Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘видання’


Фарфор (комплект открыток с текстами)

Фарфор (комплект открыток с текстами)

Упорядник та автор статті: Г.Ф. Шамрай Фото: С.С. Крячка, В.О. Моруженка Художній редактор: О.Г. Олешкевич Літературний редактор: В.Г. Погребняк Технічний редактор: Т.С. Татаренкова Мистецтво, 1984 м. Київ, вул. Золотоворітська, 11 Тираж 19.000, 11 листівок, Замовлення № 3-1275...

Рушники з фондів ДІМ (комплект листівок)

Рушники з фондів ДІМ (комплект листівок)

Упорядники: Т. Зворикіна, М. Підосинова Фото: О.Шпак «ВАТ» Дніпрокнига, 2005 м. Дніпропетровськ, 49000, пр. К. Маркса, 60 Друкарня видавництва «Зоря» 49051, вул. Журналістів, 7. Тираж 3000, Зам. № 5-8718 Полотняний оберіг «Хай стелиться тобі доля цим рушником», — казала матір...

Запорізькі реліквії в колекції ДІМ

Запорізькі реліквії в колекції ДІМ

Склали: колектив авторів історичного музею Автор тексту: Ченцова Н.В. Дніпропетровськ, 1990...

Єгипетські старожитності. Каталог.

Єгипетські старожитності. Каталог.

Автори-упорядники: Фоменко І.А., Шамрай Г.Ф. Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Зворикіна Т.І. Рецензенти: С.Й. Бобилева, зав.каф. Всесвітньої історії ДНУ, к.і.н., Л.В. Тверська, заст. дир. Дніпропетровського художнього музею Дизайн та верстка: Ю. М. Малієнко Фото: Сергій Гуназа, Юрій Малієнко Каталог...

Листи з фронту. Каталог.

Листи з фронту. Каталог.

Автор-упорядник: Сацута В.М. Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Абросимова С.В. Рецензент: Васильєв П.М., генерал-майор, голова Дніпропетровської міської Ради ветеранів війни Дизайн, макет, верстка: Ю. М. Малієнко Даний каталог презентує численну збірку різноманітних поштових листів часів Великої Вітчизняної війни 1941-1945...

Олесь Гончар і Придніпров’я. Каталог.

Олесь Гончар і Придніпров'я. Каталог.

Автор-упорядник: Мартинова С.М. Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Аліванцева О.В. Комп’ютерний набір: С. Капустіна Дизайн та верстка: Ю. М. Малієнко Дніпропетровський історичний музей ім. Д. І. Яворницького Всеукраїнський благодійний фонд «Україна — ЮНЕСКО» До 90-річчя з дня народження О....

Каталог. Оружие.

Каталог. Оружие.

Составитель: О.В. Кузьмина Редактор: Г.И.Шевченко Каталог. Оружие. — Дн-ск: Промінь, 1967. — 102 с. Содержание: Введение      3 1. Русское холодное оружие      12 Оружие на древках, копья, пики      12 Бердыши      16 Алебарды      17 Эспонтоны      17 Штыки      18 Белое оружие (клинковое)      19...

Каталог. Нумизматика.

Каталог. Нумизматика.

Составитель: Г.Ф. Иосиков Редактор: А.Ф. Ватченко Таблицу монет подготовил: И.Е. Левшин Каталог. Нумизматика. — Дн-ск: Промінь, 1965. — 42 с. Содержание: От составителя      3 Монеты античные      11 Монеты русские (досоветский период)      35 Монеты СССР      57 Монеты иностранные      60 Медали русские...

Старопечатные кириллические издания в Днепропетровском историческом музее 1574-1800 гг.: Каталог

Старопечатные кириллические издания в Днепропетровском историческом музее 1574-1800 гг.: Каталог

Составитель: С.В. Абросимова Редактор: Л.Н. Сергеева Старопечатные кириллические издания в Днепропетровском историческом музее 1574-1800 гг.: Каталог — Днепропетровск: Облполиграфиздат, 1988. — 42 с. Содержание: Предисловие      3 Старопечатные книги кириллического шрифта      6 Указатель изданий по месту выхода, типографиям, печатникам и времени...

Каталог. Кераміка.

Каталог. Кераміка.

Упорядники: Н.М. Трушенко, О.В. Черних Редактор: М.О. Штейн Відповідальний за випуск: Г.І. Шевченко Каталог. Кераміка. — Дн-ськ: Промінь, 1964. — 102 с. Зміст: Від упорядників      5 І. Фарфоро — фаянсові вироби вітчизняного виробництва дожовтневого періоду      16 ІІ. Вітчизняні фарфоро —...

Каменные бабы: Каталог.

Каменные бабы: Каталог.

