Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘дворянство’


Жалувана грамота Катеринославському дворянству

Жалувана грамота Катеринославському дворянству

"Жалувана грамота Катерини II катеринославському дворянству 1795 р. " з оригінальним підписом імператриці, розповсюджувала на місцеве дворянство дію "Жалуваної грамоти дворянству 1785 р.", що юридично оформлювала і закріплювала права і привілеї дворянства, яке відтепер різко відокремлювалося від інших станів і...

Родовідна книга дворян Катеринославського повіту

Родовідна книга дворян Катеринославського повіту

Дворянські родовідні книги вели облік і оформляли права дворянської частини населення кожної губернії Російської імперії. Складати і вести такі книги, в які вносилися всі дворянські роди даної губернії, було наказано за «Жалуваною Грамотою» Катерини II Російському дворянству від 21 квітня...

До біографії академіка Д.М. Овсянико-Куликовського

Д.М. Овсянико-Куликовський народився в Каховці у 1853 р. в сім’ї багатого і впливового дворянина. Генеалогія його була вельми різнобарвною. Віддалені предки — українці, можливо, запорожці. Прабабка — позашлюбна дочка Катерини II і, генерал-фельдмаршала Г. Потьомкіна, яка була видана заміж за...

Матеріали до історії Катеринославського дворянства. Рід Малама

Перші згадки про рід Малам відносяться до 50-х років XVII ст., коли у Валахії були нобілітовані брати Григорій та Дмитро Малами. Син останнього Андріяш Малама у 1706 р. виїхав до Гетьманщини, де служив охочекомонним полковником у гетьмана І. Мазепи. Перед...

Андрій Михайлович Миклашевський: життя та діяльність мовою музейних експонатів

Андрій Михайлович Миклашевський: життя та діяльність мовою музейних експонатів

В роботі розглянута та дана характеристика комплексам експонатів з фондів ДНІМ ім. Д. І. Яворницького, що пов’язані із життям та діяльністю Андрія Михайловича Миклашевського. Ключові слова: Андрій Михайлович Миклашевський, Катеринославський губернський предводитель дворянства, відміна кріпосного права, реформа 1861 р. В...

Катеринославські губернські предводителі дворянства в портретній колекції Дніпропетровського національного історичного музею

Катеринославські губернські предводителі дворянства в портретній колекції Дніпропетровського національного історичного музею

Розглядається група портретів з колекції ДНІМ із зображеннями Катеринославських губернських предводителів дворянства, в колекційному, культурологічному та історико-персонологічному аспектах. Ключові слова: Станове самоврядування, дворянство, живописний портрет. Рассматривается группа портретов из коллекции Днепропетровского Национального Исторического музея с изображениями Екатеринославских губернских предводителей дворянства,...

Зала 3. Катеринославщина у ХІХ ст.

Зала 3. Катеринославщина у ХІХ ст.

У другій половині XVIII ст. землі сучасної території Дніпропетровської області поступово увійшли до складу Новоросійського краю Російської імперії. До початку ХІХ ст.  вони постійно зазнавали змін адміністративних кордонів., які в  ході  двох російсько-турецьких війн розширились, охоплюючи все Північне Причорномор’я та...

Почетное гражданство в дореволюционном Екатеринославе

Возникновение института почетного гражданства городов Российской империи связано с ре­формами 1860-х годов. Одним из последствий крестьянской реформы был отток части населения, в первую очередь дворянства и крестьян, в города. Это значительно пополнило ряды городских жителей, причем, наибольшее число их заселило...

Письма юного екатеринославца начала ХХ века (из эпистолярного наследия Евецких).

Семейные архивы — ценный исторический источник, который передает неповторимую прелесть человеческих отношений, приоткрывает духовный мир людей прошлых эпох, приближает их к потомкам. Именно семейные архивы располагают сведениями, которые отсутствуют в любых официальных документах, но только эта информация делает историю живой...

«Как говрят…»: из повседневной жизни екатеринославского дворянства ХIХ в. (по материалам эпистолярной коллекции музея)

В последнее время в историографии значительно актуализировалось исследование социальных, политических, интеллектуальных элит [1], в том числе в «формате» регионов. В частности, в исследовательском ареале оказались проблемы нобилитации и последующей эволюции дворянства Юга Украины [2]. С элитологией тесно связаны исследования и...

Hosting Ukraine Creative Commons