Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘Запорізька Січ’


Макет Запорозької Січі ХVIII ст. Реконструкція. Автор художник А. Левкін. 1977 р.

Макет Запорозької Січі ХVIII ст. Реконструкція. Автор художник А. Левкін. 1977 р.

Запорозька Січ була військово-адміністративним центром запорізького козацтва. Січ представляла собою фортецю, оточену валом із дерев’яним частоколом та ровом. Зводилась Січ за дніпровськими порогами. Для ускладнення просування ворога до фортеці Січ будувалась у важкодоступному місці – на мисі біля витоку річок...

Презентація театралізованої реконструкції фільму Данила Сахненка «Запорозька Січ»

Презентація театралізованої реконструкції фільму  Данила Сахненка «Запорозька Січ»

16 квітня 2013 р. о 15.00 в Меморіальному будинку-музею Д.І. Яворницького відбулася презентація, допрем’єрний показ, зустріч з ініціаторами та твірцями театралізованої реконструкції фільму Данила Сахненка «Запорозька Січ» з нагоди 100-річчя його прем’єри....

Матеріали про перепоховання кошового отамана Івана Сірка

Матеріали про перепоховання кошового отамана Івана Сірка

Земля України багата різноманітними пам'ятками археології, історії та культури. Тільки в Дніпропетровській області їх налічується 11.000. Серед них одним з найбільш відомих і шанованих пам'ятних місць минулого є могила кошового отамана Війська Запорозького Івана Дмитровича Сірка - особистості неабиякої, справжнього...

З літопису Самійла Величка

1673 року, жовтня 26 дня. Лист Сірка до гетьмана Дорошенка. Милостивий пане Дорошенку, уже не наш, запорозького війська гетьмане! Як темрява від світла різниться, так різниться злостивий чоловік від доброї й богобоязливої людини. І слушно хтось прорік, що важко дошукуватися...

Матеріали до монографії Д.І. Яворницького про Івана Сірка

№ 1. 1664 року, березня 13 дня. Лист Сірка до царя Олексія Михайловича з повідомленням про успіхи походу за річки Буг і Дністер. Божою милістю, великому государю царю й великому князю Олексію Михайловичу, всїі Великої і Малої і Білої Росії...

Славетний запорозький отаман

У пантеоні української слави особливе місце займає постать кошового війська Запорозького Івана Дмитровича Сірка. В пантеоні, зрозуміла річ, мисленному, бо справжнього пантеону у нас немає, та й якби він був, просто нікого покласти туди з наших військових та політичних діячів....

Сірко: останні роки життя

Загроза московському цареві з боку турків і татар.— Чутки про зносини Сірка з турецьким султаном, кримським ханом та Юрієм Хмельницьким.— Звістка Самойловичу від Сірка про рух ворогів на Чигирин.— Сірко відправляє до Самойловича листа Юрія Хмельницького.— Порада Сірка про зруйнування...

Сірко та Юрій Хмельницький

Остаточна розв’язка з Дорошенком.— Похід Сірка проти татар.— Перший похід турків під Чигирин.— Намагання царя, султана й хана прихилити Сірка на свій бік.— Стосунки Сірка з Юрієм Хмельницьким.— Прибуття на Січ царських послів Перхурова та Карандєєва.— Листування Сірка із Самойловичем.—...

Сірко та Дорошенко: історія взаємовідносин

Присяга Сірка царю Федору Олексійовичу.— Стара справа Сірка про підданство Дорошенка цареві.— Намагання Самойловича розірвати союз Дорошенка й Сірка.— Посольство Самойловича до запорожців та їхні погрози перейти до іншого царя в разі затримки гетьманом припасів.— Інструкція Самойловича, надіслана до Москви,...

Походи Сірка в Крим

План турецького султана Магомета IV по зруйнуванню Січі.— Прибуття від нього в Крим п’ятнадцяти тисяч яничарів.— Похід кримського хана на Січ із сорока тисячами татар та п’ятнадцятьма тисячами яничарів.— Випадковий рятівник Січі Шевчик.— Винищення на Січі тринадцяти з половиною тисяч...

