Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘концепції’


Концепція розвитку (стан, збереження традицій, основні напрямки та перспективний план розвитку і діяльності) Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І.Яворницького на 2011- 2015 рр.

Концепція розвитку  (стан, збереження традицій, основні напрямки та перспективний план розвитку і діяльності) Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І.Яворницького на 2011- 2015 рр.

Сучасний стан: Музей був заснований в 1849 р. як Громадський музей старожитностей Катеринославської губернії. Він є одним з найстаріших музеїв в Україні. Біля витоків створення музею стояли місцеві діячі — губернатор Катеринославської губернії А.Я.Фабр і директор гімназій краю Я.Д.Грахов. З...

Концепція розвитку Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького

Концепція розвитку Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького

Музей був заснований в 1849 р. як Громадський музей старожитностей Катеринославської губернії. Він є одним з найстаріших музеїв в Україні. Біля витоків створення музею стояли місцеві діячі — губернатор Катеринославської губернії А.Я.Фабр і директор гімназії та училищ краю Я.Д.Грахов. З...

Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції (2005)

Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції (2005)

Упорядники: Капустіна Н.І., Гайда, Л.О. Рецензент: В.Б. Врублевська, доцент Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв України (Київ). Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Малієнко Ю.М. Фотографії: Ю.В. Воротніков, О.Я. Слуцкер, О.О. Шугуров, Д.В. Авер’янов, Ю.М. Малієнко, С. Гуназа. Верстка...

Три Елены: проект создания нового музея в Днепропетровске

Состояние современного социума все чаще позволяет говорить о нашей эпохе как о поворотном моменте в истории. В связи с этим возникает необходимость поиска новых ориентиров и направлений движения, поиска высших идеалов. Сегодня, в момент исторического перелома, как никогда актуальны возрождение...

Музей і відвідувач

Науково-освітній роботі належить вирішальна роль в реалізації культурно-просвітницької функції музею. її успіх залежить від вірного підходу до різних соціальних та вікових груп музейних відвідувачів. Знати свого відвідувача, шукати найбільш відповідні сьогоденним завданням засоби спілкування з ними, — це правило повинно...

Мітки:             

Методологічні підходи та особливості створення наукової концепції музейно-експозиційного об’єкту «курінь» в історико-культурному комплексі «Запорозька січ»

В статті розглядаються методи та прийоми побудови сучасного експозиційного середовища, обумовлені специфікою сприйняття, пануючими естетичними та стильовими критеріями нашого часу....

Концептуальна модель "Музею історії місцевого самоврядування Дніпропетровської області"

Представлено концепцію музею історії місцевого самоврядування Дніпропетровської області, що розкриває мету, основні завдання, характеризує структуру майбутньої експозиції, яка висвітлюватиме історію самоврядування краю з часів козацтва до сьогодення....

Hosting Ukraine Creative Commons