Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘музеєзнавство’


Народний музей у Катеринославі

Народний музей у Катеринославі

Народній музей в Катеринославі, порівнюючи з другими російсько-українськими музеями, не є такий давній: він збудований в 1905 році заходами Катеринославського губернського земства на спомин місцевого земського діяча, О. М. Поля. О.М. Поль був в історії т. зв., Новоросійського краю дуже...

Семінар «Історична пам’ять поколінь та нагальні проблеми музейної практики»

Семінар

Сьогодні, 4 жовтня 2017 р., об 11:00 у стінах музею був проведений одноденний семінар з метою підвищення кваліфікації керівників музеїв області по темі: «Історична пам’ять поколінь та нагальні проблеми музейної практики»....

Повсякденне життя обласного музею імені О.М. Поля в часи української революції 1917-1921 рр.

Повсякденне життя обласного музею імені О.М. Поля в часи української революції 1917-1921 рр.

Зібрано матеріали та подана характеристика повсякденного життя музею часів революційних перетворень та військових подій 1917-1921 років....

Лозинський Олександр, «Музей місцевого самоврядування»

Лозинський Олександр,

Працює в музеї з жовтня 2013 року. Науковий співробітник відділу «Музей історії місцевого самоврядування Дніпропетровської області»....

Звіт наукової конференції «Музейна справа та виклики часу»

Звіт наукової конференції «Музейна справа та виклики часу»

Всього: 60 чол. Заслухано 45 доповідей та повідомлень з нагальних проблем музейної справи, музеєзнавства та краєзнавства на пленарному та секційних засіданнях (3 секції)....

Програма конференція «Музейна справа та виклики часу»

Програма конференція «Музейна справа та виклики часу»

17 травня 2016 р. в стінах ДНІМ відбудеться 13-та науково-практична конференція "Музейна справа та виклики часу"...

Сайт ДНІМ та музейні спільноти в соціальних мережах. Звіт за 2015 р.

Сайт ДНІМ та музейні спільноти в соціальних мережах. Звіт за 2015 р.

2015 р. був дуже насичений на музейні події: IV Всеукраїнський музейний фестиваль, 160-річчя з дня народження Д.І. Яворницького, щорічні заходи «Ніч музеїв» та «Чисті джерела», презентації нових музейних видань та виставок. Багато чого цікавого було у всіх відділах ДНІМ....

Інформаційна довідка про роботу ДНІМ за 2015 р.

Інформаційна довідка про роботу ДНІМ за 2015 р.

Інформаційна довідка про роботу ДНІМ та його відділів за 2015 р.: аналітика, статистика, цифри тощо...

Вийшов черговий музейний збірник «Музейний предмет»

Вийшов черговий музейний збірник

До даного збірника увійшли наукові матеріали працівників музеїв Дніпропетровської області та інших регіонів України, які висвітлюють різні характеристики музейного предмета, особливості відбору, комплектування, збереження та наукового вивчення предметів музейного значення, розкривають механізми та структуру науково-дослідної, науково-фондової, експозиційної та науково-просвітницької роботи...

«Музей і діти: дитячі програми, центри, музеї». Каталог

Каталог містить відомості про всеукраїнські музейні фестивалі, які відбулися протягом 10-ліття в Дніпропетровську, на базі ДНІМ, за підтримки МКУ, ДОДА та ДОР. Основний зміст видання присвячений 4-му Всеукраїнському музейному фестивалю 2015 р. Подано перелік та інформацію про музеї, які є...

Конференція «Музеї ХХI сторіччя – нові реаліі, нові підходи, нові можливості»

Конференція

П'ять музеїв Дніпропетровської області (Дніпропетровські національний історичний та художній музеї, музей історії міста Дніпродзержинська, Павлоградський історико-краєзнавчий музей, музей міста Жовті Води — 7 працівників музеїв і культури) взяли участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Музеї ХХI сторіччя – нові реаліі,...

Досягнення і проблеми в роботі музеїв Дніпропетровської області за 2012 р.

Досягнення і проблеми в роботі музеїв Дніпропетровської області за 2012 р.

Музейна галузь Дніпропетровської області налічує 131 музей (у 2011 р. - 139), з них 22 комунальних, 1 державний (Металургійний музей України) і 108 музеїв на громадських засадах на підприємствах, в учбових закладах, клубах. Мережа комунальних музеїв області (було 21, стало...

Краєзнавчі студії С.В. Абросимової

Протягом 34 років у Дніпропетровському національному історичному музеї (далі скорочено — ДНІМ) працювала науковим співробітником Світлана Вікторівна Абросимова (1953 — 2011), заслужений працівник культури України, кандидат історичних наук. У 1977 році вона прийшла в музей і працювала на різних посадах,...

О динамике процесса культурогенеза

1. Исследователи отмечают пространственно-временную дискретность процесса культурогенеза. Следовательно, археологическая культура выступает не только как центральная категория познания в археологии, как целостный социально-исторический организм (Генинг, 1987), но и как результат функционирования определенной системы традиций, их развития и проявления инноваций (Ткачук, 1991)....

Дніпропетровський історичний музей: минуле, сьогодення, перспективи

1. 140-а річниця від дня народження академіка Д.І. Яворницького (1855—1940), ім’я якого носить ДІМ вже 55 років, є певним етапом у розвитку музею, коли треба осмислити йога історію, критично проаналізувати сьогоднішній день і чітко уявити й намітити його подальші перспективи....

Джерелознавчі аспекти дослідження історії музейної справи (звіти про роботу музею як джерело)

Сучасний стан досліджень історії Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького не відповідає вимогам часу і тим завданням, які постають як конкретно перед даним музеєм, так і музеєзнавством взагалі. В основу створюваної новітньої експозиції ДІМу покладено уявлення, що такий музей як...

Днепропетровский исторический музей им. Д.И. Яворницкого в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)

Для разработки темы использованы источники делопроизводственного архива Днепропетровского исторического музея (отчеты, воспоминания) и государственного архива Днепропетровской области (отчеты, приказы). После начала Великой Отечественной войны — летом 1941 г. музейными сотрудниками были эвакуированы наиболее ценные экспонаты запорожского, церковно-скифского отделов и отдела...

Київський військово-історичний музей

У XIX — на початку XX ст. в Києві сформувалась різноманітна за профільними і типологічними характеристиками музейна мережа, яка налічувала понад 20 музеїв. Величезну роль в їх розбудові відігравали громадські формування, наукові і краєзнавчі товариства. Київський відділ Російського військово-історичного товариства...

Науково-дослідна робота в музеях Болгарії

Під час знаходження у науковому відрядженні в Болгарії автора зацікавили причини дуже високого розвитку наукових досліджень, що проводяться музеями цієї країни. Як показав аналіз, ці причини виявились наслідком реформування усієї музейної справи. До середини 1980-х років музейна система Болгарії була...

Науковий аналіз сучасної музейної аудиторії (соціологічні дослідження)

Сьогодні в процесі перебудови всіх сфер суспільного життя особливу актуальність і соціальне значення набуває проблема формування якісно нового відношення до культурної спадщини. Наприкінці 1970—1980 рр. музеї починають усвідомлювати необхідність відмовитись від інформативного підходу і віддають перевагу ідеї розвитку особистості. Необхідний...

Hosting Ukraine Creative Commons