Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘каталоги’


Колекція Олеся Гончара у фондах ДНІМ: електронний каталог

Колекція Олеся Гончара у фондах ДНІМ: електронний каталог

Колекція Олеся Гончара є однією із найвагоміших серед літературних колекцій Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького – понад 470 експонатів, які широко репре-зентують постать письменника, його творчість, епоху, в контексті якої він жив і творив...

До 100-річчя О.Т. Гончара

До 100-річчя О.Т. Гончара

Дніпропетровський національний історичний музей ім.. Д.І. Яворницького спільно з Дніпропетровської обласною універсальною науковою бібліотекою ім.. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія до 100-річчя від дня народження О.Т. Гончара видали каталог "Колекція Олеся Гончара у фондах ДНІМ"....

Козацькі старожитності. Каталог

Козацькі старожитності. Каталог

Каталог є плодом 20-річної роботи колективу ДНІМ (1993-2013 рр.). До видання увійшли всі музейні предмети, що належать до козацьких старожитностей 16-18 ст. і матеріалів, присвячених увічненню пам’яті про українське козацтво 19-20 ст....

Каталог «Козацькі старожитності» вийшов з друку!

Каталог

На початку серпня 2016 р. адміністрація ДНІМ спільно з видавництвом АРТ-ПРЕС представили такий довгоочікуваний каталог, як "Козацькі старожитності"....

На українському грунті: книжкова графіка М. Погрібняка. Каталог

На українському грунті: книжкова графіка М. Погрібняка. Каталог

До 130-ї річниці від дня народження М.С. Погрібняка. Перша спроба бібліографічного опису українських книжкових та періодичних видань, художньо оформлених і проілюстрованих художником-графіком М.С. Погрібняком (1885-1965). Каталог ілюстровано матеріалами з фондів ДНІМ та ДХМ, приватних колекцій В.В. Бінкевича, А.К. Фоменка....

«Музей і діти: дитячі програми, центри, музеї». Каталог

Каталог містить відомості про всеукраїнські музейні фестивалі, які відбулися протягом 10-ліття в Дніпропетровську, на базі ДНІМ, за підтримки МКУ, ДОДА та ДОР. Основний зміст видання присвячений 4-му Всеукраїнському музейному фестивалю 2015 р. Подано перелік та інформацію про музеї, які є...

Музеї Дніпропетровської області (2014)

Музеї Дніпропетровської області (2014)

Матеріал містить відомості про сьогоднішній стан музеїв області всіх профілів та форм власності, в тому числі музеїв на громадських засадах, які функціонують в учбових закладах, на підприємствах, в установах. Матеріал призначено для працівників музеїв та туристичних організацій, краєзнавців, викладачів, студентів...

Хранители вечности («Каменные бабы»). Каталог

Хранители вечности (

Каталог презентує колекцію кам'яної пластики яка зберігається у фондах історичного музею. А це найбільше зібрання не тільки на Україні, але і в Європі - 89 статуй! В колекції музею є і найдавніші статуї епохи раннього металу (ІІІ - ІІ тис....

Перелік української літературно-художньої періодики 1940-х -першої пол. 1950-х рр.

Перелік української літературно-художньої періодики 1940-х -першої пол. 1950-х рр.

Перелік української літературно-художньої періодики 1940-х -першої пол. 1950-х рр. у фондах ДНІМ та НБ ДНІМ Вогні Придніпров’я: Літературно-художній та громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ: Видавництво «Зоря», 1948. – № 1. – 183 с. – Тираж 10 000 (укр., рос. мовами). ДНІМ КН-5735...

Література для продажу

Література для продажу

Література, яку можна придбати в магазині "ВІЗ" (пр. К. Маркса, 18):...

Вотуми у зібранні ДНІМ. Каталог

Вотуми у зібранні ДНІМ. Каталог

Автор-укладач: Н.О. Степаненко, старший науковий співробітник ДНІМ. Редакційна колегія: Н.І. Капустіна (голова редколегії), директор ДНІМ; В.М. Бекетова, заст. дир. ДНІМ, к.і.н.; Т.І. Зворикіна, головний зберігач ДНІМ. Науковий консультант: О.Б. Островський, д.і.н., провідний науковий співробітник Російського етнографічного музею, Санкт-Петербург. Фотографії, дизайн,...

