Дніпропетровський національний історичний музей

Усенко Ольга Вікторівна

Науковий співробітник ДНІМ.
З вересня 2012 р. працювала у відділі «Музей історії місцевого самоврядування Дніпропетровської області». З 2014 р. — у відділі науково-просвітницької роботи. Магістр історії. Закінчила історичний факультет Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара у 2011 р. Закінчила аспірантуру на кафедрі історіографії, джерелознавства та архівознавства ДНУ. Дисертаційне дослідження присвячене історіографії давньоруського язичництва.
Веде науково-дослідну та науково-експозиційну роботу з тем: історія місцевого самоврядування краю періоду Київської Русі, історія запорозького козацтва.

Наукові публікації:

  1. Отечественная и зарубежная историография (XVIII–XXI ст.) еретических течений Киевской Руси (некоторые важнейшие аспекты) // Всемирная история и актуальные проблемы международных отношений. Статьи и материалы ІІ Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Г.Л. Бондаревского. – Луганск, 2011. – С. 659–662.
  2. Ереси как явление общественной мысли домонгольской Руси в ракурсе отношений общества, государства и церкви // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. – Одеса, 2011. – С. 271–274.
  3. Образ древних русов в византийских нарративных источниках // Всемирная история и актуальные проблемы международных отношений. Статьи и материалы ІІІ Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Г.Л. Бондаревского. – Луганск, 2012. – С. 53–57.
  4. Соціальна та інтелектуальна ролі давньоруських волхвів через їх образи у Повісті минулих літ // Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія Історія та археологія. – Дніпропетровськ, 2012. (У друці).

Контактна інформація:
Адреса: пр. К.Маркса, 16
(0562) 46-34-22


Hosting Ukraine Creative Commons