Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘епістолярія’


Листи-спогади Михайла Кривинюка, Бориса й Тараса Труби надійшли до музейного зібрання

Листи-спогади Михайла Кривинюка, Бориса й Тараса Труби надійшли до музейного зібрання

Листи-спогади Михайла Кривинюка, Бориса й Тараса Труби надійшли до музейного зібрання. Стали відомими нові факти катеринославського періоду життя родини Косачів, І. Труби, Д. Яворницького, М. Погрібняка....

Донька В.А. Строменка надіслала нову інформацію про свого батька та Яворницького

Донька В.А. Строменка надіслала нову інформацію про свого батька та Яворницького

22 червня 2015 р. з Одеси до історичного музею надійшов лист від доньки В.А. Строменка, українського художника, науковця, політичного діяча та товариша Д.І. Яворницького з яким він дуже активно листувався (у фондах ДНІМ зберігається близько 90 листів від В.А. Строменка...

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 6)

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 6)

Укладачі: С. Абросимова, В. Бекетова, Н. Василенко, В. Єкшов, А. Перкова, К. Тележняк, Я. Тимошенко, І. Романюта За загальною редакцією Заслуженого працівника культури України Н. Капустіної Рецензент: доктор історичних наук, професор ДНУ ім. О. Гончара О. Журба Епістолярна спадщина академіка...

Заходи до 157-річчя від дня народження Д.І. Яворницького

Заходи до 157-річчя від дня народження Д.І. Яворницького

7 листопада 2012 р. о 15.00 в меморіальному будинку-музею Д. І. Яворницького до 157-ї річниці з дня народження вченого відбудеться презентація 6 тому «Епістолярної спадщини академіка Д. І. Яворницького»....

Їх об’єднала любов до Запорожжя

Їх об’єднала любов до Запорожжя

27 квітня 2012 р. у Мелітопольському міському краєзнавчому музеї відкрилася спільна із Дніпропетровським національним історичним музеєм ім. Д. І. Яворницького виставка: «Їх об’єднала любов до Запорожжя». Вступне слово при відкритті виставки сказали директор Мелітопольського краєзнавчого музею Лейла Різаївна Ібрагімова та...

Епістолярна колекція в зібранні Дніпропетровського історичного музею

Одним з основних напрямків науково-дослідної діяльност музеїв залишається традиційне вивчення колекцій. Проте на осо бливу увагу, в зв’язку з науковою парадигмою сьогодення, а сам гуманізацією науки, актуалізацією персонологічних досліджень заслуговують колекції, точніше комплекси джерел, що найбіль повно віддзеркалюють внутрішній світ...

Просвітянин Трифон Татарин – один з кореспондентів Дм. Яворницького

Серед сотень кореспондентів академіка Дмитра Яворницького були видатні постаті, імена яких на слуху, а були й незаслужено забуті «працівники духу», імена яких треба воскресити із забуття. Одне з таких імен – Трифон Татарин, який протягом десяти років виступав в українській...

Листи з архіву Г.В. Нечаєва, як джерело з історії Південно-Східної України XIX ст.

Музейні фонди не є мертвим сховищем цінностей, вони завжди знаходяться у центрі уваги музеєзнавчої науки, т. я. від них залежить якість експозицій, науково-дослідницька і науково-просвітницька діяльність музеїв. Звісно, що розмах і ефективність використання музейних фондів залежить від ступеню їх наукової...

До питання взаємовідносин Д.І. Яворницького і служителів церкви (за епістолярною спадщиною вченого)

А. І. Перкова, меморіальний будинок-музей Д.І. Яворницького. Д.І. Яворницький – відомий дослідник історії і культури України (1855-1940), мав у своєму колі творчої співпраці, дружніх стосунків і представників духовенства. Свідчить про це епістолярна спадщина вченого, де серед багаточисельних його кореспондентів є...

Мелітопольський кореспондент Д.І. Яворницького П.К. Дзякович

І. М. Романюта, с.н.с. Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І.Яворницького. В роботі реконструйовано біографії кореспондентів Д. І. Яворницького: Павла Каетановича Дзяковича та членів його сім’ї: батька – Каетана Онуфрієвича Дзяковича, синів Всеволода та В’ячеслава, доньок Юліїї, Міли, Стасі (Констанції ?)....

Листи з фронту. Каталог.

Листи з фронту. Каталог.

