Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘музейна справа’


До питання про дослідження музеями історії міст і сіл

У 60–80-х роках музейні працівники брали активну участь у підготовці і виданні 26-томної «Історії міст і сіл Української РСР». Незважаючи на жорсткі ідеологічні обмеження Компартії, це була перша систематизована історія всіх міст, селищ міського типу, сіл – центрів сільських рад...

Музейний предмет як важливий елемент трансформації суспільних відносин України

В сучасних умовах пошуку українським суспільством виходів з кризи, що охопила всі сфери його життя, важливо визначити місце та роль музею, точніше музейного предмета в широкому розумінні, як концентратора минулого культурно-історичного досвіду етносу, що забезпечує сучасний процес трансформації соціального життя....

Деякі аспекти науково-дослідної роботи львівського історичного музею в умовах формування ринкової економіки

Формування ринкових відносин в Україні протягом кількох останніх років відчутно впливає на матеріальний та духовний стан суспільства, на процес державотворення. Соціально-економічні зміни в державі привели, починаючи з початку 90-х років, до різкого зменшення кількості глядачів у театрах, кінотеатрах, читачів в...

Музей та засоби масової інформації (ЗМІ) на сучасному етапі

Павлоградський музей народився в 1962 році. Задачі і цілі створення його були специфічними. «Народ повинен знати свою історію» – ось той девіз, під яким створювався музей, де центральною експозицією була – революційна. Вже у 1970 році музей носив назву Історико-революційного,...

Музей і відвідувач (соціально-психологічні дослідження в музеї)

За останнє десятиліття в нашому суспільстві відбулися кардинальні зміни, які не могли не відбитися на: становищі музеїв. Музейні співробітники зіткнулися з мізерним фінансуванням культури, серйозною конкуренцією з боку засобів масової інформації, змінився і якісний склад відвідувачів, а виходить і їх...

Народознавство і музей (із досвіду роботи музею історії м. Дніпродзержинська)

Що «Музей – це велична пам’ятна книга людства» – ця істина не викликає сумніву, але пам’ять не приходить сама по собі її треба накопичувати, її треба берегти і її треба передавати людям. А якщо це стосується музею — то відвідувачам....

Популяризація історії запорізького козацтва засобами музею: науково-просвітницька робота

У літопису України найзначнішу частину займають часи козацької вольниці, яка існувала майже чотири століття і, як відомо, саме козацька Січ мала вирішальне значення для становлення української держави, і тому це надзвичайно важлива тема у процесі формування світогляду народу. До того...

Нетрадиційні форми роботи з дітьми молодшого віку

Надзвичайно актуальним в наш час є завдання виховання музейними засобами підростаючого покоління,, перш за все дошкільників і молодших школярів, ба саме в цьому віці формуються основи людської особистості. На протязі останніх декількох років (з 1992 р.) в Рівненському краєзнавчому музеї...

Музей на переломі століть. Аудиторія музею в ХХІ ст.

Сьогодні ми не можемо не враховувати той факт, що кількісний показник відвідування музеїв вже не може бути основним критерієм оцінки роботи. Необхідне нове бачення методів роботи з відвідувачами (особливо з молоддю, дітьми), яке би базувалось на наукових психолого-педагогічнпх засадах. Для...

Нові напрямки науково-просвітницької діяльності музеїв

Національний заповідник «Хортиця» – це науково-дослідна, культурно-освітня та рекреаційна установа, яка здійснює охорону пам’яток історії та культури, природних об’єктів і комплексів, популяризацію знань про них, рекреаційне обслуговування населення. Частину завдань, що стоять перед заповідником, виконує і його культурно-просвітницький відділ. Головна...

Науково-освітня робота: пошук і перспектива

Культурно-просвітницька функція музею має свою реалізацію через науково-освітню роботу, форми якої за останні 10 років значно змінились. Традиційно до музею завжди йшли відвідувачі, щоб ознайомитись з експозицією, або подивитись виставки. Наприкінці 1980-х рр. музей мав свого відвідувача, переважно туристичні групи....

Виставка в музеї – «подія чи повсякденність»?

Музей етнографії та художнього промислу (далі – МЕХП), створений у 1951 р. на основі об’єднання Міського промислового музею та Музею Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Його фонди сьогодні нараховують біля 83 тисяч: експонатів. Постійно діюча експозиція розташована у двох будинках...

Виставка як важливий засіб формування експозиції музею історії запорозького козацтва

В сучасних умовах трансформування соціально-економічного, політичного і духовного життя українського суспільства значно зростає роль і значення музею як соціального інституту, основними функціями якого є виявлення, вивчення і збереження культурно-історичних, наукових цінностей в формі музейних предметів, а також популяризації їх. В...

Музейная выставка – праздник или повседневность?

Выставочная работа музея, являясь одной из основополагающих видов музейной деятельности, состоит из многих направлений и форм. Как правило, значительная часть музейной коллекции находится в фондах. Фондовые выставки создаются для систематической демонстрации коллекций музея. За последние несколько лет посетители ДИМ познакомились...

Комунікативний центр інформації – важливий етап розвитку музейництва в Україні

На сьогоднішній день активна збиральницька діяльність музеїв (звичайно крім сучасного мистецтва) відійшла дещо на другий план. Значною мірою це обумовлено важким економічним становищем в Україні, браком коштів на закупівлю експонатів і т.д. Зараз пріоритетними напрямками залишаються наукове опрацювання фондових колекцій...

Програма підтримки музейних працівників України на 2012–2013 роки

Програма підтримки музейних працівників України на 2012–2013 роки

МБФ «Україна 3000» та ГО «Український центр розвитку музейної справи» оголошують прийом документів на участь у Програмі підтримки музейних працівників на 2012-2013-й рр. Програма підтримки музейних працівників України на 2012–2013 рр. (далі – Програма) заснована Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000»....

Скансен — діюча експозиція музею

Окультурений ландшафт архітектурно-дендрологічного парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва з різноманітним рельєфом, що оточує плесо рокинівського ставка ще з 60-х років, коли вперше було порушено питання про створення на Волині музею просто неба, чекав розміщення тут стародавніх архітектурних споруд. З 1990...

Русские в Эстонии: опыт изучения и показ в экспозиции музея

В 1990 г. в Историческом музее Эстонии были организованы выставки «Немцы в Эстонии» и «Евреи в Эстонии». Впервые была предпринята попытка показать национальные меньшинства Эстонской республики 1919–1940 гг. Политическим проблемам этих национальных меньшинств было уделено довольно много внимания и места...

Експозиційне відтворення повсякденного життя мешканців катеринославщини в українській державі (1918 рік)

Практика експозиційної діяльності музеїв у минулому і сьогодні підтверджує тенденцію посилення інтересу істориків і широкої громадськості до проблем історії культури, зокрема форм її повсякденно-побутового виявлення. Однак, якщо ще 10–15 років тому історія побуту висвітлювалася лише як своєрідний фон глобальних історичних...

Революція: погляд з 1990-х рр. (з досвіду реекспозиції)

Актуальним для музеїв України залишається приведення експозиції до сучасних вимог. Історична частина експозиції Херсонського краєзнавчого музею була побудована у 1982 р., мала всі стереотипні недоліки, притаманні тому часові і потребувала вдосконалення і змін. Розробка плану вдосконалення експозиції згідно з загальною...





Hosting Ukraine Creative Commons