Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘Дніпродзержинськ’


Музей історії Дніпродзержинського індустріального коледжу

51900, Дніпродзержинськ, вул. Медична, 10, учбовий корпус, тел.: 31472. Рік заснування – 1967. Площа – 210 кв. м. Зберігається 2000 експ....

Музей історії Дніпродзержинського металургійного коледжу

51934, Дніпродзержинськ, вул. Аношкина, 86, учбовий корпус, тел.: 31392, 10712. Рік створення — 1980. Площа — 100 кв.м. Зберігається 3600 експ....

Музей історії Дніпродзержинського професійно-технічного училища № 22

51934, Дніпродзержинськ, проспект Леніна, учбовий корпус, тел.: 36910, 30302. Рік заснування – 1981. Площа – 100 кв. м. Зберігається 400 експ. – документальних та фотоматеріалів, речових джерел з історії одного з найстаріших в області училищ та казахсько-української дружби (матеріали президента...

Народний міжшкільний екологічний музей

51918, Дніпродзержинськ, вул. Кільцева, 3. Рік заснування –1998. Звання народного присвоєне у 2004 р. Площа – 200 кв. м. Зберігається понад 4000 експ. – матеріали з проблем охорони природи і навколишнього середовища....

Дніпродзержинськ чи Кам’янське ?

Дніпродзержинськ чи Кам'янське ?

Учасники «круглого столу», проведеного у Дніпродзержинському музеї історії міста з питань можливості і доцільності повернення Дніпродзержинську історичної назви — Кам’янське — прийняли звернення до міської влади щодо створення при міськвиконкомі спеціальної топонімічної комісії. Про це повідомило інформагентство «Придніпров’я» з посиланням...

Народний міжшкільний екологічний музей м. Дніпродзержинська

Рік заснування – 1998. Функціонує при  Дитячому екологічному центрі. Звання народного присвоєно у 2004 р. Площа – 200 кв. м. Зберігається понад 4000 експонатів – матеріали з проблем охорони природи і навколишнього середовища, цікаві археологічні предмети, природні рідкості. Головна увага...

Музей історії міста Дніпродзержинська

Музей пройшов довгий і складний шлях розвитку. Він почав створюватись у 1927 р., а 1 серпня 1931р. відкрилась перша експозиція Музею революції у приміщенні колишньої Свято-Миколаївської церкви. Великих збитків музею завдала війна 1941-1945 рр. Зберігся тільки один експонат – сталева...

Роль меморіальних комплексів у відтворенні міста Дніпродзержинська (Кам’янського)

Формування та подання в експозиції музею історії м. Дніпродзержинська меморіальних комплексів стало визначним етапом підготовки та здійснення реекспозиції, що мала за мету, зберігаючи основний комплексно — тематичний принцип побудови експозиції, привести її у відповідність до вимог сучасної історичної науки, відмовившись...

Проблеми вивчення новітньої історії України 1943-1991рр. (На прикладі реекспозиції музею історії м.Дніпродзержинська)

Досліджуваний період охоплює майже півстоліття в істо­рії в цілому і зокрема, міста Дніпродзержинська. З одного боку — невеликий відрізок часу, з другого — це завершаль­ний, як виявилося, період так званої «радянської історії України», а точніше — панування партійно-державної бюро­кратії ленінсько-сталінського...

Невідомі сторінки в історії Кам’янського (за матеріалами Російського Державного історичного архіву м. Санкт-Петербургу)

Історія — наука, що не стоїть на місці, а постійно розвивається, відкриваючи сучасникам невідомі сторінки минулого. На перший погляд, здавалося б, що це стосується тільки глобальних подій, оскільки більшість локальних досліджень давно вже здійснена. Але науково-дослідницька робота часто приносить непередбачені...

Історія та тапоніміка Кам’янського кін. ХІХ- поч. XX ст.