Автор-упорядник: Сацута В.М. Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Абросимова С.В. Рецензент: Васильєв П.М., генерал-майор, голова Дніпропетровської міської Ради ветеранів війни Дизайн, макет, верстка: Ю. М. Малієнко Даний каталог презентує численну збірку різноманітних поштових листів часів Великої Вітчизняної війни 1941-1945...

Епістолярна спадщина академіка Д.I.Яворницького: Каталог

Епістолярна спадщина академіка Д.I.Яворницького: Каталог

Упорядники: С.В. Абросимова, А.І. Перкова, О.В. Піцик, А.С. Журба Редактори: Г.П. Калиниченко, С.В. Абросимова, А.І. Перкова Рецензенти: М.П. Ковальський, д.і.н., проф.; Г.К. Швидько, д.і.н., проф.; О.І. Журба, к.і.н. Даний каталог є інформаційно — довідковим виданням до комплексу епістолярної спадщини академіка...

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 4)

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 4)

Укладачі: С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко, А. І. Перкова. За участю: В.Бекетової, О.Боряк, О.Журби, Г.Зленка, С.Кіржаєва, І.Кондратьєвої, В.Мудрицької, В.Піворовича, Л.Синельнікової, К.Тележняк, Я.Тимошенко, А.Трембіцького. Верстка та художне оформлення: Малієнко Ю. М. Під загальною редакцією Н. І. Капустіної. Рецензент: к.і.н. В.М....

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 3)

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 3)

Укладачі: С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко, А. І. Перкова, І. Ю. Тарасенко, А. В. Тронєва, Н. Г. Чередник, І. Ю. Кондратьєва. За участю: Т. А. Архіпової, В. М. Бекетової, С. І. Білоконя, Н. В. Жахалової, В. М. Заруби, Г....

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 2)

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 2)

Укладачі: С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко, А. І. Пєркова, О.В. Піцик, І.Ю. Тарасенко, І.М. Тимофєєва, А.В. Тронєва, М.П. Чабан, Н.Г. Чередник. За участю: О.В. Аліванцевої, В.М. Бекетової, І.І. Горченко, Н.В. Жахалової, В.М. Заруби, Г.Д. Зленка, С.М. Кіржаєва, В.І. Лазебник,...

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 1)

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 1)

Укладачі: С. В. Абросимова, А. І. Перкова, О.В. Піцик, Н. Г. Чередник. За участю: В.М. Бекетової, Л.К. Божко, С.І. Білоконя, О.О. Боряк, Н.Є. Василенко, В.М. Заруби, Г.Д. Зленка, С.М. Кіржаєва, М.П. Ковальського, І.Ю. Кондратьєвої, Л.В. Мажари, І.Ю. Мицик, Ю.А. Мицика,...

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 5)

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 5)

Укладачі: С. Абросимова, Н. Василенко, А. Перкова, К. Тележняк, І. Тимофєєва, Я. Тимошенко За участю: Т. Архіпової, Г. Булатнікової, Г. Зубкової, В. Лазебник, Л. Маркової, К. Недрі, А. Подолян, М. Подосинової, М. Сердюк, Н. Степаненко, М. Тихонової, М. Чабана За...

Видано 5-й том епістолярної спадщини Дмитра Яворницького

Видано 5-й том епістолярної спадщини Дмитра Яворницького

Збірник репрезентує частину епістолярної спадщини видатного українського історика запорозького козацтва і фундатора Дніпропетровського історичного музею академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855–1940). У збірнику вміщено 787 листів до Д. Яворницького 82 кореспондентів – рідних, друзів, приятелів і знайомих. В листах висвітлюється життєвий...

Виставка «Невтомний збирач старовини»

Виставка

Найбільш повно різноманітну наукову і громадську діяльність Д.І. Яворницького, контакти із сучасниками, а також внутрішній світ відображає приватне листування. Щедрість і чуйність Дмитра Івановича, його висока епістолярна культура сприяли формуванню великої епістолярної спадщини, що зберігається сьогодні в історичному музеї і...

До історії написання повісті Д.Яворницького «Наша доля – Божа воля» (за епістолярними джерелами)

Д.Яворницький належить не тільки історичній науці, а й вітчизняній літературі. Його літературна спадщина – оригінальне і самобутнє явище української прози кін. ХІХ – поч.ХХ ст. Важливим джерелом у вивченні творчої біографії вченого є його епістолярна спадщина, зокрема листування з діячами...

Hosting Ukraine Creative Commons