Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘Ковальова’


Черепочки археологічні

Як археолог В. Петров охоплював тисячолітні масиви, проникаючи у взаємозв’язки різнорідних подій, культур, етносів, особливостей змін соціально-економічних формацій, руху народів, змішування їх і переплавлення в сучасні нації...

Внесок академіка Д. І. Яворницького у розвиток археології України

Тема персоналій в історії археології почала активно розроблятися відносно нещодавно. Лише в останнє десятиріччя з’явилися праці, в яких розглядається творчий шлях і науковий внесок видатних археологів, як І. Е. Забелін, О. С. Уваров, Д. Я. Самоквасов, О. О. Спіцин, М....

Д.І. Яворницький – організатор та керівник першої новобудовної археологічної експедиції

У різноманітній плідній діяльності Д. І. Яворницького видатне місце посідає створення за ініціативою вченого пер­шої радянської новобудовної експедиції по вивченню архео­логічних пам’яток терена Дніпробуду та порожистої частини течії Дніпра, якій загрожувало затоплення у зв’язку з будівництвом греблі ГЕС. Значення робіт...

Hosting Ukraine Creative Commons