Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘епістолярія’


П.О.Ган – кореспондент Д.І.Яворницького

У листуванні Дмитра Івановича Яворницького окреме важливе місце було відведено представникам катеринославських дворянських родин, що вони були колекціонерами, меценатами і допомагали вченому комплектувати музейну збірку. У числі його кореспондентів був і Петро Олексійович Ган (1865-1916) – предводитель дворянства Новомосковського повіту...

Листування Д.І.Яворницького: поштові аспекти

Пошта в Катеринославі виникла майже разом з містом. В 1787 р. на поштовій карті Російської імперії з’явилась нова станція – Катеринославська. Станція поштового тракту в місті на Дніпрі була впроваджена наказом правителя Катеринославського намісництва генерал-майором І.М.Синельниковим, напередодні російсько-турецької війни 1787-1791...

Д.І.Яворницький у стосунках з батьками

Одним з напрямків в сучасній історичній науці, на який слід звернути увагу при дослідженні сімейних стосунків Д.І.Яворницького є так звана „нова сімейна історія”. Це напрям „нової історичної науки”, або антропологічно орієнтованої соціальної історій, що виник в межах „школи Анналів” та...

Родина Тушканів – кореспонденти Д.І. Яворницького

В епістолярній спадщині відомого українського вченого і громадського діяча академіка Д.І. Яворницького (1855-1940) зберігаються листи членів родини Тушканів. Листи збереглися в значній кількості: 33 листи Павла Федоровича Тушкана, один лист його дружини Юлії Павлівни, два листа їхнього сина Юрія, хресника...

Нотатки до атрибуції експоната ДІМ – бюста Д.І. Яворницького

Епістолярна спадщина Д. І. Яворницького налічує 6400 листів. Відомі історики, публіцисти, політичні дія­чі, етнографи і письменники листувалися з Дмитром Івановичем. Окреме місце серед них займають листи діячів мистецтв — їх понад сорок. Поряд з такими митцями, як Рєпін І. Є.,...

Повседневная жизнь Екатеринослава в семейной переписке 1810-х-1820-х гг.

Жизнь города складывается из повседневной жизни его обитателей. Частная жизнь человека, семейные отношения, повседневная жизнь людей прошлого и сегодняшнего времени находятся, как было отмечено на XIX Международном конгрессе исторических наук в Осло (2000), в центре внимания гуманитариев всего мира, основывающихся...

Деякі відомості про родину Д. Яворницького з його епістолярної спадщини

В архіві академіка Дмитра Івановича Яворницького, фонд № 10 Дніпропетровського історичного музею, зберігаються листи родичів вченого. Усі ці листи можна умовно поділити на декілька груп: 1)    листи від членів сім’ї Д. І. Яворницького, близьких родичів — 74. Це листи батька...

Д.І. Яворницький і духовенство (за епістолярною спадщиною вченого)

Представлено матеріали про творчі зв’язки та співпрацю з духовенством видатного українського вченого Д.І. Яворницького....

Д.І. Яворницький в музейному співавторстві свого часу

В статті на основі епістолярної спадщини академіка Д. Яворницького висвітлюється процес його інтеграції в музейне співтовариство і визначається внесок вченого в розвиток музейної справи кін. ХІХ – 1930-х рр....

Hosting Ukraine Creative Commons