Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘зібрання’


Скарби музеїв (2005)

Скарби музеїв (2005)

У збірнику подані статті та повідомлення наукових співробітників музеїв Дніпропетровської області з проблем комплектування, наукового вивчення, класифікації та систематизації музейних зібрань в цілому та окремих музейних колекцій. Книга буде корисною фахівцям з музейної справи, історикам, краєзнавцям, вчителям, студентам і учням....

Музейна мозаїка

Музейна мозаїка

Музейне зібрання – це своєрідна мозаїка з численних і різноманітних, рідкісних, інколи навіть чудернацьких, предметів, які відтворюють багатогранне людське життя, демонструють глибинні вияви людського розуму, бажання людини оточити себе безліччю необхідних, корисних і просто гарних, прекрасних та комфортних речей. Саме...

Писанки і мальованки в колекції Дніпропетровського історичного музею

Писанки і мальованки в колекції Дніпропетровського історичного музею

Писанки — цінний і дуже давній вид народної творчості. Писанкові орнаменти збереглися з глибокої давнини [1], це загальнопоширені знаки сонячного культу. Стефанія Гвоздевич та інші дослід­ники вважають, що значення писанок подвійне: значення самого яйця, яке носить в собі зародок півня...

Немецкие геральдические памятники в собрании Днепропетровского исторического музея

Немецкие геральдические памятники в собрании Днепропетровского исторического музея

На протяжении почти 150-летней истории Днепропетровского исторического музея (далее в тексте сокращенно – ДИМ) в нем сформировалась довольно многочисленная и разнообразная коллекция геральдических материалов. В настоящее время осуществляется ее научное описание и систематизация. Уже выявлены и описаны музейные предме­ты с...

Народна вишивка Катеринославщини в зібранні Д.І. Яворницького

Розглянуто колекцію народної вишивки Дніпропетровського історичного музею, яка складається з 3000 одиниць музейних предметів....

Зібрання Народного музею історії Національного гірничого університету ім. О.М. Поля

У 1971 році Вчена рада першого в Україні вищого гірничого навчального закладу (тоді – ДГІ, а нині – НГУ) прийняла рішення про створення музею історії інституту. Повсякденне піклування цією справою було покладене на кафедру історії та політичної теорії (тоді –...

Зібрання Криворізького історико-краєзнавчого музею (1960-2003 рр.)

Нинішній рік в Україні проголошений роком культури, і в цьому ж році випов­нилося 25 років, як 18 травня відзначається міжнародний День му­зеїв. Рішення про заснування цього Дня було прийнято на 11 Гене­ральній конференції міжнародної ради музеїв у 1977 році. За...

До питання про історію формування збірки коштовних металів ДІМ. 1849-1939 рр.

Питання про фонд коштовних металів ДІМ є цікавим з по­гляду історії самого музею. Власне, історія музею — це насам­перед і є історія створення музейних збірок. Формування збірки коштовностей починається разом з історією створення всього ве­ликого музейного зібрання. Можна навіть сказати,...

Вотуми у зібранні Дніпропетровського історичного музею

Вотуми у зібранні Дніпропетровського історичного музею

Складовою частиною музейної збірки пам’яток народного сріблярства та групи культових предметів є колекція вотумів. Вона охоплює період від кінця XVIII до початку ХХ ст. Комплектування її розпочалося з тих часів, коли до 100-ліття Катеринославської духовної семінарії (1905 р.) при музеї...

На українському грунті (книжкова графіка М. Погрібняка у зібраннях ДІМ, ДХМ та приватних колекціях)

Дніпропетровський художник Микола Степанович Погрібняк був яскравою постаттю тієї генерації українського пореволюційного відродження, що майже вся була знищена за часів тоталітарного режиму. Він був серед тих митців, які повірили в революційне оновлення і своєю творчістю, глибоко національною, намагалися підтримати Радянську...

Каталогізація музейного зібрання: проблеми та перспективи

“Музей є не зібранням речей, а собором осіб; діяльність його полягає не у накопиченні мертвих речей, а у поверненні життя залишкам того, що віджило, у реконструкції померлих по їх творіннях живими діячами”. М.Ф.Федоров Значні перспективи для подальшого розвитку всіх видів...

Hosting Ukraine Creative Commons