Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘Анцишкін’


Листи з архіву Г.В. Нечаєва, як джерело з історії Південно-Східної України XIX ст.

Музейні фонди не є мертвим сховищем цінностей, вони завжди знаходяться у центрі уваги музеєзнавчої науки, т. я. від них залежить якість експозицій, науково-дослідницька і науково-просвітницька діяльність музеїв. Звісно, що розмах і ефективність використання музейних фондів залежить від ступеню їх наукової...

Нікопольський музей — від музею мистецтв до краєзнавчого

Представлено сторінки історії Нікопольського державного краєзнавчого музею наприкінці 20-х років ХХ ст., коли відбулася реорганізація музею, що призвела до занедбання вивчення минувшини краю....





Hosting Ukraine Creative Commons