Видано каталог «Вотуми у зібранні ДНІМ»

Видано каталог

Каталог презентує колекцію вотумів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького, що сформувалася на початку ХХ століття. Подібно до інших феноменів традиційної культури, звичай приносити вотивні дари до храму тісно пов'язаний із способом життя та потребами людей у річищі християнського...

Меморіальний будинок-музей академіка Д.І.Явор­ницького: Каталог

Меморіальний будинок-музей академіка Д.І.Явор­ницького: Каталог

Редактор: Д.М. Бондар Фото: С.І. Просяка, С.М. Голубкова Перкова А.І. Меморіальний будинок-музей академіка Д.І.Явор­ницького: Каталог. — Дніпропетровськ, 1990. — 16 с. Серед пам’яток історії нашого народу є дорогий для дніпропетровців будинок, у якому жив і працював видатний український вчений-історик, археолог,...

Фарфор (комплект открыток с текстами)

Фарфор (комплект открыток с текстами)

Упорядник та автор статті: Г.Ф. Шамрай Фото: С.С. Крячка, В.О. Моруженка Художній редактор: О.Г. Олешкевич Літературний редактор: В.Г. Погребняк Технічний редактор: Т.С. Татаренкова Мистецтво, 1984 м. Київ, вул. Золотоворітська, 11 Тираж 19.000, 11 листівок, Замовлення № 3-1275...

Рушники з фондів ДІМ (комплект листівок)

Рушники з фондів ДІМ (комплект листівок)

Упорядники: Т. Зворикіна, М. Підосинова Фото: О.Шпак «ВАТ» Дніпрокнига, 2005 м. Дніпропетровськ, 49000, пр. К. Маркса, 60 Друкарня видавництва «Зоря» 49051, вул. Журналістів, 7. Тираж 3000, Зам. № 5-8718 Полотняний оберіг «Хай стелиться тобі доля цим рушником», — казала матір...

Запорізькі реліквії в колекції ДІМ

Запорізькі реліквії в колекції ДІМ

Склали: колектив авторів історичного музею Автор тексту: Ченцова Н.В. Дніпропетровськ, 1990...

Єгипетські старожитності. Каталог.

Єгипетські старожитності. Каталог.

Автори-упорядники: Фоменко І.А., Шамрай Г.Ф. Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Зворикіна Т.І. Рецензенти: С.Й. Бобилева, зав.каф. Всесвітньої історії ДНУ, к.і.н., Л.В. Тверська, заст. дир. Дніпропетровського художнього музею Дизайн та верстка: Ю. М. Малієнко Фото: Сергій Гуназа, Юрій Малієнко Каталог...

Листи з фронту. Каталог.

Листи з фронту. Каталог.

Автор-упорядник: Сацута В.М. Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Абросимова С.В. Рецензент: Васильєв П.М., генерал-майор, голова Дніпропетровської міської Ради ветеранів війни Дизайн, макет, верстка: Ю. М. Малієнко Даний каталог презентує численну збірку різноманітних поштових листів часів Великої Вітчизняної війни 1941-1945...

Олесь Гончар і Придніпров’я. Каталог.

Олесь Гончар і Придніпров'я. Каталог.

Автор-упорядник: Мартинова С.М. Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Аліванцева О.В. Комп’ютерний набір: С. Капустіна Дизайн та верстка: Ю. М. Малієнко Дніпропетровський історичний музей ім. Д. І. Яворницького Всеукраїнський благодійний фонд «Україна — ЮНЕСКО» До 90-річчя з дня народження О....

Каталог. Оружие.

Каталог. Оружие.

Составитель: О.В. Кузьмина Редактор: Г.И.Шевченко Каталог. Оружие. — Дн-ск: Промінь, 1967. — 102 с. Содержание: Введение      3 1. Русское холодное оружие      12 Оружие на древках, копья, пики      12 Бердыши      16 Алебарды      17 Эспонтоны      17 Штыки      18 Белое оружие (клинковое)      19...

Hosting Ukraine Creative Commons