Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘бібліографії’


Бібліографія Д.І. Яворницького

Бібліографія Д.І. Яворницького

Хронологічний покажчик друкованих праць: 1882 р. Песни из Харьковской губернии // Халанский М. Образцы народного говора южной части Курской и северной Харьковской губернии. Песни сообщены из Курской губ. г. Зиборовским, учителем народного училища, из Харьковской — студентом университета г. Эварницким...

Півстоліття служіння Кліо (до ювілею Л.М. Маркової)

Півстоліття служіння Кліо (до ювілею Л.М. Маркової)

Буклет виданий до ювілею завідуючої відділом історії України і краю 1917-1945 рр. Л.М. Маркової і розповідає про її творчий шлях в історичному музею. Видання насичене тематичним фотоматеріалом та окремо приділена уваги бібліографії....

Надія захищає музей (до ювілею Н.І. Капустіної)

Надія захищає музей (до ювілею Н.І. Капустіної)

Буклет випущений до ювілею директора Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького Н.І. Капустіної і розповідає про її творчий шлях в історичному музею. Видання насичене тематичним фотоматеріалом та окремо приділена уваги бібліографії....

Бібліографія видань ДНІМ за 165 років (1849-2014 рр.)

Бібліографія видань ДНІМ за 165 років (1849-2014 рр.)

У даному виданні зроблена спроба упорядкування бібліографії видань про діяльність одного з найстаріших і провідних музеїв України — Дніпропетровського національного історичного музей імені Д.І. Яворницького, якому 31 березня 2014 р. виповнюється 165 років. У 1849 році влада, громадськість, працівники освіти...

Краєзнавчі студії С.В. Абросимової

Протягом 34 років у Дніпропетровському національному історичному музеї (далі скорочено — ДНІМ) працювала науковим співробітником Світлана Вікторівна Абросимова (1953 — 2011), заслужений працівник культури України, кандидат історичних наук. У 1977 році вона прийшла в музей і працювала на різних посадах,...

Монастирна Г.С. (бібліографія)

Монастирна Г.С. (бібліографія)

1970 р. «Комунари» ( історія комуни «Маяк») //Радянське слово. -1970. — 8 січня. Тексти: «Сучасне і минуле м.Дніпропетровська», «Зростання добробуту радянського народу — головне завдання економічної політики партії». 1971 р. Тематико-експозиційні плани: «Дніпропетровщина в роки відбудови і дальшого розвитку народного господарства...

Іван Дмитрович Сірко

Іван Дмитрович Сірко

Редактор: А.С. Лук’яненко Художній редактор: Є.О. Ільницький Технічні редактори: К.П. Дворська, Ф.Н. Резник Коректори: Л.О. Юван, І.Ю. Павлоцька Іван Сірко: Зб.: Для серед. та ст. шк. віку. — К.: Веселка, 1992. — 151 с.: іл. — (Кошові Запорозької Січі) До...

Мартинова С.М. (бібліографія)

Мартинова С.М. (бібліографія)

Бібліографія Мартинової (Каспір) С.М. Наукові, науково-популярні статті та літературно-художні видання 1989 1. Каспір С. Фантастика як художній метод відображення життя (на прикладі творчості сучасних дніпропетровських письменників-фантастів) //Наукова конференція до Дня музею. –Дніпропетровськ. 1989. 1991 2. Каспір С., Мазуренко І. Злітали...

Дослідження про Д.І. Яворницького

Абросимова С.В. Археографічний аспект в епістолярній спадщині академіка Д.І, Яворницького // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Вип. 2. — Д., 2001. — С. 400-415. Абросимова С.В. Внесок Д.І. Яворницького у розвиток музейної справи в Україні // Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення,...

Дніпрові пороги

Дніпрові пороги

Редактор: О.П. Моторіна Художник: О.М. Бузілов Коректори: А.Ф. Мевшина, Н.О. Таран Яворницький Д.І. Дніпрові пороги: Географ.-істор. нарис/ Худож. О.М. Бузілов. — Дніпропетровськ: Промінь, 1989. — 142 с.: іл. Книга відомого українського історика, етнографа і археолога, академіка Д.І. Яворницького є результатом...

