Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘вірші’


Типологічні аспекти історіософської і художньої кар­тини світу Д. Яворницького

Розуміння картини світу має загальнонауковий характер. Це поняття увійшло в гуманітарний вжиток з природнонаукових праць, головним чином з натурфілософії. Художня картина світу являє собою певну парадигму, що забезпечує концептуальну цілісність образу дійсності. Це пошук універсальної закономірності, яка обумовлює взаємозв’язок різноманітних...

Народна соціальна утопія у Д. Яворницького та М. Коцюбинського

Специфіка наукового і художнього мислення рубежу віків вимагала звернення до народної соціальної утопії. Осмислення граничної ситуації, що склалася як в суспільному житті, так і в народному бутті, типологічно передбачало вихід, з одного боку, на міфологічне мислення як первісної форми світосприйняття,...

Категорія гріха у художньому сприйнятті Д.І. Яворницького (повість «Наша доля — Божа воля»)

Для української літератури початку XX ст. характерне співіснування різних стильових напрямків і течій. Художньо-епічна традиція «старої школи», стикаючись з модерністськими тенденціями («молодомузівці», «хатяни» та ін.), видозмінюється, набуває нового естетичного звучання. Так званий етнографічно-побутовий напрям, до якого за своїми ідейно-стильовими параметрами...

Психологічна новела Дмитра Яворницького

На початку XX століття деякі сучасники Д. Яворницького «спрощено інтерпретували його як «реаліста-побутовця» (Д. Дорошенко) і «письменника-кольориста» (П. Єфремов), тобто зараховували його до старої школи українських письменників-побутописців. На той час, та й дещо пізніше, це сприймалося з негативним відтінком. У...

Поетичний доробок Д. Яворницького

Поетичний доробок Яворницького — 60 віршів. Переважна більшість їх зібрана й опублікована у збірці «Вечірні зорі» (Катеринослав, 1910). Певного висвітлення поезія набула в монографічній праці М.М. Олійник-Шубравської (Д.І. Яворницький, К-, 1972). Дослідниця вдається до поділу її на тематичні групи, часткового...

«Уже й на мене час приспів…». (Невідомі вірші Д. Яворницького)

Поезія Д. Яворницького, як і вся його літературна творчість, є своєрідним ключем до повного осмислення суті поглядів вченого на взаємозв’язок природи, людини, історії («Род приходе, род переходе, а земля во вік стоїть»), допомагає осягнути феномен творчого діапазону Яворницького як людини-подвижника....

З рукописних джерел ДІМу: ліричний вірш — роздум Д. Яворницького «Вечірній дзвін»

«Вечерний звон» — один з найпопулярніших старовинних романсів, який посів гідне місце у золотому фонді російської музично культури, не застарів і ось вже більше як півтора століття поповнює коло своїх шанувальників. Автор поетичного тексту російський поет початку XIX століття Іван...

Письма юного екатеринославца начала ХХ века (из эпистолярного наследия Евецких).

Семейные архивы — ценный исторический источник, который передает неповторимую прелесть человеческих отношений, приоткрывает духовный мир людей прошлых эпох, приближает их к потомкам. Именно семейные архивы располагают сведениями, которые отсутствуют в любых официальных документах, но только эта информация делает историю живой...

Автобіографічні вірші і оповідання Кузьми Єрмолайовича Котова

У самому центрі нашого міста, в його ядрі, знаходиться вулиця Московська. Це одна з небагатьох вулиць Дніпропетровська, яка зберегла стару назву. Московська вулиця — невелика, вона бере по-чаток від головного проспекту і тягнеться до Дніпра. У списках мешканців Катеринослава кінця...

Hosting Ukraine Creative Commons