Дніпропетровський національний історичний музей

Розкоп на стаціонарному мегалітичному культовому місці Токівське 1

У 2016 р. експедиція ДНІМ ім. Д.І. Яворницького продовжила дослідницькі роботи на святилищі Токівське 1 (2012 р. – розвідка, 2015 р. — розкопки).

Площа розкопів у 2016 р. склала 180,8 м2, загальна площа за три роки робіт — 359 м2.

Були виявлені 3 кам’яні закладочки-вогнища, що належать до періоду середньої бронзи (18-14 ст.ст. до н.е.).

Було досліджено ґрунтове поховання людини, що відноситься до раннього залізного віку і, вірогідно, належить іраномовним племенам кочовиків. Глибина фіксації ями – 1,2 м від сучасної поверхні, яма підовальної форми розмірами 2,3 х 0,9 м. Орієнтація похованого, що лежав випростано на спині (руки витягнуті вздовж тіла), північ-північний захід – південь-південний схід. Супровідний інвентар майже відсутній, але на поясі зафіксовані корозовані залишки короткого меча або ножа, а в кротовинах поруч виявлені 20 невеликих за розмірами кістяних кілець, які можливо складали прикрасу похованого. Поруч з поховальною ямою простежувалися залишки тризни: за 2,5 – 3,2 м на захід, південний захід та південь виявлені фрагменти гончарного посуду та скупчення кісток тварин.

У південній частині розкопу зафіксовані 2 культові ями на глибині 0,68 м та 0,88 м від сучасної поверхні. Одна мала овоїдну форму та розміри 1,52 х 0,85 м; в її заповненні зафіксовані кістки тварин, фрагменти кераміки та залишки вогнища. Друга культова яма була круглої форми з розширенням донизу, розмірами 0,95 х 0,92 м; на глибині 1,03 м від сучасної поверхні були знайдені кістяні знаряддя та фрагменти кераміки.

За результатами цього сезону було знайдено 63 крем’яні вироби (2 фрагменти ножа, 23 сколи, 8 скребачок, 21 відщеп, 1 заготовка під проколку, 1 різець, 3 фрагменти ножовидних пластин, 2 прорізувача, 1 поліфункціональне знаряддя праці та 1 заготовка під скребачку), фрагменти 3 абразивних каменів, керамічне лощило, залізне шило, 2 підпрацьовані камені.

qqALGkauVto.jpg dEZvkV3fwVI.jpg z6-4ylkbHas.jpg LFywv-SzPBk.jpg


Hosting Ukraine Creative Commons