Самойлович та Сірко: друзі чи вороги?

Прихід короля Яна Собеського в західну Україну і розгубленість серед старшини і козацької маси на східній Україні.— Доноси Самойловича на Сірка в Москву.— Виправдувальне посольство Сірка в Москву.— Відмова царя у проханні Сірка.— Стосунки Сірка з польським регіментарем Мондреєвським та...

Сірко, Самойлович, Дорошенко і Мазепа

Посольство Сірка до Дорошенка і Самойловича з пропозицією діяти спільно проти ворогів Христової віри.— Ув’язнення гетьманом Самойловичем посланців Сірка Яреми Кваші та Грицька Голоблі.— Листи Сірка з цього приводу до брата гетьмана, батюшки Тимофія Самойловича і до боярина Григорія Ромодановського.—...

Сірко та московські посли

Поява на Січі царевича Семиона Олексійовича.— Його прикмети за розповідями ватажка Міюського.— Зустріч і допит царевича Сірком.— Оповідь царевича про свою втечу з Москви.— Направлення царських послів Чадуєва і Щоголева до Сірка з наказом видати їм самозванця.— Зустріч запорожців із царськими...

Іван Сірко: походи в Крим та Волоську землю

Родина, сім’я і характеристика Сірка,— Походи під Акерман і Самарники.— Поразка війська Виговського і похід на Буг.— Участь у Переяславській раді при обранні Хмельниченка гетьманом.— Дії Сірка проти татар, поляків та Дорошенка.— Похід на Перекоп.— Незлагоди між запорожцями. — Похід...

Іван Дмитрович Сірко

Іван Дмитрович Сірко

Редактор: А.С. Лук’яненко Художній редактор: Є.О. Ільницький Технічні редактори: К.П. Дворська, Ф.Н. Резник Коректори: Л.О. Юван, І.Ю. Павлоцька Іван Сірко: Зб.: Для серед. та ст. шк. віку. — К.: Веселка, 1992. — 151 с.: іл. — (Кошові Запорозької Січі) До...

Петр І и запорожское казачество

Угроза со стороны турок и татар московскому царю.— Слухи о сношениях Сирка с турецким султаном, крымским ханом и гетманом Юрием Хмельницким.— Извещение от Сирка Самойловичу о движении врагов к Чигирину.— Отправка Сирком к гетману письма Юрия Хмельницкого.— Совет Сирка о...

Сирко и Юрий Хмельницкий. Взаимоотношения

Окончательная развязка с Дорошенком.— Поход Сирка против татар.— Первый поход турок под Чигирин.— Искание дружбы у Сирка со стороны царя, султана и хана.— Сношение Сирка с Юрием Хмельницким.— Прибытие в Сичу царских послов Перхурова и Карандеева.— Переписка Сирка с Самойловичем.—...

Самойлович и Сирко: дружба и вражда

Дружба и вражда Самойловича к Сирку.- Доносы Самойловича на Сирка в Москву и оправдательное письмо Сирка к царю.- Сношения Сирка с Дорошенком и старания его склонить гетмана на сторону Москвы.- Присяга Дорошенка московскому царю.- Присяга запорожцев новому царю Федору Алексеевичу.-...

Поход крымских татар к Чертомлицкой Сечи

План турецкого султана Мухаммада IV о разрушении Сичи.— Присылка им в Крым 15000 человек янычар.— Поход крымского хана с 40000 татар и 15000 янычар в Сичу, случайный спаситель Сичи Шевчик.— Избиение тринадцати с половиной тысяч янычар в Сичи.— Погоня rозаков...

Походы Сирко в Крым

Характеристика двух важных деятелей времени — Сирка и Самойловича.- Приход короля Яна Собеского в Западную Украйну и замешательство между старшиной и козацкой массой в восточной Украйне.- Действия короля и его воевод против татар под Жорнищами, Немировым, Чигирином и Паволочью.- Гибель...

Hosting Ukraine Creative Commons