Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘етнографія’


Принципи комплексного підходу до розв’язання проблем етимології та локалізації битви на Каялі (в руслі дослідницької традиції «Слова о полку Ігоревім»)

1. Питання визначення місця битви новгород-сіверського князя Ігоря з об’єднаним половецьким військом 11–112 травня 1185 р., що закінчилася поразкою для руських вояків та мала серйозні наслідки для подальшої історії половецько-руських стосунків, знайшовши відображення як в давньоруській літописній традиції, а, перш...

Розкриття засобами музею деяких аспектів духовного життя українського народу

На базі фондової колекції Дніпропетровського історичного музею створюється виставка «Собор душі нашої», яка покликана розповісти про духовні надбання українського народу,.., висвітлити деякі аспекти його духовного життя, вона охоплює збірку найцікавіших здебільшого етнографічних предметів, які будуть згруповані у певні комплекси, відповідно...

До питання весільної обрядовості на Придніпров’ї в першій половині XX ст.

Кожна нація, кожен народ мають свої традиції, звичаї, обряди та свята, становлення яких відбувалося протягом багатьох століть. Святково – звичаєва спадщина, а також мова – це ті найміцніші елементи, що об’єднують і цементують окремих людей в один народ, в одну...

Млинарство в Наддніпрянщині

За часів трипільської та Буго-дністровської землеробських культур (4–3 тис. до н. е.) люди використовували для перемелювання зерна зернотерки, які з часом трансформуються в жорна. Спочатку за технологією жорна не являли якоїсь особливої конструкції і становили собою два основні типи: відкритий...

Деякі аспекти побутування народних промислів та ремесел на Черкащині в 1920–1940-х рр.

Народні промисли та ремесла були невід’ємною частиною селянського господарства Черкащини і відігравали значну роль в економіці краю аж до початку суцільної колективізації 30-х років. У тій чи іншій мірі вони продовжували функціонувати в умовах колгоспного села до кінця 40-х початку...

Надписи на сволоках хат запорозьких козаків

Питання дослідження культури повсякденності запорожців – дуже важливий напрямок для розуміння своєрідного етнокультурного феномену української історії – козацтва. У зв’язку з цим ми звернемось до одного з елементів народної культури – звичаю робити надписи на сволоках. Цей звичай був зафіксований...

До питання про український менталітет у художній спадщині Д.І. Яворницького

Проблема дослідження українського менталітету у творах художньої літератури ще недостатньо опрацьована. У цьому плані неабиякий науковий інтерес становить художня спадщина Д.І. Яворницького. Видатний вчений, як відомо, виступав на захист і підтримку народу. Тому духовні інтереси українців виражені у його творах...

Фрагменти української вишивки XIX ст. із зображенням крилатих тварин (Східне Поділля) в етнографічній збірці НМІУ

Етнографічна колекція НМІУ на наш час зберігає досить велику кількість фрагментів української вишивки XIX – початку XX ст. Збірку цю було започатковано ще наприкінці минулого століття, коли, власне, почалось створення самого музею. Найкращу її частину було зібрано в дореволюційні часи...

Запорізьке козацтво в легендах і переказах Нікопольщини

Крім предметів матеріальної культури та літературно-писемних пам’яток, багатющим матеріалом для вивчення історії Нікопольщини, звичаїв, обрядів, традицій є фольклорні твори. Серед збирачів народної творчості, які працювали на фольклорній ниві нашого краю — О. Стороженко, Д. Яворницький, Я. Новицький. З усіх зібраних...

Фольклорна спадщина Д.І. Яворницького як об’єкт наукового дослідження

«Нестор Запоріжжя», видатний історик козацтва Д.І. Яворницький не менш відомий як дослідник і збирач фольклорного багатства Придніпров’я, яке включає в себе безліч жанрів. Найгрунтовніша історична та фольклористична праця вченого «Запорожье в остатках старины и преданиях народа» науково переконливо класифікує оповідні...