История города Екатеринослава

История города Екатеринослава

Составители: В. А. Сирота, В. С. Чернишов Яворницкий Д.И. История города Екатеринослава.-2-е изд., доп.-Днепропетровск : Січ, 1996.-277 с.: ил.-Текст на рус., англ. и нем. яз.-Прилож.: Усна оповідь Микити Лентійовича Коржа. Это второе издание очерка Д.И.Яворницкого об оснований города Екатеринослава (теперь...

Наукова бібліотека музею

Наукова бібліотека музею

Фонд наукової бібліотеки Дніпропетровського історичного музею становить понад 30000 книг, журналів, газет. Поділяється фонд на дві частини: рідкісний фонд та сучасний фонд (періодичні видання розподіляються на ці фонди). Рідкісний фонд нараховує майже 6000 одиниць і охоплює книги та періодику ХVІІІ...

Голубицька Г.О. (бібліографія)

Голубицька Г.О. (бібліографія)

Діяльність Дніпропетровського історичного музею по створенню джерельної бази історичного краєзнавства // 4-а республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства: Тези доп. і повід. конф. Київ, 1989. –С.570-571. [У співавторстві з Абросимовою С.В.]. От одной строчки (колекція марок ДІМ) // Днепровская панорама....

Прокудо В.С. (бібліографія)

Прокудо В.С. (бібліографія)

У священных реликвий // Днепровская правда. 1970.- 10 февраля. Священні реліквії Великої Вітчизняної війни // Наш край: Збірник статей. – Дніпропетровськ: Промінь, 1971. –С.115-125. Десантом командовал Платонов // Днепровская правда. 1971. – 4 декабря. Здрастуйте, товаришу!//Дніпро вечірній, 1972.- 5 серпня....

Сердюк М.Й. (бібліографія)

Історія формування археологічної колекції Дніпропетровського історичного музею “Запорозькі козацькі старожитності”. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури”. – Запоріжжя: РА “Тандем –У”, 1997. З історії формування колекції слов’янських старожитностей ДІМ” // Збірник тез доповідей та...

Шейміна Н.М. (бібліографія)

Шейміна Н.М. (бібліографія)

Народно-хозяйственный комплекс СССР в экспозиции и выставках музея. // Музейное дело в СССР. Сборник научных трудов Центрального музея революции СССР. М;1978 С. 122 128. Днепропетровский исторический музей имени Д. И. Яворницкого. Путеводитель. Днепропетровск: Промінь, 1979. 158 с. (колектив авторів). Днепропетровский...

Цимлякова Т.М. (бібліографія)

Цимлякова Т.М. (бібліографія)

Этих дней не смолкнет слава (К 65-летию установления Советской власти в Днепропетровске) // Днепр вечерний. 1982. – 21 декабря. Реликвии гражданской войны в Днепропетровском историческом музее им. Д.И. Яворницкого // 60-летие окончания гражданской войны в СССР: Сборник научных трудов. Днепропетровск,...

Степаненко Н.О. (бібліографія)

Степаненко Н.О. (бібліографія)

Библиография Степаненко 1. Абросимова С.В. Д.І. Яворницький і розвиток краєзнавства на Україні / С.В. Абросимова, Н.О. Степаненко // V Всеукраїнська конференція «Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України» (жовтень 1991 р.): Тези доповідей та повідомлень. – Київ...

Ватченко Г.Ф. (бібліографія)

Ватченко Г.Ф. (бібліографія)

Днепропетровск: Справочник-путеводитель. — Днепропетровск: Днепропетровское областное издательство, 1956. — 175 с. [У співавторстві з І.Артеменком, С.Линвовим та інш.]. Дніпропетровськ: Довідник-путівник. — Дніпропетровськ: Дніпропетровське книжкове видавництво, 1959. — 300 с. [У співавторстві з О.Огризкіною, Н.Стручковою та інш.]. Народний музей у Дмухайлівці....

Капустіна Н.І. (бібліографія)

Капустіна Н.І. (бібліографія)

Лица не общим выраженьем // Днепр вечерний, 1990. – 11 сентября. О простом и удивительном // Днепр вечерний, 1991. – 19 января. Про просте та дивне //Прапор юності, 1991. – 19 січня. Звучащий мир // Днепр вечерний, 1991. – 9...

Hosting Ukraine Creative Commons