Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘Виноградов’


Принципи комплексного підходу до розв’язання проблем етимології та локалізації битви на Каялі (в руслі дослідницької традиції «Слова о полку Ігоревім»)

1. Питання визначення місця битви новгород-сіверського князя Ігоря з об’єднаним половецьким військом 11–112 травня 1185 р., що закінчилася поразкою для руських вояків та мала серйозні наслідки для подальшої історії половецько-руських стосунків, знайшовши відображення як в давньоруській літописній традиції, а, перш...

Особливості джерельної бази праці Д.І. Яворницького «Історія запорозьких козаків»

Особливості джерельної бази праці Д.І. Яворницького «Історія запорозьких козаків»

Специфіка джерельної бази праці Д. І. Яворницького тісно пов’язана з особливостями основної творчої мети ав­тора, структурою роботи, а також з умовами, в яких ство­рювалася «Історія запорізьких козаків» (далі — ІЗК). Як відомо, перші два томи її були написані під час...

Hosting Ukraine Creative Commons