Дніпропетровський національний історичний музей

Якімова Ірина Володимирівна

Науковий співробітник ДНІМ.

Працює в музеї з 2015 р. У 2012 р. закінчила історичний факультет Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара з червоним дипломом. У 2015 р. закінчила аспірантуру по спеціальності – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни та підготувала кандидатську дисертацію на тему «Феномен гендерної археології України на зламі епох (друга половина ХІХ ст – 1930-і рр.)». Має 6 статей, що були опубліковані в українських фахових виданнях, закордонних та включених до міжнародних наукометричних баз. Брала участь у 6 конференціях, як всеукраїнських так і міжнародних. Веде науково-дослідну, науково-експозиційну, науково-просвітницьку, видавничу та популяризаторську роботу по темах:

  • «Промисловість Дніпропетровщини 1991-2004 рр.»
  • «Природо-заповідні території Дніпропетровської області»

Персонологічні дослідження:

  • «Засновники природного заповідника «Дніпровсько-Орільський»
  • «Жінки-археологи України».

Hosting Ukraine Creative Commons