Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘Абросимова’


Міні-виставки у стінах історичного музею

Міні-виставки у стінах історичного музею

У межах музейної виставки "У всякого своя доля, свій світ широкий" (зала № 8) Дніпропетровський національний історичний музей представляє дві міні-виставки, присвячені історії музею, зокрема його співробітникам Ватченко Г.Ф. та Абросимовій С.В. Так вже трапилось, що їх дні народження за...

Краєзнавчі студії С.В. Абросимової

Протягом 34 років у Дніпропетровському національному історичному музеї (далі скорочено — ДНІМ) працювала науковим співробітником Світлана Вікторівна Абросимова (1953 — 2011), заслужений працівник культури України, кандидат історичних наук. У 1977 році вона прийшла в музей і працювала на різних посадах,...

Д.І. Яворницький у культурно-громадському житті України кінця XIX – початку XX ст.

Дослідження минулого України, замилування до рідної бувальщини, загострене почуття національної самосвідомості, вболівання за долю українського народу, його культуру й мову сприяли активній позиції, що її посідав Д. Яворницький у культурно-громадському русі України на зламі століть. Культурно-громадська діяльність Д. Яворницького набула...

Епістолярна колекція в зібранні Дніпропетровського історичного музею

Одним з основних напрямків науково-дослідної діяльност музеїв залишається традиційне вивчення колекцій. Проте на осо бливу увагу, в зв’язку з науковою парадигмою сьогодення, а сам гуманізацією науки, актуалізацією персонологічних досліджень заслуговують колекції, точніше комплекси джерел, що найбіль повно віддзеркалюють внутрішній світ...

Всеукраїнські наукові читання «Книга в культурно-цивілізаційному процесі»

Всеукраїнські наукові читання

18-19 березня 2011 року у Палаці студентів ДНУ відбулися 4-ті Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам’яті професора Миколи Павловича Ковальського. Тема конференції — Книга в культурно-цивілізаційному процесі. Від Дніпропетровського національного історичного музею участь у конференції приймала В.М. Бекетова, заступник директора з...

Абросимова. Некролог.

Абросимова. Некролог.

6 березня 2011 р. у віці 57 років пішла з життя Світлана Вікторівна Абросимова, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, провідний науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького, лауреат премії імені Д.І. Яворницького Національної спілки краєзнавців, наша...

Абросимова С.В. (бібліографія)

Абросимова С.В. (бібліографія)

Абросимова С.В. З листування Д.І.Яворницького і М.С. Самокиша (за матеріалами Дніпропетровського історичного музею) // Архіви України. 1980. № 6. С. 63-64. [У співавторстві з А.О.Серьогіною]. Абросимова С.В. «Букварю» — 280 лет // Днепр вечерний. 1981. 15 авг. [У співавторстві з...

Дмитро Яворницький: образ ученого в контексті минулого і сучасного

У статті подається образ академіка Д. Яворницького, створений у сучасній йому і наступній історіографії, а також в уявленні представників широкого громадського кола. Висвітлюється багатогранна наукова діяльність вченого, особливості його творчої лабораторії, роль Д. Яворницького в українському національному русі. Автор залучила...

Внесок Д. Яворницького у розвиток музейної справи в Україні

Становлення музейної справи в Україні неможливо уявити без постаті академіка Дмитра Яворницького. Як музейник, Яворницький яскраво реалізував себе на по­саді директора Катеринославського (з 1926 р.— Дніпропетровського) історичного музею (1902—1933). Проте ще задовго до очолювання музею, вчений зробив вагомий внесок у...

Книга Д.І. Яворницького «Історія села Фаліївки-Садової»

Творча спадщина Д. І. Яворницького досить значна за обсягом й різноманітна за змістом. Проте в доробку вченого є книга, котра до останнього часу не привертала до себе уваги вітчизняної історіографії. Йдеться про книгу «Історія села Фаліївки-Садової Херсонської губернії та повіту»,...

Д.І. Яворницький і українська колонія в Петербурзі

Важким й одночасно плідним в житті Д. І. Яворницького був петербурзький період, що тривав 7 років (1885—1892). Звинувачений в українофільстві й сепаратизмі, звільнений з Харківського університету, Д. І. Яворницький змушений був покинути Україну. М. М. Шубравська на підставі архівних джерел...

Д.І. Яворницький і Галичина

Визначною постаттю в громадсько-культурному русі України кінця минулого — початку біжучого століття був академік Дмитро Іванович Яворницькнй (1855—1940). Неперевершений знавець історії Запорозької Січі, «енциклопедист козаччини», Д. І. Яворницькнй був добре відомий як в Україні Наддніпрянській, так й в Галичині. Це...

Повседневная жизнь Екатеринослава в семейной переписке 1810-х-1820-х гг.

Жизнь города складывается из повседневной жизни его обитателей. Частная жизнь человека, семейные отношения, повседневная жизнь людей прошлого и сегодняшнего времени находятся, как было отмечено на XIX Международном конгрессе исторических наук в Осло (2000), в центре внимания гуманитариев всего мира, основывающихся...

Д.І. Яворницький і харківські вчені

Ще на початку 1970-х рр. київська дослідниця М. М. Шубравська, яка зробила значний внесок в сучасну яворницькіану, зазначила необхідність створення наукової біографії академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855—1940). Це питання є актуальним і сьогодні. В архітектоніці створення фундаментальної комплексної наукової біографії...

«Как говрят…»: из повседневной жизни екатеринославского дворянства ХIХ в. (по материалам эпистолярной коллекции музея)

В последнее время в историографии значительно актуализировалось исследование социальных, политических, интеллектуальных элит [1], в том числе в «формате» регионов. В частности, в исследовательском ареале оказались проблемы нобилитации и последующей эволюции дворянства Юга Украины [2]. С элитологией тесно связаны исследования и...

Д.І. Яворницький в музейному співавторстві свого часу

В статті на основі епістолярної спадщини академіка Д. Яворницького висвітлюється процес його інтеграції в музейне співтовариство і визначається внесок вченого в розвиток музейної справи кін. ХІХ – 1930-х рр....

Музейні колекції як об’єкт археографічного дослідження

Однією з основних функцій музеїв є комплектування пам’яток, що стають в історичних та краєзнавчих музеях важливою складовою джерельної бази у царині гуманітарних досліджень. При цьому завдання полягає не тільки у виявленні та фізичній схоронності пам’яток, але й в наближенні останніх...

Hosting Ukraine Creative Commons