Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘джерелознавство’


Науковий семінар, присвячений пам’яті професора М.П. Ковальського

Науковий семінар, присвячений пам’яті професора М.П. Ковальського

Відритий науковий семінар, присвячений пам’яті професора Миколи Павловича Ковальського (27-28 листопада 2015 р.) "Історик на зламі історії"....

Джерелознавчі аспекти дослідження історії музейної справи (звіти про роботу музею як джерело)

Сучасний стан досліджень історії Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького не відповідає вимогам часу і тим завданням, які постають як конкретно перед даним музеєм, так і музеєзнавством взагалі. В основу створюваної новітньої експозиції ДІМу покладено уявлення, що такий музей як...

Использование компьютерных технологий в изучении средневековых нарративных источников

Процесс интеграции технических и гуманитарных дисциплин, использование количественных методов и математического моделирования в исторической науке открыло новые возможности для текстологических исследований, изучения нарративных источников. В отечественной историографии существует значительное количество не атрибутированных средневековых сочинений. В фундаментальной работе Д.С. Лихачева «Текстология»...

Питання історії запорозької січі в книзі В. Січинського «Чужинці про Україну»

«Чужинці про Україну» – це унікальне видання, в якому видатний український архітектор, мистецтвознавець, художник, історик, етнограф Володимир Січинський підібрав найцікавіші місця з описів іноземців про риси вдачі, життя і побуту українства. Воно починається ще IX століттям і завершується 60-ми роками...

Деякі історіографічні та джерелознавчі аспекти дослідження історії запорозького козацтва

Історія запорозького козацтва, в дослідження якого такий помітний внесок зробив Д. Яворницький, давно вже потребує історіографічного осмислення. Виконати цілий цикл історіографічних досліджень нам уявляється необхідним, без чого не можливо піднятись на більш високий науковий щабель вивчення і узагальнення комплексу питань...

Hosting Ukraine Creative Commons