Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘методичні розробки’


Науково-методична рада

Науково-методична рада

Науково-методична рада при Дніпропетровському історичному музеї існує як дорадчий орган при директорі музею. До складу ради входять: директор музею, заступник директора музею з наукової роботи, учений секретар, всі завідуючі наукових відділів та секторів, провідні наукові співробітники, які мають великий досвід...

Обговорення річного плану

Обговорення річного плану

У грудні 2008 р. на науково-методичній раді музею відбулось обговорення плану роботи Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького на наступний 2009 рік. Однією з головних подій стане святкування 160-річного ювілею Історичного музею. Велика увага буде зосереджена на каталогізації музейних колекцій...

Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції (2005)

Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції (2005)

Упорядники: Капустіна Н.І., Гайда, Л.О. Рецензент: В.Б. Врублевська, доцент Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв України (Київ). Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Малієнко Ю.М. Фотографії: Ю.В. Воротніков, О.Я. Слуцкер, О.О. Шугуров, Д.В. Авер’янов, Ю.М. Малієнко, С. Гуназа. Верстка...

Як повернути дитину в музей, або як повернути музей дитині?

В статті розглядається досвід роботи Національного заповідника «Хортиця» у сфері апробації активних та інтерактивних форм роботи з відвідувачами....

Методика проведения практических работ студентов по курсу культурологи в музеях Одессы

Статья посвящена одному из пока неразработанных направлений музейной педагогики высшей школы. Автор представляет новую целостную методику проведения практических занятий в музеях по вузовским культурологическим дисциплинам....

З історії іграшки

Сценарій екскурсії на базі залу історії первісного суспільства та виставки «Українська народна іграшка ХІХ-поч.ХХ ст.» (м.Львів)...

Hosting Ukraine Creative Commons