалися для виготовлення певних виробів, а також визначати походження кам’яних артефактів, зокрема, виявляти стародавні торговельні шляхи.
Тема дослідження – історія використання кам’яної сировини Середнього Придніпров’я від зародження гірництва за доби неоліту до епохи середньовіччя. Велика частина дослідженого матеріалу походить з археологічної колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького. Працювати з матеріалами фондів почав у 2006 р. під час роботи над кандидатською дисертацією, присвяченою кам’яній сировині Криворіжжя доби бронзи, продовжив досліджувати фонди ДНІМ у 2012 р. Було виконано дослідження стародавніх знарядь та кам’яних виробів доби неоліту-бронзи, колекції жорен та зернотерок різних епох, кам’яних стел доби енеоліту-бронзи та раннього залізного віку. На сьогодні ним досліджується колекція половецьких кам’яних статуй ДНІМ, яка є найбільшою у світі. За результатами досліджень археологічних фондів музею написано сім статей у фахових виданнях.
Мінералого-петрографічне дослідження кам’яних артефактів дозволило довести факт походження сировини багатьох неолітичних талькових виробів з одного родовища, що є ознакою організованого виробництва, а відповідно і зародження у нашому краї гірничої справи за доби неоліту. Масовий аналіз кам’яних виробів дозволив встановити особливості використання гірських порід для виготовлення різних знарядь, встановити стародавні шляхи постачання кам’яної сировини та виробів, а також виділити Надпоріжжя як стародавній каменедобувний центр доби неоліту-бронзи. За результатами аналізу колекції «кам’яних баб» було встановлено походження їх сировини та визначено, що для виготовлення кам’яних статуй різних епох, переважно, використовувалася місцева кам’яна сировина.

Нікітенко-2.jpg Неолітичні-талькові-вироби.jpg Пісковик---сировина-Керносівського-ідола-під-мікроскопом.jpg Сировина-талькової-посудини---біотит-тремоліт-талькова-порода.jpg


Hosting Ukraine Creative Commons