Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘козацтво’


Матеріали про перепоховання кошового отамана Івана Сірка

Матеріали про перепоховання кошового отамана Івана Сірка

Земля України багата різноманітними пам'ятками археології, історії та культури. Тільки в Дніпропетровській області їх налічується 11.000. Серед них одним з найбільш відомих і шанованих пам'ятних місць минулого є могила кошового отамана Війська Запорозького Івана Дмитровича Сірка - особистості неабиякої, справжнього...

З літопису Самійла Величка

1673 року, жовтня 26 дня. Лист Сірка до гетьмана Дорошенка. Милостивий пане Дорошенку, уже не наш, запорозького війська гетьмане! Як темрява від світла різниться, так різниться злостивий чоловік від доброї й богобоязливої людини. І слушно хтось прорік, що важко дошукуватися...

Славетний запорозький отаман

У пантеоні української слави особливе місце займає постать кошового війська Запорозького Івана Дмитровича Сірка. В пантеоні, зрозуміла річ, мисленному, бо справжнього пантеону у нас немає, та й якби він був, просто нікого покласти туди з наших військових та політичних діячів....

Сірко: останні роки життя

Загроза московському цареві з боку турків і татар.— Чутки про зносини Сірка з турецьким султаном, кримським ханом та Юрієм Хмельницьким.— Звістка Самойловичу від Сірка про рух ворогів на Чигирин.— Сірко відправляє до Самойловича листа Юрія Хмельницького.— Порада Сірка про зруйнування...

Сірко та Юрій Хмельницький

Остаточна розв’язка з Дорошенком.— Похід Сірка проти татар.— Перший похід турків під Чигирин.— Намагання царя, султана й хана прихилити Сірка на свій бік.— Стосунки Сірка з Юрієм Хмельницьким.— Прибуття на Січ царських послів Перхурова та Карандєєва.— Листування Сірка із Самойловичем.—...

Сірко та Дорошенко: історія взаємовідносин

Присяга Сірка царю Федору Олексійовичу.— Стара справа Сірка про підданство Дорошенка цареві.— Намагання Самойловича розірвати союз Дорошенка й Сірка.— Посольство Самойловича до запорожців та їхні погрози перейти до іншого царя в разі затримки гетьманом припасів.— Інструкція Самойловича, надіслана до Москви,...

Самойлович та Сірко: друзі чи вороги?

Прихід короля Яна Собеського в західну Україну і розгубленість серед старшини і козацької маси на східній Україні.— Доноси Самойловича на Сірка в Москву.— Виправдувальне посольство Сірка в Москву.— Відмова царя у проханні Сірка.— Стосунки Сірка з польським регіментарем Мондреєвським та...

Сірко та московські посли

Поява на Січі царевича Семиона Олексійовича.— Його прикмети за розповідями ватажка Міюського.— Зустріч і допит царевича Сірком.— Оповідь царевича про свою втечу з Москви.— Направлення царських послів Чадуєва і Щоголева до Сірка з наказом видати їм самозванця.— Зустріч запорожців із царськими...

Іван Сірко: походи в Крим та Волоську землю

Родина, сім’я і характеристика Сірка,— Походи під Акерман і Самарники.— Поразка війська Виговського і похід на Буг.— Участь у Переяславській раді при обранні Хмельниченка гетьманом.— Дії Сірка проти татар, поляків та Дорошенка.— Похід на Перекоп.— Незлагоди між запорожцями. — Похід...

Петр І и запорожское казачество

Угроза со стороны турок и татар московскому царю.— Слухи о сношениях Сирка с турецким султаном, крымским ханом и гетманом Юрием Хмельницким.— Извещение от Сирка Самойловичу о движении врагов к Чигирину.— Отправка Сирком к гетману письма Юрия Хмельницкого.— Совет Сирка о...

Сирко и Юрий Хмельницкий. Взаимоотношения

Окончательная развязка с Дорошенком.— Поход Сирка против татар.— Первый поход турок под Чигирин.— Искание дружбы у Сирка со стороны царя, султана и хана.— Сношение Сирка с Юрием Хмельницким.— Прибытие в Сичу царских послов Перхурова и Карандеева.— Переписка Сирка с Самойловичем.—...

Походы Сирко в Крым

Характеристика двух важных деятелей времени — Сирка и Самойловича.- Приход короля Яна Собеского в Западную Украйну и замешательство между старшиной и козацкой массой в восточной Украйне.- Действия короля и его воевод против татар под Жорнищами, Немировым, Чигирином и Паволочью.- Гибель...

Филипп Орлик и запорожское казачество

Надежды Филиппа Орлика поднять национально малороссийское знамя для избавления от московского ига Малороссии.- Письма Орлика по этому поводу к запорожскому войску.- Ответ запорожцев Филиппу Орлику и Каплан-Герай хану и отсылка орликовых и ханских писем к графу Вейсбаху.- Ответ запорожцам со...

Екатерина ІІ и запорожское казачество

Тяжелое положение запорожских rозаков под властью крымского хана.- Новые попытки со стороны запорожцев о принятии их в русское подданство.— Запорожская депутация, отправленная к графу Вейсбаху с просьбой об исходатайствовании прошения войску и ответ на ту просьбу из Петербурга.— Кончина польского...

Уничтожение гетманства и введение Малороссийской коллегии

Ништадтский мир России с Швецией.- Уход Филиппа Орлика из Швеции во Францию и из Франции в Турцию.- Уничтожение в Малороссии гетманства и введение Малороссийской коллегии.- Намерение турецкого султана идти войной под украинные русские города и меры по этому поводу царя...

Поход Орлика, Гордиенко и Девлет-Герая на Украину

Поход Орлика, Гордиенка и крымского хана Девлет-Герая на Украйну и неудачное нападение их на Новобогородицкий городок, Белую Церковь и Немиров.— Казнь жителей Вольного города за измену русскому царю.— Действия кошевого Алистратенка и запорожцев Фляка и Нестулея против самарских городков.— Старания...

Гетман Скоропадский

Осада королем Карлом XII, гетманом Мазепой и кошевым Гордиенком города Полтавы.— Бегство Карла, Мазепы и запорожцев из-под Полтавы.— Затруднительное положение шведов и козаков во время бегства.— Место переправы шведов и козаков с левого на правый берег Днепра.— Бегство короля, гетмана...

Уничтожение Чертомлыцкой Сечи

Положение дел в Запорожья после отхода к Мазепе кошевого Гордиенка.- Столкновения запорожцев с московскими ратными людьми Каменного Затона.- Действия апостольцев в Запорожской Сиче.- Рвение по поводу прибытия апостольцев со стороны наказного атамана Симонченка и сичевого войска.- Выбор властного кошевого Сорочинского.-...

Мазепа и Карл ХІІ

Обращение царя Петра Алексеевича к запорожцам после измены Мазепы.— Выбор нового гетмана Скоропадского и извещение о том кошевого Гордиенка со стороны царя Петра.— Обращение Мазепы к кошевому Гордиенку.— Отправка царских посланцев к запорожцам с деньгами и милостивыми обещаниями.— Требования, предъявленные...

Кошевой Кость Гордиенко

Проект гетмана Мазепы об искоренении шатости между запорожцами.— Ненависть Мазепы к кошевому атаману Гордиенку и старание его об отнятии у Гордиенка атаманской булавы.— Новый кошевой атаман Герасим Крыса.— Меры Герасима Крысы для искоренения разбойнических действий со стороны степных ватажных атаманов.—...

Hosting Ukraine Creative Commons