Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘етнографи’


Презентація книги В.О. Бабенка «Этнографический очерк народного быта Екатеринославского края»

Презентація книги В.О. Бабенка

16 травня 2013 р. о 14.00 в історичному музеї (наукова бібліотека ДНІМ) відбулася презентація книги В.О. Бабенка "Этнографический очерк народного быта Екатеринославского края" (перевидання з книги 1905 р.)....

Местный патриотизм и региональная история

В традициях краеведческой историографии закреплен метод выявления как можно более широкого круга «выдающихся», «известных» личностей, чья жизнь и деятельность, так или иначе, пересекалась с изучаемым краем. Своеобразным идеалом такого изучения может быть всерьез обговариваемый проект гранитно-мраморной карты, установленной где-нибудь рядом...

Забуті імена: Кравченко В.Г. (1862—1945)

Розбудова нової незалежної Української держави неможлива без всебічного та неупередженого вивчення історії та культури українського народу, зокрема наукової спадщини талановитих вчених минулих часів. Одним з таких і є Василь Григорович Кравченко — український етнограф, фольклорист, діалектолог, укладач ряду етнографічних збірників...

Д.І. Яворницький — етнограф

1. Діяльність Д. І. Яворницького як етнографа є не­від’ємною частиною розвитку усієї етнографічної науки на Україні. 2. З початку своєї наукової роботи на противагу тим, хто скептично ставився до можливостей народознавства, вчений надавав великого значення фольклорно-етнографічній науці. Майже все своє,...

Ольга Косач-Кривинюк — збирач народних узорів на Катеринославщині

У статті досліджено етнографічну діяльність Ольги Косач-Кривинюк, сестри Лесі Українки, зокрема, колекцію зразків народної вишивки із Катеринославщини, яка зберігається в Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки. Історія вишивки дуже давня. Перші згадки про вишивку відомі ще в ІІ ст. до нашої...

Новицький Яків Павлович

Відомий історик, археолог, етнограф, фольклорист, краєзнавець, педагог Яків Павлович Новицький своєю активною творчою діяльністю сприяв формуванню та розвитку фольклористики на Катеринославщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Поряд з Г. Залюбовським, І. Манжурою, Д. Яворницьким він був одним...

Манжура Іван Іванович

Манжура Іван Іванович

Десятки збирачів-подвижників пройшли фольклорною нивою Катеринославщини: І.Срезнєвський, О.Стороженко, О. Афанасьєв-Чужбинський, Г.Залюбовський, Я.Новицький, Д.Яворницький, Б.Грінченко. Серед обранців Придніпровської землі, яким вона розкрила і щедро подарувала свої духовні скарби, ім’я Івана Івановича Манжури – українського поета, сумлінного і вдумливого збирача фольклору, досвідченого...

Катеринославець (маловідомі сторінки з життя родини Григорія Залюбовського мовою архівних документів)

Катеринославець (маловідомі сторінки з життя родини Григорія Залюбовського мовою архівних документів)

У Дніпропетровську ім’я українського письменника, фольклориста, етнографа, лексикографа, громадського діяча Г. А. Залюбовського (1836-1898) найчастіше згадують тоді, коли мова йде про міську громадську бібліотеку, одним з ініціаторів і найактивніших засновників якої він був; коли листають унікальне видання «Екате-ринославского юбилейного листка»,...

Залюбовський Григорій Антонович

Залюбовський Григорій Антонович

Український письменник, фольклорист, етнограф, громадський діяч Григорій Антонович Залюбовський народився на Катеринославщині. У 1845 р. вступив до катеринославського повітового училища, в якому провчився лише рік. Після навчання дома у 1846 р. вступив до 2-го класу міської класичної гімназії, яку закінчив...

Новицький Яків Павлович

Яків Павлович Новицький (1847-1925), відомий історик, археолог, етнограф, фольклорист, краєзнавець, педагог, народився 24 жовтня (6 листопада) 1847 р. в с. Аули Катеринославського повіту, Катеринославської губернії (тепер селище Криничанського р-ну Дніпропетровської обл.). Свій родовід веде з Гетьманщини, від знаменитого полковника, соратника...

Етнограф Сергієв М.К.

В умовах сучасного національно-культурного відродження українського народу, його історичної свідомості значно зростає інтерес до історії рідного краю. А історія—це передусім люди, їх доля, їх взаємовідносини. Тепер, коли склалися умови для об’єктивного дослідження минулого, ми повинні розсіяти туман забуття навколо несправедливо...

Етнограф і краєзнавець Володимир Білий

Влітку 1927 р. на Дніпрі вже йшло спорудження Дніпрельстану. У цей час науковці. Української Академії наук (УАН) здійснювали археологічні й етнографічні експедиції на місцевості, яка з часом могла опинитися під водами Дніпра. Увесь червень у такій експедиції працював 33-річний науковий...

Бабенко В.О. — етнограф катеринославського краю

Бабенко Василь Олексійович — етнограф (проводив етнографічні дослідженя на Харківщині та Катеринославщині) [4, 78], поповнив музейні колекції губернських музеїв, згаданих вище міст, етнографічними матеріалами, автор книги «Этнографический очерк народного быта Екатеринославского края» [1, 144], [3, 251-252], ряду публікацій по цій...

Hosting Ukraine Creative Commons