Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘наукова справа’


Підсумки 2014 року: наукові дослідження музею

Підсумки 2014 року: наукові дослідження музею

Протягом 2014 р. наукові працівники ДНІМ (63 чол.) досліджували майже 100 наукових тем і сюжетів з історії України й краю. Їх дослідження базувались здебільшого на матеріалах музейного зібрання. Сьогодня в музеї зберігається понад 270 тисяч музейних предметів основного та науково-допоміжного...

Презентація книги Віталія Андрєєва «Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого»

Презентація книги Віталія Андрєєва

11 квітня о 14.00 в музеї "Літературне Придніпров'я" відбудеться презентація книги Віталія Андрєєва "Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого." Книга присвячена В.П. Петрову (Домонтовичу) - українському етнографу, фольклористу, історику, археологу, літературознавцю, філософу....

И.Ф. Копиевич — издатель и переводчик эпохи Петра Великого

В истории славянских народов, и прежде всего русского и украинского, огромное число имен, весьма значимых для истории, предано забвению. Причем это имеет равное отношение как к эпохам древним, так и не столь отдаленным. В данном небольшом обзоре нам хочется вспомнить...

А.С. Федоровский — профессор Харьковского университета

Одним из первых ученых Харьковского университета, который много и плодотворно работал в области археологии был профессор геологии Александр Семенович Федоровский (1885—1939 гг.). Его имя редко встретишь в ряду выдающихся представителей украинской науки, чему безусловной причиной явилось увольнение из университета с...

Деякі аспекти науково-дослідної роботи львівського історичного музею в умовах формування ринкової економіки

Формування ринкових відносин в Україні протягом кількох останніх років відчутно впливає на матеріальний та духовний стан суспільства, на процес державотворення. Соціально-економічні зміни в державі привели, починаючи з початку 90-х років, до різкого зменшення кількості глядачів у театрах, кінотеатрах, читачів в...

Науково-дослідна робота: напрямки, організація, планування

Музей історії запорозького козацтва на о. Хортиця є одним з структурних підрозділів Національного заповідника. Основними напрямками діяльності якого являється збереження і відновлення історико-культурного та природного середовища, вивчення історії запорозького козацтва, освітньо-виховна та популяризаторська робота. Ці напрямки об’єднують діяльність чотирьох наукових...

Соціально-психологічне дослідження закономірностей і механізму сприйняття відвідувачами експозицій (на прикладі Чернівецького краєзнавчого музею)

В умовах реекспозиції, розпочатої у 1990 р. в Чернівецькому краєзнавчому музеї, музей діє та виконує основну форму своєї діяльності через стаціонарні виставки, які виконують пізнавальну та виховну функції, перш за все стосовно учнівської та студентської молоді. При відсутності експозиції виставочна...

Hosting Ukraine Creative Commons