Составитель: Крылова Л.П. Редактор: Л.Н. Сергеева Крылова Л.П. Каменные бабы: Каталог. — Днепропетровск: Промінь, 1976. — 102 с. Содержание: Введение      3 К истории изучения вопроса      7 Антропоморфные стелы эпохи энеолита      14 Скифские каменные изваяния      24 Половецкие каменные изваяния      27 Мужские...

Пам’ятки писемності в збірці ДІМ: Каталог актових джерел ХVIII -ХIХ ст.

Пам'ятки писемності в збірці ДІМ: Каталог актових джерел ХVIII -ХIХ ст.

Упорядники: С.В. Абросимова, А.С. Журба Рецензент: П.М. Кулаковський, канд. історичних наук Каталог пропонується науковцям — історикам, музейним та архівним працівникам, усім, хто цікавиться історією, джерелознавством, археографією, спеціальними історичними дисциплінами. Каталог містить пам’ятки писемності (172 документа) ХVІІ — ХІХ ст. (1632-1878,...

Епістолярна спадщина академіка Д.I.Яворницького: Каталог

Епістолярна спадщина академіка Д.I.Яворницького: Каталог

Упорядники: С.В. Абросимова, А.І. Перкова, О.В. Піцик, А.С. Журба Редактори: Г.П. Калиниченко, С.В. Абросимова, А.І. Перкова Рецензенти: М.П. Ковальський, д.і.н., проф.; Г.К. Швидько, д.і.н., проф.; О.І. Журба, к.і.н. Даний каталог є інформаційно — довідковим виданням до комплексу епістолярної спадщини академіка...

Книги гражданской печати ХVIII века

Книги гражданской печати ХVIII века

Составитель: С.В. Абросимова Редактор: Л.Н. Сергеева Рецензент: Н.П. Ковальский, док. истор. наук, профессор Книги гражданской печати ХVIII века: Каталог музейной коллекции. — Днепропетровск: Облполиграфиздат, 1989. — 46 с. Содержание: Предисловие      3 Каталог      6 Дополнения      33 Указатель имен      35 Систематический указатель     ...

Большевистские листовки в Днепропетровском историческом музее 1893-1923: Каталог

Большевистские листовки в Днепропетровском историческом музее 1893-1923: Каталог

Составитель: Абросимова С.В. Редактор: Дешко Л.К., кандидат исторических наук Большевистские листовки в Днепропетровском историческом музее 1893-1923: Каталог. — Москва, 1985. — 35 с. Содержание: Предисловие      3 Листовки, изданные в дореволюционный период      9 Листовки, изданные в советский период      25 Предметно —...

Скарби історичного музею

Скарби історичного музею

Автори: Капустіна Н.І., Бекетова В.М. Переклад англійською: В.Я. Коваленко. В упорядкуванні брали участь: С.В. Абросимова, Т.А. Архіпова, Т.І. Зворикіна, Г.Є. Зубкова, М.А. Підосинова, Г.В. Подолян, М.Й. Сердюк, Н.О. Степаненко, М.М. Тихонова, Л.М. Чурилова. Дизайн та верстка: Ольга Сафонова, Тетяна Ноздрін...

Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу (частина ІІ)

Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу (частина ІІ)

Підготовка тексту і науково-довідкового апарату: С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко Під загальною редакцією Н. І. Капустіної. Технічний редактор: В.А. Усенко Коректори: Н.Н. Вєтрова, Н.В. Сукач Верстка та художнє оформлення: Ю. М. Малієнко Дніпропетровськ, 2005 Видавництво ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АРТ-ПРЕС»...

Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу (частина І)

Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу (частина І)

Підготовка тексту і науково-довідкового апарату: С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко Під загальною редакцією Н. І. Капустіної. Технічний редактор: В.А. Усенко Коректор: Л. В. Куценко Верстка та художнє оформлення: Ю. М. Малієнко Дніпропетровськ, 2005 Видавництво ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АРТ-ПРЕС» Текст...

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 4)

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 4)

Укладачі: С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко, А. І. Перкова. За участю: В.Бекетової, О.Боряк, О.Журби, Г.Зленка, С.Кіржаєва, І.Кондратьєвої, В.Мудрицької, В.Піворовича, Л.Синельнікової, К.Тележняк, Я.Тимошенко, А.Трембіцького. Верстка та художне оформлення: Малієнко Ю. М. Під загальною редакцією Н. І. Капустіної. Рецензент: к.і.н. В.М....

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 3)

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 3)

Укладачі: С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко, А. І. Перкова, І. Ю. Тарасенко, А. В. Тронєва, Н. Г. Чередник, І. Ю. Кондратьєва. За участю: Т. А. Архіпової, В. М. Бекетової, С. І. Білоконя, Н. В. Жахалової, В. М. Заруби, Г....

Hosting Ukraine Creative Commons