Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘джерельна база’


Дніпропетровська газета «Звезда» — «Зоря» як джерело до історії адміністративно-територіального реформування у Подніпров’ї в першій половині ХХ ст.

Дніпропетровська газета «Звезда» - «Зоря» як джерело до історії адміністративно-територіального реформування у Подніпров'ї в першій половині ХХ ст.

В статті розглянута та проаналізована інформаційна база місцевої Дніпропетровської газети «Звезда» — «Зоря» як джерела до реконструкції процесу адміністративно-територіального реформування на теренах Катеринославщини – Дніпропетровщини в першій половині ХХ ст. Ключові слова: газета, «Звезда», «Зоря», джерело, адміністративно-територіальна реформа, губернія, округа,...

Місце Д.І. Яворницького у вітчизняному історіографічному процесі

Часом великих наукових звершень і досягнень в укра­їнській історичній науці, особливо у різних галузях вивчення історії України, була остання чверть XIX — початок XX ст. Це був дуже плодотворний період у розвитку української історіографії всупереч реакційній великодержавній політиці російського царизму...

Особливості джерельної бази праці Д.І. Яворницького «Історія запорозьких козаків»

Особливості джерельної бази праці Д.І. Яворницького «Історія запорозьких козаків»

Специфіка джерельної бази праці Д. І. Яворницького тісно пов’язана з особливостями основної творчої мети ав­тора, структурою роботи, а також з умовами, в яких ство­рювалася «Історія запорізьких козаків» (далі — ІЗК). Як відомо, перші два томи її були написані під час...

Hosting Ukraine Creative Commons