Обрядова роль народних рушників (Середня Наддніпрянщина, Полтавщина)

Дослідження ґрунтується на польових матеріалах етнографічних експедицій, проведених Переяслав-Хмельницьким державним історико-культурним заповідником (за участю автора) у 1976–1989 рр. Надзвичайне місце рушників у народній обрядовості можна пояснити кількома аспектами: 1. Охоронним значенням, підсиленим орнаментикою та розкольоруванням. 2. Родовою ознакою, якою певно...

Козацькі мотиви в українських повстанських піснях

Українські повстанські пісні виникли на хвилі національно- визвольної боротьби 1940—1950 р. Небуденна історична епоха покликала до життя нові фольклорні теми, сюжети, мотиви. Та в цілому, повстанський пісенний фольклор є логічним продовженням давнішніх уснопоетичних циклів на теми збройної боротьби українського народу...

Двомовна форма діалогу в історико-етнографічних текстах Я.П. Новицького

Со времен Петра І по 1990 год последовало двадцать три явных и скрытых правительственных запрета украинского языка. Из них четырнадцать (кончая указом Сената 1908 год,а, в котором культурная и просветительская деятельность на Украине признавалась вредной) были хорошо известны сельскому учителю...

Українське кошикарство: класифікація за формою та художні особливості

(на матеріалах збірки Музею етнографії та художнього промислу уЛьвові, далі — МЕХП) Зародившись у передісторичні часи, традиційне (народне) мистецтво стало історичною основою всієї світової художньої культури, витоком національної традиції, виразником народної самосвідомості. Механізм його життєвості обумовлювався урізноманітненням традиційного новими мотивами,...

Проблеми комплектування фондів на сучасному етапі

В самій назві цього повідомлення виявлено «ключеве слово» – проблеми. Дійсно, загальновідомі та випробувані часом форми комплектування фондів для багатьох музеїв стали проблематичними. Розглянемо ці форми у реаліях нашого часу. Отже, тематичне комплектування, що передбачало, наприклад, проведення експедицій за профільною...

Семантика музейного предмета (на основі етнографічної колекції Музею історії м. Дніпродзержинська)

1. При експонуванні музейних предметів та їх інтерпретації в ході екскурсії в багатьох випадках враховується тільки їх утилітарна функція, побутове чи господарське призначення. 2. Дослідження О. Фрейденберг, В. Іванова, В. Топорова, Ю. Лотмана в галузі семіотики дають можливість зробити висновок,...

Осіннє свято Івана Манжури (2011)

Осіннє свято Івана Манжури (2011)

До 160-річчя з дня народження українського поета, фольклориста, етнографа Івана Манжури. Мистецька програма 26 жовтня 16. 00 — Музей «Літературне Придніпров’я». Відкриття літературно-мистецької виставки «Первоцвіт наш» Первоцвіт української фольклористики та літератури раритетні матеріали з фондів ДНІМу — прижиттєві видання фольклорно-етнографічних матеріалів, літературних...

Етнографічна музейна експедиція 2011 року

Етнографічна музейна експедиція 2011 року

З 14 по 24 червня 2011 року співробітниками Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького була проведена етнографічна експедиція у Царичанський, Магдалинівський та Петриківський райони Дніпропетровської області (нагадаємо, що восени 2010 року етнографічна експедиція проходила лише в одному районі —...

Весняне свято Івана Манжури в Рубанівському

Весняне свято Івана Манжури в Рубанівському

15 травня 2011 року в селі Рубанівському на Васильківщині громада Свято-Покровського храму, Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д. І. Яворницького, музей “Літературне Придніпров’я” відзначатимуть традиційне весняне Свято Івана Манжури (1 листопада 1851, Харків – 15 травня 1893, Катеринослав). У день...

Етнографічний захід «Українські вечорниці»

Етнографічний захід «Українські вечорниці»

Міжнародна федерація Бойового Гопака (Дніпропетровський обласний осередок) презентує етнографічний захід «Українські вечорниці» 29 березня 2011 року, з 18.00 до 20.00. в приміщенні історичного музею (пр. К. Маркса, 16) З давніх давен Вечорниці неодмінно асоціювались з веселощами, вечірнім парубочим співом, іграми...

Hosting Ukraine Creative Commons