Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘Ковальський’


Деякі історіографічні та джерелознавчі аспекти дослідження історії запорозького козацтва

Історія запорозького козацтва, в дослідження якого такий помітний внесок зробив Д. Яворницький, давно вже потребує історіографічного осмислення. Виконати цілий цикл історіографічних досліджень нам уявляється необхідним, без чого не можливо піднятись на більш високий науковий щабель вивчення і узагальнення комплексу питань...

Місце Д.І. Яворницького у вітчизняному історіографічному процесі

Часом великих наукових звершень і досягнень в укра­їнській історичній науці, особливо у різних галузях вивчення історії України, була остання чверть XIX — початок XX ст. Це був дуже плодотворний період у розвитку української історіографії всупереч реакційній великодержавній політиці російського царизму...

Hosting Ukraine Creative Commons