У вивченні історії будь-якого населеного пункту надзвичайно цікавий матеріал подає топоніміка. Як і люди, міста носять певні імена (назви), мають відмінну зовнішність (обриси), родовід. Будинки та квартали розділяються й водночас з’єднуються вулицями, провулками, які теж живуть своїм життям: народжуються і...

Колекція подарунків Л.І. Брежнєва в контексті формування фондів Музею історії Дніпродзержинська

Колекція подарунків Л.І. Брежнєва в контексті формування фондів Музею історії Дніпродзержинська

Серед численних колекцій музею історії міста Дніпродзер-жинська однією з найбільш атрактивних та експресивних є колекція подарунків Л. І. Брежнєва. Усім відомо, що Дніпродзержинськ — мала батьківщина Леоніда Ілліча, людини, яка протягом 18 років очо-лювала одну з найвеличніших і наймогутніших імперій...

Літописець Дніпродзержинська (до 30-річчя заснування музею ДМКД та 65-річчя Н.О. Циганок)

Завідуючою архівом Народного музею історії ВАТ «Дніпровський меткомбінат» з 2000 р. працює Ніна Олександрівна Циганок, ветеран музейної справи, один з провідних музеєзнавців нашої області, яку знають і цінують далеко за межами Дніпропетровщини. Народилася Ніна Сурай (нині — Циганок) 15.02.1942 р....

До питання про закриття релігійних споруд в м. Кам’янському в двадцяті роки (по матеріалах Державного архіву Дніпропетровської області)

Історія взаємовідносин державних і релігійних організацій в двадцяті роки — це трагічна історія боротьби з традиціями та гоніння на церкву в ім’я «світлого майбутнього». Основою церковної політики Радянської держави став декрет Раднаркому РРФСР від 1918 р. «Про свободу совісті, церковні...

Музеєфікація історико-архітектурних пам’яток міста Дніпродзержинська: меморіально-персонологічний аспект

Проблема музеєфікації історико-архітектурних пам’яток України на сьогоднішній день залишається недостатньо розробле-ною та висвітленою у науковій літературі. Це пояснюється тим, що до 1991 р. музейне будівництво безпосередньо було пов’язане з ідеологічними установками: упродовж 1920-х рр. музеї вважалися центрами науки та просвіти...

Мамай-фест як інноваційний музейний проект

Висвітлено особливості історико-культурологічного фестивалю як семіотичної моделі комунікації, визначено його статус в культурному ландшафті м. Дніпродзержинськ....

Експозиційне втілення персонологічних аспектів історії м. Дніпродзержинська на прикладі художньо-документальної експозиції «Л.І. Брежнєв та його час»

Пострадянська історична наука поступово починає відновлювати свій статус гуманітарної дисципліни, в центрі якої стоїть людина. В першу чергу це викликано тією обставиною, що справжній свій зміст історія отримує остільки, оскільки розглядає історію людей. Як справедливо зауважив Марк Блок: «Історія —...

Деякі аспекти наукового комплектування, вивчення та експонування меморіальних комплексів персонологічного характеру в музеях історичного профілю

Актуальність теми розвідки, на думку автора, полягає насамперед в тому, що, відійшовши  від еталону радянського музею, в якому ідеологія домінувала над істиною, музей поступово починає відновлювати притаманний йому статус гуманітарної інституцій, в центрі якої стоїть людська особистість. Адже об’єктивні процеси...

Відображення історії міста в стаціонарній експозиції: проблеми та їх розв’язання

На сучасному етапі значно виріс інтерес громадськості до локальних досліджень з історії регіону, краю, міста. Це пов’язане як із ростом національної свідомості, так і з намаганням само-ідентифікуватися: Хто ми? Звідки? Куди йдемо? В цьому плані непересічне значення мають стаціонарні експозиції...

Від музею революції до музею історії міста

У статті висвітлюються основні етапи становлення та розвитку музею історії міста від ідеологічної установи до історико-культурного центру...

Hosting Ukraine Creative Commons